Ajankohtaista
 
Klustereiden kasvulle ei näy loppua
11.05.2018

Uusittuun suhdanneraporttiin on saatu mukaan Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston katsaukset eri toimialojen näkymistä. Nämä katsaukset täydentävät Pohjois-Pohjanmaan liiton klusteriseurantaa, vaikka toimialamäärittelyt eroavatkin jonkin verran. TE-toimiston havainnot työmarkkinatilanteesta ja osaamistarpeista pohjautuvat TE- käytännön kokemuksiin työantajien ja työnhakijoiden kanssa. Raportissa on avattu myös alojen tulevaisuuden näkymiä.

Pohjois-Pohjanmaan klustereiden positiivinen on jatkunut vuoden 2017 lopulta keväälle. Erityisesti liikevaihdot olivat hyvässä kasvussa, mutta myös henkilöstömäärä on kasvanut lähes kaikissa klustereissa. Ainoastaan metalliklusterin liikevaihto laski vuoden 2017 jälkimmäisellä puoliskolla pitkän nousun jälkeen.

Voimakkaimmassa kasvussa ovat puuklusteri, rakentaminen ja luovan talouden klusteri. Nopean kasvun takaa löytyy klustereita yhdistäviä tekijöitä, vaikka klusterit aluksi tuntuvatkin olevan kaukana toisistaan. Vahvan rakentamisen aikaan tarvitaan puutuotteita sekä suunnittelua, joka on osa luovan talouden klusteria. Arkkitehtitoimistojen liikevaihto on kasvanut luovan talouden klusterin sisällä merkittävästi ja arkkitehtuuripalvelut ovat nousseet tärkeäksi toimialaksi Pohjois-Pohjanmaalla.

Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot kevät 2018 (uusin raportti)

Kaikki suhdanneraportit