Ajankohtaista
 
Jari Nahkanen valittiin CPMR Itämeren komission uudeksi puheenjohtajaksi
16.05.2018

Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallituksen jäsen Jari Nahkanen on valittu Euroopan perifeeristen merellisten alueiden liiton (CPMR) Itämeren komission puheenjohtajaksi. Pohjois-Pohjanmaa sai puheenjohtajuuden puolalaisalue Podlaskien sijaan, kun CPMR Itämeren komission yleiskokous päätti asiasta Oulussa 16.5.2018.


 

Haapajärven yläasteen rehtorina työskentelevä Nahkanen jatkaa kaksi vuotta puheenjohtajana toimineen uusimaalaisen Jari Sainion työtä Itämeren rannikkoalueiden edunvalvojana. Varapuheenjohtajiksi valitttiin Annika Sandström (kuvassa vasemmalla) ja Cezary Cieslukowski (kuvassa oikealla) Pohjois-Pohjanmaan lisäksi Päijät-Häme, Kymenlaakso, Varsinais-Suomi, Pohjanmaa ja Uusimaa. Kaikkiaan järjestöön kuuluu 160 aluetta EU:n 28:sta jäsenvaltiosta.

”Itämeren alueet ovat luonteeltaan erilaisia ja välillä täytyy yhteensovittaa intressejä. Näen kuitenkin, että on tärkeää näyttää ulospäin mahdollisimman yhtenäiseltä. Tällöin vaikutusmahdollisuutrmme Itämeren alueen asioissa lisääntyy”, Nahkanen kommentoi.

Euroopan perifeeristen merellisten alueiden liiton Itämeren komissio (Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe, CPMR) järjestää yleiskokouksen Oulussa 15.-16.5.2018. Kokouksessa on keskusteltu erityisesti Euroopan unionin vuoden 2020 jälkeisestä budjetista ja toiminnasta. CPMR Itämeren komission huomio kohdistuu erityisesti EU:n aluepolitiikkaan ja saavutettavuuteen (mm. liikenneverkot, digitaaliset palvelut).

Mikä CPMR on?

Vuonna 1973 perustettu CPMR vaikuttaa EU:n instituutioihin sekä kansallisiin hallituksiin useilla eri politiikan ja aluekehityksen sektoreilla. Keskeisiä järjestön toimialoja ovat tänä päivänä aluekehitys- ja koheesiopolitiikka, saavutettavuuteen liittyvät kysymykset, kalastus- ja meripolitiikka sekä ympäristö- ja energiapolitiikka. Järjestöllä on huomattava asiantuntemus ja vahva asema jäsentensä edunvalvojana.

CPMR alaisuudessa on kuusi maantieteellisen kokonaisuuden perusteella muodostettua alueellista komissiota: Itämeren komissio, Atlantin komissio, Saaret, Balkanin ja Mustanmeren komissio, Välimeren komissio ja Pohjanmeren komissio. Suomalaiset maakunnat ovat mukana järjestön Itämerikomissiossa. Pohjois-Pohjanmaan liitto kuuluu muiden suomalaisten maakuntien tavoin Itämeren komissioon, joka perustettiin Kotkassa vuonna 1996.

CPMR:n jäsenyyden ja Itämeren komission puheenjohtajuuden tavoitteet Pohjois-Pohjanmaalle

Päätavoitteena on jäsenyyden alusta lähtien ollut vaikuttaa järjestön kautta EU:n hallinnon kehittymiseen niin, että alueiden todellinen asema alue- ja rakennepolitiikan toimijana vahvistuu sekä EU-ohjelmien että kansallisen aluepolitiikan toteuttamisessa. Lisäksi yksi maakuntamme tavoite on Pohjoisen ulottuvuuden politiikan vahvistaminen ja sen rahoituksen aikaansaaminen. Keskeisiä tavoitteita ovat TEN-T ydinliikenneverkon pohjoinen laajennus, arktisen ulottuvuuden nostaminen politiikassa korkealle, rahoituksen saaminen liikenneinfrastruktuuriin sekä älykkään erikoistumisen valtavirtaistaminen.

Lisätietoa ja haastattelupyynnöt:
Hanna Honkamäkilä, Pohjois-Pohjanmaan liitto, 040 685 4040, hanna.honkamakila@pohjois-pohjanmaa.fi

Jari Nahkanen, 044 4456 241