Ajankohtaista
 
Vaalan kunta ottaa ensimmäisenä Pohjois-Pohjanmaalla käyttöön elinvoimasopimusmallin
17.05.2018

Vaalassa allekirjoitetaan elinvoimasopimus ensimmäisenä kuntana Pohjois-Pohjanmaalla. Sopimuksessa eri toimijat sitoutuvat yhdessä edistämään ja toteuttamaan Vaalan kunnan arvojen mukaisesti kuntastrategiaa, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Elinvoimasopimus allekirjoitetaan Tehdään yhdessä meidän Vaala! -tilaisuudessa maanantaina 21.5.2018 klo 16.30 Vaalan kunnan valtuustosalissa. Tilaisuus toteutetaan yhteistyössä Vaalan kunnan, Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Maaseudun arjen palveluverkosto -hankkeen kanssa.Elinvoimasopimuksessa luodaan kunnan toimijoiden (kunta, yritykset, yhdistykset, muut yhteisöt) yhteisen kehittämisen ja hyvinvoinnin edistämisen eli elinvoimaisuuden sopimusmalli. Elinvoimasopimus suuntaa toimintaa asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseen, edistää yhteistyötä eri toimijoiden kesken ja mahdollistaa tasavertaisen kumppanuuden eri toimijoiden kesken.

Elinvoimasopimus konkretisoi Vaalan kunnassa viime vuosina tehdyn yhteisen työn kunnan asukkaiden koetun hyvinvoinnin ja kunnan elinvoiman edistämiseksi. Vaalassa kuntalaisten hyvinvointi ja kunnan elinvoima kulkevat käsi kädessä. Elinvoimaisessa kunnassa aktiivinen ja toimelias yhteisö tekee yhdessä asioita hyvässä hengessä. Kuntalaisten hyvinvointi on kaikkien Vaalassa toimivien tahojen yhteinen asia.

Elinvoimasopimus on kehitetty Lapin liiton ja Pohjois-Pohjanmaan liiton yhteisessä Maaseudun arjen palveluverkosto -hankkeessa, jonka päämääränä on lisätä harvaan asuttujen alueiden ihmisten hyvinvointia ja arjen turvallisuutta sekä ehkäistä syrjäytymistä.

Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Lapin liitto toteuttavat yhteistyössä Maaseudun arjen palveluverkosto -hanketta vuosina 2016 - 2018. Hankkeen avulla kuntiin levitetään Arjen turvaa -toimintamallia, joka edellyttää pysyvien rakenteiden sekä rahoitus- ja yhteistyömallien käyttöönottamista. Toimintamallissa kunnille on kehitetty välineitä tähän työhön. Merkittävin näistä on Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelmassa kehitetty kuntakohtainen elinvoimasopimus.

Lisätietoja:

kunnanjohtaja Miira Raiskila, Vaalan kunta, puh. 0400-855 920 miira.raiskila@vaala.fi

hyvinvointijohtaja Pirjo Nikula, Vaalan kunta, puh. 0400-855 925 pirjo.nikula@vaala.fi

PPL, Hyvinvoinnin yhteistyöryhmän puheenjohtaja, Hannu Kallunki, puh. 0400-680303, hannu.kallunki@vaala.fi

verkostokoordinaattori Terttu Piippo, Lapin liitto, Maaseudun arjen palveluverkosto – hanke, puh.-040 701 4811 terttu.piippo@lapinliitto.fi