Ajankohtaista
 
Maakuntavaltuuston päätökset 11.6.2018
11.06.2018

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto kokoontui tänään Oulussa. Maakuntavaltuuston esityslistalla olivat Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan ehdotuksen hyväksyminen sekä Pohjois-Pohjanmaan liiton tilinpäätös vuodelta 2017. Lisäksi maakuntavaltuusto merkitsi tiedoksi arviointi- ja tilintarkastuskertomukset sekä tarkastuslautakunnalle 2018 toimitetut sidonnaisuusilmoitukset.

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan ehdotus hyväksyttiin

Maakuntavaltuusto hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan ehdotuksen. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistamistyö saadaan päätökseen, kun 3. vaihemaakuntakaava saa lainvoiman. Tuolloin uusilla, lainvoimaisilla 1.–3. vaihemaakuntakaavoilla kumoutuvat Pohjois-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaava, Himangan alueella Keski-Pohjanmaan 1. ja 2. maakuntakaava sekä Vaalan alueella Kainuun maakuntakaava 2020 ja Kainuun kaupan maakuntakaava. Hanhikiven ydinvoimakaava jää edelleen voimaan, mutta täydentyy merkinnöiltään niiltä osin kuin näissä vaihekaavoissa aihealueita on käsitelty.

Pohjois-Pohjanmaan liiton tilinpäätös vuodelta 2017 ylijäämäinen

Maakuntavaltuusto käsitteli toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä päätti kirjata vuoden 2017 tilikauden ylijäämän 320 094,57 euroa taseen yli-/alijäämätilille. Maakuntavaltuusto hyväksyi tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden.

Pohjois-Pohjanmaan liiton toteutuneet toimintakulut olivat 7 397 739,04 euroa. Suurin menoerä henkilöstökulut, noin 4,4 miljoonaa euroa, ylittyivät budjettiin nähden noin 850 000 euroa. Toinen suuri menoerä oli palvelujen ostot, joita hankittiin yli 2,2 miljoonalla eurolla. Palvelujen ostot ylittyivät budjettiin nähden noin 928 000 euroa.

Toimintatuottoja budjetoitiin 5 565 200 euroa ja toteutuneet toimintatuotot olivat noin 7,5 miljoonaa euroa. Pohjois-Pohjanmaan kunnat maksoivat liitolle jäsenmaksuja yhteensä 3 421 000 euroa.

Tilikauden tulokseksi muodostui 218 047,82 euroa. Kehittämisrahastosta tuloutettiin 102 046,75 euroa, jolloin tilikauden ylijäämä on 320 094,57 euroa.

Maakuntajohtaja Pauli Harju korostaa katsauksessaan maakuntien liittojen vahvistunutta asemaa maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa. Vastuunotto näkyy vuoden 2017 tilinpäätöksessä suunnitelman ohi muuttuneilla luvuilla sekä rahankäytön että henkilöstön suhteen. Ennakoinnista ansiosta kunnilta ei ole tarvittu lisärahoitusta. ”Suunnitelmallisuus on tunnustettu laajemminkin Pohjois-Pohjanmaan vahvuudeksi”, kirjoittaa Harju.

Esityslista liitteineen on julkaistu verkkosivuillamme http://ppohjanmaa.tjhosting.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2018509

Lisätiedot:

maakuntajohtaja Pauli Harju, p. 0400 389 152

hallintojohtaja Riitta Pitkänen, p. 050 505 2260