Ajankohtaista
 
Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaava hyväksytty
21.06.2018

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto on kokouksessaan 11.6.2018 § 5 hyväksynyt Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan.

Maakuntavaltuuston kokouksen tarkastettu pöytäkirja on julkisesti nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan liiton virastossa, Sepänkatu 20, Oulu sekä liiton internet-sivulla.

Pöytäkirja liitteineen ja muutoksenhakuohjeineen löytyy tästä. Hyväksymispäätöksen mukaisen Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan asiakirjat löytyvät tästä.

Maakuntavaltuuston päätökseen voi hakea muutosta valittamalla pöytäkirjan valitusosoituksen mukaisesti Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO

Lisätietoja:
-       maakuntakaavasta: kaavoituspäällikkö Mari Kuukasjärvi p. 040 685 4015 etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi
-       pöytäkirjan nähtävilläolosta: kirjaamo p. 040 685 4000, kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi