Ajankohtaista
 
EU-rahoitusta haettavana Pohjois-Pohjanmaalla
13.08.2018

Pohjois-Pohjanmaan liitossa ja ELY-keskuksessa on haettavana rahoitusta Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Kestävää kasvua ja
työtä 2014–2020. Ohjelmalla tuetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteitä.

EAKR-hakemukset tulee jättää viimeistään 28.9.2018 ja hakemuksia toivotaan erityisesti vähähiilistä taloutta edistäviin hankkeisiin.

ESR-hakemukset tulee jättää viimeistään 2.10.2018 ja hakemuksia toivotaan erityisesti
- kasvualojen osaavan työvoiman saatavuuden parantamiseen
- ikääntyvien työllisyyden parantamiseen
- nuorten ohjaamotoimintaan.

Hakemukset jätetään EURA2014 -järjestelmään www.eura2014.fi

ELY-keskuksen kautta myönnettävissä EAKR-yritystuissa on voimassa
jatkuva haku. Yritystukia haetaan ELY-keskuksen sähköisen asioinnin kautta.

Hakukuulutus ja lisätietoa hakemisesta: www.rakennerahastot.fi/pohjois-suomi

Hakuilmoitus