Ajankohtaista
 
Maakuntahallitus opintomatkalla Brysselissä
10.09.2018

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus teki opintomatkan Brysseliin 4.–7.9.2018. Matkan tarkoituksena on perehdyttää uusia luottamushenkilöitä EU:n toimielimiin. Maakuntahallitus tutustui EU-instituutioihin, Suomen Nato-edustustoon sekä Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston työskentelyyn.

Maakuntahallitus osallistui Suomen pysyvässä edustossa pidettyyn Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston 20-vuotisjuhlan seminaariin Industrial transition regions: towards new jobs and growth.

Euroopan komissio on valinnut Itä- ja Pohjois-Suomen -alueen Alueiden elinkeinot murroksessa -pilottiin (Regions in Industrial transition). Itä- ja Pohjois-Suomessa pilotti toteutetaan Elinkeinot murroksessa (ELMO) -pilottina, joka tarjoaa erinomaisen tilaisuuden vaikuttamiseen mm. koko EU:n rahoituskehystä koskeviin linjauksiin vuoden 2020 jälkeiselle seitsenvuotiskaudelle. Aktiivinen osallistuminen pilottiin tarjoaa Itä- ja Pohjois-Suomelle hyvän mahdollisuuden tuoda esille alueen kehittämistarpeita EU-instituutioiden suuntaan. Toisaalta alueelle tarjoutuu myös mahdollisuus osoittaa pitkäjänteisen aluekehitystyön hyviä tuloksia.

Seminaarissa puhuivat Mr. Rudolf Niessler, Director, Smart and Sustainable Growth and Programmes Implementation IV, DG Regional Policy, European Commission,  sekä Lapin maakuntajohtaja Mika Riipi. Tilaisuuden paneelikeskustelussa Vision for European industry 2030? – role of regions olivat mukana europarlamentaarikko Mirja Vehkaperä, Mr. Peter Handley, Head of Unit, Raw Materials, DG GROW, European Commission sekä Lapin liiton kansainvälisten asioiden johtaja Kristiina Jokelainen.