Ajankohtaista
 
Pakotteet eivät estä ruohonjuuritason yhteistyötä – suomalais-venäläiset hankkeet lisäävät rajamaakuntien vetovoimaa
03.10.2018

Pakotepolitiikan varjossa Suomi, Venäjä ja Euroopan unioni ovat yhteistyössä valmistelleet raja-alueilla toteutettavia, käytännönläheisiä yhteistyöohjelmia. Välttämättömien muodollisuuksien hoitaminen otti aikansa, mutta nyt kaikki on valmista, ja kymmenet raja-alueita hyödyttävät hankkeet käynnistyvät Suomen ja Venäjän rajamaakunnissa. Rahoitusta Suomen ja Venäjän välisiin yhteistyöhankkeisiin on käytettävissä 178 miljoonaa euroa. Euroopan unionin lisäksi rahoitukseen osallistuvat Suomi ja Venäjä.

Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan rajanylittävää yhteistyötä Karjalan tasavallan kanssa rahoittaa Karelia CBC -ohjelma. Toiminnan tavoitteena on lisätä osallistuvien alueiden vetovoimaisuutta niin asumisen kuin yritystoiminnankin näkökulmasta.

 
Pohjoiskarjalaiset hankkeet ottivat varaslähdön ja esittelivät toimintaansa Joensuussa Eurooppalaisen yhteistyön päivänä 22.9.2018. Kuva: Henna-Mari Laurila

Yritystoimintaa, kulttuuria ja elinympäristöä kehitetään yhteistyössä

Karelia-ohjelman alueella hankkeita käynnistyy loppuvuoden aikana 41. Hankkeiden tavoitteena on kasvattaa rajanylittävää yritysyhteistyötä, monipuolistaa kulttuuripalveluita sekä parantaa asuin- ja työympäristöä. Lisäksi liikkeelle on lähdössä kaksi isoa infrastruktuurihanketta, joiden tavoitteena on nopeuttaa ja tehostaa rajanylityksiä.

Kainuussa Metsähallitus kehittää hankerahoituksella Urban Parks -konseptia, jossa luonto tuodaan lähelle kaupunkilaisia. Käytännössä hanke näkyy erityisesti Kajaanin linnan ympäristön kunnostamisena ja palveluiden kehittämisenä.

Pohjois-Karjalassa Joensuun museot, Outokummun kaivosmuseo ja Ilomantsin museosäätiö osallistuvat InterActive History -hankkeeseen, jossa luodaan uusia, interaktiivisia paikalliskulttuuriin perustuvia museopalveluita. Kaikkiin museoihin avataan joko kokonaan uusia näyttelyitä tai uudistetaan vanhoja.

Oulun yliopiston toteuttamassa Waste recycling -hankkeen tavoitteena on kaupallistaa jätevesipohjaisia lannoitteita Suomessa ja Venäjällä.

 
WasteLess Karelias -hankkeen tavoitteena on lisätä jätteiden lajittelua ja kierrätystä. Kuvassa Eurooppalaisen yhteistyön -päivänä askarreltu jätekukkapelto. Kuva: Henna-Mari Laurila


Tilaa uusillekin ideoille on: rahoitusta rajanylittävään yhteistyöhön on haettavissa 15.10. saakka.

Lisätietoja

www.kareliacbc.info

Käynnistyvät hankkeet: http://kareliacbc.fi/fi/hankkeet

Ohjelmajohtaja Marko Ruokangas, marko.ruokangas@kareliacbc.info, p. 040 060 2268