Ajankohtaista
 
Raasakan kalatien rakennussuunnittelu valmis
08.10.2018

 
Kuva: Valokuvasovite Raasakan voimalaitospadon kalatiestä

Raasakan voimalaitospadon kalatielle on laadittu rakennussuunnitelma. Rakennussuunnitelman pohjalta voidaan pyytää urakkatarjoukset kalatien rakentamisesta. Raasakan voimalaitospato sijaitsee noin kahdeksan kilometrin päässä Iijoen suulta.

Rakennussuunnittelu käynnistyi syksyllä 2017 mittauksilla ja pohjatutkimuksilla, joita seurasi yleissuunnitelman päivitys. Tämän jälkeen aloitettiin tarkempi suunnittelu betonirakenteiden, luukkujen, pumppujen ja muiden laitteiden sekä maarakennustöiden osalta.

Suunnittelukokonaisuuteen kuului myös hydraulinen mitoitus, määräluettelon ja kustannusarvion laadinta, rakennelaskelmat, raudoitussuunnitelma, teräsrakenteiden rakennesuunnittelu sekä mallinnus.

´Kokonaisuutena suunnittelu oli mittava ja rakenneteknisesti vaativa tehtävä. Suunnittelussa tuli huomioida lisäksi kolme kalatien ylittävää siltakohdetta ja erityisesti kalatien ala- ja yläaltaat vaativat tarkkaa suunnittelutyötä´, kertoo rakennesuunnittelun projektipäällikkö Kari Kuusela Ponvia Oy:stä.

Rakennussuunnittelussa huomioitiin Iijoen otva -hankkeessa aiemmin laadittu älykalatiesuunnittelu. Kalatiessä hyödynnetään nykyteknologian mahdollistamia uusia seuranta- ja automaatioratkaisuja. Kalatiehen suunniteltiin perusrakenteiden lisäksi mm. seurantaikkuna ja kalojen kiinniottolaite.

Rakennussuunnittelun rahoituksesta vastasivat Otva-hankkeen ohella Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus sekä Iijoen vaelluskalakärkihanke. Rakennussuunnittelun laati ostopalveluna Maveplan Oy. Alikonsulttina toimi mm. Ponvia Oy. Suunnittelua seurasi erillinen ohjausryhmä. Kalatien vesilupahakemus on käsittelyssä Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa.

Iijoen otva on kolme vuotta kestävä EU-rahoitteinen hanke. Hankkeen päätavoitteet ovat vesistövision laadinta sekä vaelluskalakantojen palauttamisen ja muiden joen arvoa nostavien toimenpiteiden edistäminen. Hanketta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan liitto. Otva-hanke päättyy 14.10.2018.

Otva-hankkeen nettisivut:
https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/aluesuunnittelu/iijoen_otva

Lisätietoja Iijoen otva -hankkeesta: Mirko Laakkonen, projektipäällikkö, Iijoen otva -hanke, Pohjois-Pohjanmaan liitto, puh. 040 685 4036, mirko.laakkonen(at)pohjois-pohjanmaa.fi

Lisätietoja rakennussuunnittelun teknisistä yksityiskohdista:

Kari Kuusela, rakennesuunnittelun projektipäällikkö, Ponvia Oy, puh. 040 507 0072, kari.kuusela(at)ponvia.fi