Ajankohtaista
 
Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus: rautateiden runkoverkon tulee tukea henkilöliikenteen matka-aikojen lyhentymistä
08.10.2018

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON MAAKUNTAHALLITUKSEN KANNANOTTO:
RAUTATEIDEN RUNKOVERKON TULEE TUKEA HENKILÖLIIKENTEEN MATKA-AIKOJEN LYHENTYMISTÄ

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus korostaa, että rautateiden runkoverkon palvelutasomäärittelyssä ja suunnittelussa tulee keskittyä matka-aikojen lyhentämiseen siten, että Oulun ja Helsingin välinen matka voidaan liikennöidä kokonaisuudessaan neljässä tunnissa. Rautateiden runkoverkon henkilöliikenteen kunnianhimoisemmat palvelutasotavoitteet tukevat päästövähennystavoitteiden saavuttamista.

Eduskunnan tulee varata riittävä määräraha vuoden 2019 valtion budjettiin, jotta Liikennevirasto pääsee nopealla aikataululla aloittamaan koko pääradan yleis- ja ratasuunnittelun. TEN-T-ydinverkon toteuttaminen vuoden 2030 tavoitetilaan tulee priorisoida kansallisessa liikennepolitiikassa ja näkyä vahvemmin runkoverkkopäätöksessä. Tavoitetila sisältää pääradan Helsinki-Tampere-Seinäjoki-Oulu ja Tornio/Haaparanta -välin yleis- ja ratasuunnittelun sekä valtatien 4 pullonkaulojen poistamisen. Euroopan komission esitys Suomen pääradan ja valtatien 4 saattamisesta osaksi TEN-T-ydinverkkokäytävää velvoittaa parantamaan palvelutasoja. Pääradan kaksoisraide mahdollistaa satamaterminaalin ja lähijunaliikenteen toimivuuden ja vähentää ilmastopäästöjä.

Maantieverkon osalta esitystä on täydennettävä länsirannikon suuntaisella valtatiellä 8 välillä Pori-Oulu. Runkoverkon on oltava nimensä mukaisesti kaikki Suomen maakuntakeskukset yhdistävä verkko. Pohjois-Suomen maakuntakeskusten väliset tieyhteydet tulee huomioida runkoverkkopäätöksessä, kuten Oulu-Kajaani valtatie 22. Osana runkoverkkopäätöstä runkoverkkoon liitoksissa olevan elinkeinoelämän kuljetusten kannalta merkittävän päätieverkon palvelutaso pitää pystyä määrittelemään ja turvaamaan (valtatie 5 ja 20). Toteutuksen osalta runkoverkon palvelutavoitteet tulee olla kunnianhimoiset.  

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON MAAKUNTAHALLITUS

Ojalehto Matias, puheenjohtaja

Flöjt Mika, varapuheenjohtaja

Hänninen Katja, jäsen

Kemppainen Elina, jäsen

Kujala Helena, jäsen

Nahkanen Jari, jäsen

Pahkala Matti  , jäsen

Pylväs Juha, jäsen

Ruha Anne, varajäsen

Simula Jenna, jäsen

Tapio Helka, jäsen

Turunen Martti, jäsen

Tuppurainen Tytti, maakuntavaltuuston pj.

Rajala Lyly, maakuntavaltuuston 1. vpj.

Karjalainen Harri, maakuntavaltuuston 2. vpj.

Ukkola Kalervo, maakuntavaltuuston 3. vpj.