Ajankohtaista
 
Pohjois-Pohjanmaan liitto vetovastuussa Itä- ja Pohjois-Suomen tulevan rakennerahasto-ohjelman valmistelussa
07.11.2018

Pohjois-Pohjanmaan liitolla on vahva rooli vuonna 2021 alkavaan uuteen EU-rakennerahastokauteen valmistautumisessa sekä koheesiopolitiikkaan vaikuttamisessa. Rahoitusohjelmavalmistelua tehdään tulevina vuosina sekä kansallisella että EU-tasolla. Suomen kansallinen valmistelu on alkanut kuluvan vuoden syksyllä.

Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisesta valmistelusta vastaavat maakuntien liitot aluekehityslainsäädännön mukaisesti. Valmistelua tehdään yhteistyössä ELY-keskusten, kuntien ja muiden ohjelman toteuttamiseen osallistuvien yhteisöjen kanssa. Valmistelussa noudatetaan kumppanuusperiaatetta siten, että kukin maakuntaliitto vastaa aluekehitysviranomaisena alueensa sidosryhmien osallisuudesta. Ohjelmavalmistelua käsitellään säännöllisesti maakuntahallituksissa ja maakunnan yhteistyöryhmissä.

Pohjois-Pohjanmaan liiton kehittämispäällikkö Päivi Keisanen on siirtynyt 1.10.2018 alkaen EU:n alue- ja rakennepolitiikan alueellisen valmistelun Itä- ja Pohjois-Suomen pääsihteerin tehtävään. Määräaikainen tehtävä kestää 31.3.2021 saakka. Hän vastaa mm. Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisen valmistelun operatiivisesta johtamisesta sekä toimii kirjoittajaryhmän puheenjohtajana ja IP-alueellisen valmistelun yhteyshenkilönä.

 

Lisätiedot:

maakuntajohtaja Pauli Harju, p. 0400 389152

kehittämispäällikkö Päivi Keisanen, p. 050 4310605