Ajankohtaista
 
Toimeenpanosuunnitelma linjaa Pohjois-Pohjanmaan aluekehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet
16.11.2018

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2019–2021 sisältää maakunnan aluekehittämisen tavoitteet, keskeiset toimenpiteet ja kehittämisen edellyttämät resurssit. Toimeenpanosuunnitelma konkretisoi maakuntaohjelman toteutusta.

Pohjois-Pohjanmaan liiton kehittämisjohtaja Tiina Rajala korostaa, että toimeenpanosuunnitelman valmistelussa tehtiin erittäin laaja sidosryhmien, asiantuntijoiden, kuntien, elinkeinotoimijoiden ja viranomaisten kuulemiset. Työ yhteensovitettiin ja sen jälkeen käytiin laaja kommentointikierros.

- Toimeenpanosuunnitelma toteuttaa maakuntaohjelman kumppanuuslupausta ja sen ohjaava vaikutus on eri toimijoiden, resurssien sekä rahoituksen suhteen arkipäivää sekä päätöksenteossa että edunvalvonnassa, painottaa Rajala.

Nuorten hyvinvointi on maakunnan väestökehityksen ja tulevaisuuden kannalta keskeinen tekijä. Nuorten huomioiminen tulevaisuuden rakentajina edellyttää investointeja osaamiseen ja työllisyyteen. Pohjois-Pohjanmaan tulee olla houkutteleva työskentely-, opiskelu- ja asuinpaikka. Pohjois-Pohjanmaan edunajamisasioiden vaikuttamistavoitteiden kärjessä onkin koulutuksen tarjoaminen nuorisoikäluokan koon ja työelämän tarpeiden mukaisesti. Oulun yliopiston perusrahoituksen taso on korjattava vastaamaan ympäröivän yhteiskunnan tarpeisiin osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseksi.

Saavutettavuus on alueen kilpailukyvyn edellytys. Suunnitelmassa korostetaan Pohjois-Suomen roolia kansallisessa ja EU:n liikennepolitiikassa. Pohjois-Pohjanmaan tavoitteena on, että Oulun ja Helsingin välinen matka-aika junalla on korkeintaan neljä tuntia.

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien yhteisenä tavoitteena on varmistaa alueille mahdollisimman korkeat rakennerahastovarat EU:n seuraavalla rahoituskaudella 2021-2027. Kehittämispäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitosta toteaa, että alueella on erityisasema rakennerahastovarojen kohdentamisessa EU:n harvaan asuttuna alueena.

Toimeenpanosuunnitelmassa kohdennetaan käytettävissä olevat EU:n rakennerahastovarat kehittämisen toimintalinjojen ja yritystukien kesken. Vuosina 2019–2020 rakennerahasto-ohjelman varoja on käytettävissä 93 miljoonaa euroa, josta Euroopan aluekehitysrahaston osuus on 62,8 miljoonaa euroa ja Euroopan sosiaalirahaston 30,2 miljoonaa euroa. Rahoittajina toimivat Pohjois-Pohjanmaan liitto ja ELY-keskus.

EAKR-rahoituksen osalta painotetaan erityisesti uusien yritysten perustamiseen vaikuttavia hankkeita sekä vähähiilistä taloutta edistäviä, erityisesti energiatehokkuutta edistäviä hankkeita. ESR-rahoituksessa painotetaan työllisyyttä edistäviä hankkeita, työvoiman kohtaantoon ja liikkuvuuteen vaikuttavia hankkeita, organisaatioiden tuottavuutta ja työhyvinvointia lisääviä hankkeita sekä nuorten ja pitkäaikaistyöttömien osallisuutta edistäviä hankkeita.

Tästä pääset tutustumaan toimeenpanosuunnitelmaan