Ajankohtaista
 
Maakuntavaltuuston päätökset 3.12.2018
03.12.2018

Maakuntavaltuusto hyväksyi 3.12.2018 Oulussa pitämässä kokouksessaan Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2019–2021 ja päätti, että jäsenkuntien maksuosuudet pysyvät samalla tasolla.

Pohjois-Pohjanmaan liiton suurin taloudellinen ja toiminnallinen riski liittyy maakunta- ja sote-uudistuksen toteutumiseen

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelulla on merkittävä vaikutus maakuntaliittojen budjetteihin. Maakuntaliittojen tehtäväksi on annettu uudistuksen alueellisen valmistelun koordinointi siihen saakka, kunnes uudet maakunnat on perustettu. Maakuntaliitot ovat koko esivalmisteluvaiheen kohdentaneet merkittävästi henkilöstö- ja talousresurssejaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun.

Toteutuessaan maakunta- ja sote-uudistus muuttaa vuodesta 2020 lähtien julkisen talouden rakenteita, kuntataloutta kokonaisuutena ja yksittäisten kuntien taloutta. Kuntien järjestämisvastuulla olevat tehtävät vähenevät noin puolella. Maakunta- ja sote-uudistuksen kuntatalousvaikutuksia ei kyetä vielä tarkasti arvioimaan, joten vaikutukset tarkentuvat osittain vasta uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon edetessä.

Pohjois-Pohjanmaan liiton vuoden 2019 talousarvion loppusumma toimintatuottojen osalta on 5 751 670 euroa, jossa on vähennystä vuoden 2018 talousarvioon verrattuna 34,8 prosenttia. Toimintakulut vuonna 2019 ovat 5 880 170 euroa, jossa on vähennystä edellisen vuoden talousarvioon 35,4 prosenttia. Toimintatuottojen ja toimintakulujen väheneminen johtuu siitä, että liiton talousarvio ei enää sisällä maakuntauudistuksen esivalmistelusta johtuvia kustannuksia ja monet liiton hallinnoimat hankkeet päättyvät vuonna 2018. Jäsenkuntien maksuosuus, 3 421 000 euroa, pysyy edellisvuoden tasossa.

- Maksuosuuksien kasvu on pystytty pitämään erittäin maltillisena pitkään toimintojen siitä kärsimättä. Talouden suunnittelussa kehittämisrahastolla on vuosittaisten vaihtelujen ja toteutettavien yhteisten hankkeiden kannalta kasvava merkitys, kirjoittaa maakuntajohtaja Pauli Harju katsauksessaan.
- Liiton toiminnan strategisissa linjauksissa ja tavoitteissa korostuvat kansainvälisyys, kasvu ja kilpailukyky; vaikuttaminen EU:n 2021–2027 koheesiopolitiikan valmisteluun; uudistuva osaaminen ja koulutus; saavutettavuus kilpailukyvyn edellytyksenä; rakenteellisiin muutoksiin valmistautuminen sekä hyvinvointi ja kulttuuri maakunnan vetovoimatekijänä.

Maakuntajohtaja Pauli Harju painotti, että yhteiskunnan muutostrendeissä on pysyttävä matkassa. Erityisesti hän nosti esiin liikennejärjestelmäsuunnittelun ja energiatoimialan. - Olemme tuulivoimassa edelläkävijöitä. 42 prosenttia Suomen tuulivoimasta tuotetaan Pohjois-Pohjanmaalla, Harju muistutti.

Ylijäämät Pohjois-Pohjanmaan liiton kehittämisrahastoon

Maakuntavaltuusto päätti siirtää vuosien 2016 ja 2017 tilinpäätösten yhteydessä taseen yli-/alijäämätilille kertyneet varat, 398 149,38 euroa, Pohjois-Pohjanmaan liiton kehittämisrahastoon. Vuoden 2016 tilinpäätöksessä ylijäämää kertyi 78 054,81 euroa ja vuoden 2017 tilinpäätöksessä 320 094,57 euroa.

Vuonna 2013 perustetun kehittämisrahaston tarkoituksena on varautua kehittämishankkeisiin ja niiden omarahoitukseen. Rahastoa kartutetaan maakuntavaltuuston siihen osoittamilla varoilla. Kehittämisrahastoon siirrettävän ylijäämän avulla on mahdollista kattaa maakuntauudistuksen esivalmistelun ja kuntayhtymän oman tuotannon hankkeiden omarahoitusosuuksia.

Esityslista liitteineen on julkaistu osoitteessa http://ppohjanmaa.tjhosting.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2018520

Lisätiedot:
maakuntajohtaja Pauli Harju, p. 0400 389 152
hallintojohtaja Riitta Pitkänen, p. 050 505 2260