Ajankohtaista
 
Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen päätökset 10.12.2018
10.12.2018

Biotalouden kehittämisstrategian 2015–2020 mahdollisuudet käytäntöön
Kuluvan vuoden syksyllä päättynyt Kohti kestävää taloutta - PPBIO -hanke on vienyt maakunnallista biotalouden kehittämisstrategiaa käytäntöön. Hanke toimi yhdistävänä tekijänä yritysten ja kehittäjäorganisaatioiden välillä. Työkaluina olivat avaintoimijoiden tiivis yhteistyö, pk-yritysten tukeminen sekä biotalousriihet. Voimassa oleva strategia on ajantasainen ja kattava. Nyt on nostettu esiin ne avainasiat, joihin tulee panostaa. PPBIO-hankkeen tausta, biotalouden kehittämisstrategian suuntaaminen, Metsä- ja puubiotalouden mahdollisuudet Pohjois-Pohjanmaalla -selvitys sekä hankkeen muut tulokset löytyvät osoitteista:
·         www.pohjois-pohjanmaa.fi/aluesuunnittelu/aluesuunnittelun_paattyneet_projektit/ppbio_-kohti_kestavaa_taloutta

·         www.pohjois-pohjanmaa.fi/aluesuunnittelu/aluesuunnittelun_paattyneet_projektit/ppbio_-kohti_kestavaa_taloutta/ppbio_tapahtumat_ja_tulokset

Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040
Maakuntahallitus kävi evästyskeskustelun liikennejärjestelmän kehittämisen tavoitteista, niiden toimeenpanosta ja toimeenpanon toimintamallista. Pohjois-Pohjanmaan liitto laatii yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman. Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa tarkastellaan tulevaisuutta liikenteen näkökulmasta. Tavoitteena on edistää toimivaa, turvallista ja kestävää liikennejärjestelmää.  Suunnitelma tulee maakuntahallituksen hyväksymiskäsittelyyn keväällä 2019.

Kehittämisrahastosta tehtyjen sidontojen purkaminen päättyneiden hankkeiden osalta
Pohjois-Pohjanmaan liiton kehittämisrahaston varoja hyödynnetään tulevaisuuden elinolosuhteiden parantamiseen tähtäävien sekä Pohjois-Pohjanmaata koskevien tutkimus- ja kehittämishankkeiden omarahoituksessa. Vuodesta 2014 lähtien rahaston varoja on sidottu kehittämishankkeisiin yhteensä 787 387 euroa. Maakuntauudistukseen liittyviin hankkeisiin on sidottu varoja yhteensä 547 929 euroa. Maakuntahallitus päätti purkaa kehittämisrahastosta OECD-tutkimus-, Suomi100-, POP IT - ja kuntatalouden tarkasteluhankkeeseen tehdyt sidonnat. Sidonnoista purkautuvat 27 515,41 euroa voidaan sitoa uudelleen muihin käyttökohteisiin kehittämisrahaston sääntöjen mukaisesti.

Omarahoituksen osoittaminen maakuntauudistuksen esivalmisteluun
Maakuntahallitus päätti kattaa valtionvarainministeriön päätöksellä 27.6.2018 osoittaman maakuntauudistuksen esivalmisteluavustuksen omarahoitusosuuden 73 684 euroa Pohjois-Pohjanmaan liiton kehittämisrahastosta. Maakuntauudistuksen esivalmisteluun on osoitettu valtioneuvoston rahoitusta kuudella tukipäätöksellä. Esivalmistelurahoituksella on ollut vaihteleva omarahoitusvaade, joka on kesäkuussa annetussa päätöksessä viisi prosenttia. Esivalmistelun muihin rahoituspäätöksiin on kohdennettu niissä edellytetty omarahoitusosuus Pohjois-Pohjanmaan liiton kehittämisrahastosta.

Tämänhetkisen tiedon perusteella ei ole odotettavissa, että mahdollisten tulevien esivalmistelurahoitusten vuoksi kehittämisrahastosta olisi tarpeellista tehdä uusia sidontoja.

Pesuvesi-hankkeelle EU-rahoitus
Maakuntahallitus hyväksyi rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelmasta Meijeriteollisuuden laitteistojen puhdistustoimenpiteiden tehostaminen (Pesuvesi) -hankkeen. Hankkeelle haettiin EAKR- ja valtion rahoitusta 250 674 euroa. Pesuvesi-hankkeen tavoitteena on kehittää ratkaisuja erityisesti meijerituoteteollisuuden laitteistopesujen haasteisiin.

Lisäksi maakuntahallitus
- päätti esimiesten muutosjohtamisen valmennusohjelman lisähankinnasta
- hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan liiton tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman vuosille 2019–2020 sekä henkilöstö- ja koulutussuunnitelman vuodelle 2019
- nimesi Pohjois-Pohjanmaan matkailun kehittämistoimikunnan varsinaiseksi jäseneksi projektipäällikkö Janne Soinin ja sihteeriksi aluekehityspäällikkö Heikki Ojalan sekä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvoinnin yhteistyöryhmän jäseneksi toiminnanjohtaja Merja Briñónin Taidekeskus KulttuuriKauppilasta.

Esityslista liitteineen on nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan liiton sivuilla osoitteessa http://ppohjanmaa.tjhosting.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2018527

Kokousaikataulu
Maakuntahallituksen seuraava kokous pidetään 21.1.2019.

Lisätietoja:
maakuntahallituksen puheenjohtaja Matias Ojalehto, p. 040 9102 901
maakuntajohtaja Pauli Harju, p. 0400 389 152