Ajankohtaista
 
Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän päätökset 12.12.2018
12.12.2018

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) kokoontui keskiviikkona käsittelemään hankkeiden rahoittamista EU:n rakennerahastoista. MYR antoi puoltavat lausunnot kolmelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) hankkeelle ja hyväksyi ylimaakunnallisen Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) hankkeen myöntövaltuuden siirron Pohjois-Pohjanmaan liitolta Kainuun liitolle.

Kokouksessa annettiin puoltavat lausunnot kolmelle ESR-hankkeelle

MERKE - Merkityksellistä elämää -hankkeeseen Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö hakee ESR-rahoitusta 481 350 euroa. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2019–31.12.2021.

Hankkeen avulla vastataan sosiaalisen kuntoutuksen palvelutarpeeseen ja matalan kynnyksen toimintamallien sekä monitoimijuuden kehittämistarpeisiin. Kohderyhmänä ovat työlliseen työvoimaan kuuluvat 18–65 vuotiaat osatyökykyiset, heikossa yhteiskunnallisessa asemassa olevat oululaiset henkilöt, joilla on selkeää osattomuuden kokemusta sekä työ- ja toimintakyvyn vajetta, eivätkä he sijoitu avoimille työmarkkinoille työhaluista huolimatta. Kohderyhmänä ovat myös työelämän ulkopuolella olevat vajaakuntoiset työikäiset henkilöt, jotka tarvitsevat palveluja pitkäaikaistyöttömyyden, mielenterveyden, päihteiden käytön tai muiden arjen hallinnan haasteiden vuoksi. Hanke pyrkii tavoittamaan ja palvelemaan yhteensä 200 asiakasta.

Täsmävalmennuksella työhön - Adapteri -hankkeeseen Nuorten Ystävät ry hakee ESR-rahoitusta 646 963 euroa. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2019–31.12.2021.

Hanke vastaa Oulun seudun alueelliseen kohtaanto-ongelmaan tukemalla työnantajia ja työnhakijoita yhteisesti räätälöidyn täsmävalmennuksen avulla. Lisäksi työelämään palaamisen tukemiseksi rakennetaan vapaaehtoisten tutoreiden verkosto tukemaan työnhakijoita urapolun pitkäaikaisessa rakentamisessa. Hankkeen kohderyhmää ovat kaikki työikäiset pitkään työttömänä olleet henkilöt. Lisäksi painotetaan erityisesti yli 50-vuotiaiden ja alle 30-vuotiaiden työllistymistä. Hankkeessa työskennellään tiiviisti alueen työnantajien ja tutortoiminnasta kiinnostuneiden vapaaehtoisten kanssa.

VarmaStartti-hankkeeseen Oulun Diakonissalaitoksen säätiö hakee ESR-rahoitusta 399 980 euroa. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2019–31.8.2021.

Hankkeen tavoitteena on kehittää matalan kynnyksen toimintamalli haastavassa elämäntilanteessa olevien nuorten koulutukseen pääsyn helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi. Hankkeessa rakennetaan VarmaStartti-valmennuspolku yksilölle sosiaalisen vahvistamisen, sujuvan arjen, terveydentilan tarkastelun ja oman osaamisen tunnistamisen myötä kohti koulutusta. Kehitystyö tuottaa uutta tietoa ja osaamista kohderyhmän sosiaaliseen kuntouttamiseen ja tulevaisuuden rakentamiseen. Hankkeessa kehitetään myös vaikeasti työllistyvien nuorten palveluiden, oppilaitosten sekä työnantajien välistä yhteistyötä. Kohderyhmänä ovat ns. NEET-nuoret (Not in Employment, Education or Training), joiden osuus 15–29-vuotiaiden ikäluokasta oli viime vuonna 11,5 prosenttia.

Ylimaakunnallinen myöntövaltuuden siirto Pohjois-Pohjanmaan liitolta Kainuun liitolle

Pohjois-Suomen kehittyvä lentoliikenne 2020 -hanke on Kainuun, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa toteutettava ylimaakunnallinen hanke, joka pyrkii vahvistamaan Pohjois-Suomen asemaa lentoliikenteessä. Toimivat lentoliikenneyhteydet ovat elinkeinoelämän ja palveluiden kehittymisen kannalta elintärkeät. Hanketta toteutetaan ajalla 1.10.2018–31.12.2020. MYR hyväksyi esityksen mukaisesti 197 408 euron suuruisen myöntövaltuuden siirron Pohjois-Pohjanmaan liitolta Kainuun liitolle.

Lisätietoja:
Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala 050 433 3951