Ajankohtaista
 
VYYHTI-verkoston ytimenä vahva kumppanuus
17.12.2018

Pohjois-Pohjanmaalla toimivan, vesienhoitoa edistävän VYYHTI-verkoston toiminta vahvistuu verkoston ydintoimijoiden yhteisellä kumppanuusasiakirjalla. Kumppanuuden myötä verkoston tuki paikallisille kunnostustoimijoille vahvistuu, sektorirajat ylittävä yhteistyö lisääntyy ja tutkimustieto siirtyy nykyistä kattavammin käytäntöön. Verkostotoiminnan avulla Pohjois-Pohjanmaalla pystytään vastaamaan aiempaa paremmin ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin.

VYYHTI-verkoston kumppanuusasiakirjan allekirjoitustilaisuus järjestetään maanantaina 17.12.2018 klo 10.00 Ravintola Nallikarissa.

Tilaisuudessa ovat paikalla maakuntajohtaja Pauli Harju Pohjois-Pohjanmaan liitosta, ylijohtaja Jonas Liimatta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta, ympäristöjohtaja Leena Tuuri Oulun seudun ympäristötoimesta, johtaja Vesa Nuolioja ProAgria Oulusta sekä toiminnanjohtaja Maija-Liisa Tausta-Ojala Oulun Maa- ja kotitalousnaisista.

Kumppanuusasiakirjan allekirjoittajia ovat
-          Luonnonvarakeskus
-          Suomen ympäristökeskus/Vesikeskus
-          Pohjois-Pohjanmaan liitto
-          Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus/Vesistöyksikkö
-          Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
-          Suomen metsäkeskus/Pohjoinen palvelualue
-          Ylivieskan kaupunki
-          Oulun seudun ympäristötoimi
-          ProAgria Oulu ry/Oulun Maa- ja kotitalousnaiset/Oulun kalatalouskeskus

Oulun yliopiston Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikkö osoittaa tukensa VYYHTI – verkostolle erillisellä tukikirjeellä.

Pohjois-Pohjanmaalla on tehty pitkään vahvaa vesien- ja ympäristönhoitotyötä hyvässä yhteistyössä alan eri toimijoiden kesken. Toimijat ovat olleet valtakunnallisena esimerkkinä vesienhoidon verkostoitumisessa ja yhteistyö valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston kanssa on tiivistä. VYYHTI-verkoston toimintamallin soveltumista muille alueille Suomessa selvitetään vuosien 2019–2020 aikana. Verkosto toteuttaa Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmaa 2018–2021 ja maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaa, joissa korostetaan kumppanuutta ja verkostotoimintaa.

VYYHTI-verkosto on Pohjois-Pohjanmaalla toimiva, maakunnallinen vesienhoidon asiantuntijoiden sekä paikallistoimijoiden verkosto, jonka toiminnalla lisätään konkreettisten vesien- ja ympäristönhoitotoimenpiteiden määrää ja parannetaan maakunnan vesistöjen tilaa. VYYHTI-verkosto on rakennettu osana ProAgria Oulun hallinnoimaa VYYHTI II -hanketta. Hankkeen osatoteuttajina toimivat Suomen ympäristökeskus ja Suomen metsäkeskus. Hanketta rahoittavat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, Suomen ympäristökeskus, Suomen metsäkeskus, Oulun kaupunki sekä Pyhäjärven kaupunki.

Lisätietoja
Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI II -hanke
p. 045 6578 717, riina.rahkila@maajakotitalousnaiset.fi

Ympäristöpäällikkö Tuomas Kallio, Pohjois-Pohjanmaan liitto
p. 050 345 7047, tuomas.kallio@pohjois-pohjanmaa.fi