Ajankohtaista
 
Oulun seudun hallitusohjelmatavoitteet
06.02.2019

Oulu – Pohjoisen kasvun keskus. Valtion investoitava pohjoisen raideyhteyksiin ja Oulun yliopiston perusrahoitusta on lisättävä.

Oulun kaupunki, Oulun yliopisto ja Pohjois-Pohjanmaan liitto julkistivat tavoitteensa hallitusohjelmaan

Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala, Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki ja Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntajohtaja Pauli Harju ovat julkistaneet Oulun seudun yhteiset tavoitteet tulevaan hallitusohjelmaan. Oulun seutu haluaa tukea Suomen kestävää kasvua. Pohjoisen kasvun tukeminen edellyttää valtiolta seuraavia toimenpiteitä: Oulun yliopiston perusrahoitusta on lisättävä, Suomen Digiterveys –osaamiskeskus tulee perustaa Ouluun, raideyhteydet on saatava kuntoon, Oulun asemanseutua on kehitettävä, koheesiorahoituksen on tuettava pohjoisen kasvua sekä rahoitusta on lisättävä taiteelle ja kulttuurille.

EU:n koheesiorahoituksella tuettava pohjoisen kasvua

Koheesiorahoituksella on Itä- ja Pohjois-Suomen innovaatio- ja työllisyyspolitiikalle merkittävä vipuvaikutus. - Koheesiorahoitus on Itä- ja Pohjois-Suomen merkittävin alueen kehittämisen väline, jonka toiminnallisuus ja vaikuttavuus pitää turvata, korostaa maakuntajohtaja Pauli Harju.

Raideyhteydet kuntoon

Oulun seudun tavoitteena on, että Suomen pääradalla Oulu-Helsinki matkustaminen pystytään tekemään neljässä tunnissa. Oulun ja Limingan välille tulee rakentaa kaksoisraide tukemaan henkilö- ja tavaraliikenteen kehitystä, Oulun sataman lisääntyvää rahtiliikennettä sekä kaupunkiseudun kestäviä liikenneratkaisuja.

Valtion on ensivaiheessa osoitettava riittävä suunnittelumääräraha, jotta Väylävirasto pääsee nopealla aikataululla aloittamaan pääradan Helsinki-Tampere-Oulu-Tornio parantamisen yleis- ja ratasuunnittelun. Oulusta tulee saada tunnin junayhteydet Kokkolaan, Rovaniemelle ja Kajaaniin. Lisäksi Oulu-Raahe–satama ja Oulun lentokenttä tulee saada osaksi TEN-T-ydinverkkoa. Oulun asemanseutua tulee kehittää yhteistyössä Senaatin Asema-alueet Oy:n ja Oulun kaupungin kesken.

Oulun yliopiston perusrahoitusta lisättävä

Valtion tulee investoida uutta luovaan tutkimukseen ja korkeaan osaamiseen. Nyt on tarkasteltava yliopistojen perusrahoitus ympäröivän yhteiskunnan tarpeet huomioiden ja tehtävä Oulun yliopiston kohdalla tarvittavat perusrahoituksen lisäykset. Valtion on tuettava Suomen Digiterveys -osaamiskeskuksen perustamista Ouluun.

Pohjoisen kulttuuria ja työllisyyttä tuettava

Oulun yliopisto ja muut oppilaitokset tarvitsevat lisärahoitusta erityisesti ICT-osaajien kouluttamiseen. Koko Pohjois-Pohjanmaalla tarvitaan lisärahoitusta taiteen ja kulttuurin tukemiseen. Oulu hakee Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026.

Valtion on panostettava Pohjois-Pohjanmaan taiteen ja kulttuurin rahoittamiseen. Pohjois-Pohjanmaa on jäänyt OKM:n rahoituksessa huomattavasti jälkeen muiden alueiden ja maakuntien rahoituksesta. Hallitusohjelmassa on sitouduttava valtion rahoitukseen valitun Euroopan kulttuuripääkaupungin osalta.

Työllisyyden hoito tulee olla yhden toimijan vastuulla ja tiedonkulun esteet pitää poistaa toimijoiden väliltä. Kunnille annetaan mahdollisuus vastata alueensa kasvu- ja työllisyyspalveluista kuntien välisenä yhteistyönä.

Business Finlandin innovaatiorahoitusta on lisättävä 300 miljoonalla eurolla.

Oulun ja Helsingin välisen merikaapelin sekä edelleen Koillisväylän merikaapelin toteutus toisi merkittäviä kasvumahdollisuuksia Suomelle. Lisäksi Suomelle olisi syytä palauttaa kyky kilpailla datakeskusten sijainnista erityisesti pohjoismaisilla markkinoilla. Tämä vaatii muutoksia energiaverotukseen.

Lisätiedot:
maakuntajohtaja Pauli Harju, Pohjois-Pohjanmaan liitto
puh. 0400 389152
pauli.harju@pohjois-pohjanmaa.fi

Asiakirjat luettavissa: www.pohjois-pohjanmaa.fi/hallitusohjelmatavoitteet