Pohjois-Pohjanmaan EU-tietopiste

 
Ajankohtaista

 
Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän päätökset 7.2.2019
07.02.2019

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) piti 7.2.2019 kokouksensa Oulussa.  

MYR puolsi kuutta Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hanketta ja seitsemää Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hanketta rahoitettavaksi EU:n rakennerahastoista. EAKR-hankkeiden vastuuviranomainen on Pohjois-Pohjanmaan liitto ja ESR-hankkeiden vastuuviranomainen on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Pohjois-Pohjanmaan liiton kehittämispäällikkö Päivi Keisanen kertoi EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021–2027 valmistelutilanteesta. Tavoitteet ja painopisteet täsmentyvät kevään aikana. Itä- ja Pohjois-Suomen sekä Etelä- ja Länsi-Suomen aluiden yhteisen näkemyksen mukaan aluelähtöisyyden tulee olla ohjelman ja valmistelun keskiössä. Yrityksillä sekä tutkimus- ja koulutusyksiköillä on keskeinen rooli alueiden kehittämisessä. Valtakunnalliset teemat on uudistettava alueiden tarpeisiin perustuvaksi toimintamalliksi.

Kokouksessa puollettuja, Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta rahoitettavia hankkeita olivat:

Body Area Emulator - Ihmisen mittaamiseen ja mittaustekniikoiden kehittämiseen liittyvä infrastruktuuri / EAKR

Hakija: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Osahakija: Oulun yliopisto

Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 144 217 €.

 

Body Area Emulator - Ihmisen mittaamiseen ja mittaustekniikoiden kehittämiseen liittyvä infrastruktuuri (In­ves­toin­ti­osio) / EAKR

Hakija: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Osahakija: Oulun yliopisto

Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 196 000 €.

 

Mobilab - Energiatehokkaiden ajoneuvo- ja työkoneteknologioiden kehitysympäristö / EAKR

Hakija: Oulun ammattikorkeakoulu

Osatoteuttaja: Oulun yliopisto

Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 2 892 543 €.

 

Kuusamon lentokentän vaikutusalueen matkailun kehittäminen / EAKR

Hakija: Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy

Osahakijat: Ruka-Kuusamo Matkailu ry, Metsähallitus, Oulun yliopisto, Ka­jaa­nin Am­mat­ti­kor­kea­kou­lu Oy, Sallan kunta, Syötteen Matkailuyhdisty ry, Suo­mus­sal­men kunta ja Posion kunta

Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 2 545 036 € (Pohjois-Pohjanmaa 1 900 123 €)

 

OMS ja vesien kehittyneet analyysimenetelmät / EAKR

Hakija: Oulun yliopisto

Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 699 995 €.

 

EU-osaamisen nosto / EAKR

Hakija: Oulun ammattikorkeakoulu Oy

Osahakijat: Centria ammattikorkeakoulu Oy, Oulun kaupunki, Oulun yliopisto

Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 555 431 €.

 

NOY – Nuoret osaksi yhteisöämme / ESR

Hakija: Punaisen ristin Oulun osasto

Haettu tuki 360 000 €

 

Palvelupiste Messi / ESR

Hakija: Kalajoen kaupunki

Haettu tuki 328 747 € (+85 000 € työvoimapoliittisiin toi­men­pi­tei­siin)

 

Oulun rakentamisen malli / ESR

Hakija: Oulun seudun koulutuskuntayhtymä

Osatoteuttajat: Oulun yliopisto, Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

Haettu tuki 439 281 €

 

Tervetuloa Pyhäjoelle! / ESR

Hakija: Pyhäjoen kunta

Haettu tuki 324 110 €

 

Virikevieraat ja kylätalkkarit / ESR

Hakijat: Haapaveden kaupunki, Siikalatvan kunta

Haettu tuki 370 451 € (+134 400 € työvoimapoliittisiin toi­men­pi­tei­siin)

 

LUONNOLLISESTI – valmennusmalli tuo Green Care -menetelmät osaksi sosiaalista kuntoutusta / ESR

Hakijat: KSAK Oy, Ksakki ry, Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Haettu tuki: 536 000 € (P-P:n osuus 375 200 €)

 

Myyntiosaaminen kasvun keskiöön / ESR

Hakija: Oulun ammattikorkeakoulu Oy

Osatoteuttajat: Oulun yliopisto, Oulun kaupunki, Oulun seudun kou­lu­tus­kun­tayh­ty­mä/OSAO

Haettu tuki 550 221 €

 

Lopullisen päätöksen puollettujen hankkeiden rahoittamisesta tekee Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Pohjois-Pohjanmaan liitto.

Maakunnan yhteistyöryhmän esityslista on nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan liiton sivuilla http://ppohjanmaa.tjhosting.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2019537

Maakunnan yhteistyöryhmän seuraava kokous pidetään 29.3.2019.

Lisätiedot: aluekehityspäällikkö Heikki Ojala, puh. 050 4333951 

Pohjois-Pohjanmaan liitto

Sepänkatu 20, 90100 Oulu

Puh. +358 (0)40 685 4000

Fax. +358 (0)8 3113 577

info@pohjois-pohjanmaa.fi