Ajankohtaista
 
Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen päätökset 18.2.2019
18.02.2019

EU:n alue- ja rakennepolitiikan 2021–2027 alueellinen valmistelu on käynnistynyt

Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021–2027 kansallisen valmistelun. Alueellista valmistelua tehdään kahdelle suuralueella: Itä- ja Pohjois-Suomessa sekä Etelä- ja Länsi-Suomessa. Itä- ja Pohjois-Suomen alueellista valmistelua johtaa Pohjois-Pohjanmaan liitto. Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitteena on oma rakennerahasto-ohjelma kaudelle 2021–2027. Ohjelman valmistelu on käynnistynyt toimintaympäristöanalyysillä ja kehittämishaasteiden tarkastelulla. Kevään aikana valmistellaan Itä- ja Pohjois-Suomen näkemys ohjelman tavoitteista, sisällöistä, tuettavasta toiminnasta ja tukimuodoista.

Karelia CBC -ohjelman tilannekatsaus

Ohjelmajohtaja Marko Ruokangas esitteli Karelia CBC -ohjelman tilannetta. Pohjois-Pohjanmaan liitto toimii Karelia CBC -rahoitusohjelman hallintoviranomaisena ja vastaa sen toimeenpanosta. Rahoitusohjelman ohjelma-alueeseen kuuluvat Pohjois-Pohjanmaan lisäksi Pohjois-Karjala ja Kainuu sekä Karjalan tasavalta Venäjältä.

Lisäksi maakuntahallitus

- hyväksyi tiedoksiantojärjestelmän rakennerahasto-ohjelmista tehdyistä rahoituspäätöksistä

- hyväksyi myöntövaltuuden siirron Pohjois-Pohjanmaan liitolta Kainuun liitolle koskien Pohjois-Suomen kehittyvä lentoliikenne 2020 -hanketta

- hyväksyi tarkastuslautakunnan matkan Brysseliin ja Luxemburgiin

- nimesi maakunnan yhteistyöryhmän varapuheenjohtajaksi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ylijohtaja Jonas Liimatan

- nimesi maakuntauudistuksen suppean seurantaryhmän jäseneksi Olli Kohosen ja varajäseneksi Anne Huotarin; asia otettiin käsittelyyn lisälistalla.

 

Esityslista on nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan liiton sivuilla osoitteessa http://ppohjanmaa.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2019538