Ajankohtaista
 
Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen päätöksiä 18.3.2019
18.03.2019

Maakuntauudistuksen toimintojen lakkauttaminen

Maakuntahallitus keskusteli maakuntauudistuksen alasajon ja yhteistyösopimusten tilanteesta. Uudistuksen valmistelun päätyttyä Pohjois-Pohjanmaan liiton koordinoimat toiminnot on pääosin ajettava alas vuoden 2019 kuluessa. Merkittävimmät toimenpiteet ovat Kauppurienkadun tilojen tyhjentäminen sekä valmisteluun liittyvien sopimusten kartoittaminen ja irtisanominen.  

Pohjois-Pohjanmaan liiton tilinpäätös vuodelta 2018 hyväksyttiin

Maakuntahallitus hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan liiton toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen, tilinpäätöksen ja tuloksen. Toimintakertomus ja tilinpäätös toimitetaan tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi.

Tilikauden tulokseksi muodostui 282 087,51 euroa. Kehittämisrahastosta tuloutettiin 340 306,78 euroa. Tilikauden ylijäämä on 622 394,29 euroa. Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että vuoden 2018 tilikauden ylijäämä kirjataan taseen yli-/alijäämätilille.

Vuodelle 2018 Pohjois-Pohjanmaan liiton toimintakuluja budjetoitiin 9 102 860 euroa. Toteutuneet toimintakulut olivat 9 998 713,29 euroa. Suurin menoerä olivat henkilöstökulut 4 254 958,09 euroa, jotka alittuivat budjettiin nähden 481 651,91 euroa. Toinen suuri menoerä oli palvelujen ostot 4 993 361,10 euroa. Ne ylittyivät budjettiin nähden 1 357 311,10 euroa.  Toimintatuottoja budjetoitiin 8 823 360 euroa ja toteutuneet toimintatuotot olivat 10 225 564,27 euroa. Pohjois-Pohjanmaan kunnat maksoivat liitolle jäsenmaksuja yhteensä 3 421 000 euroa.  


Lisäksi maakuntahallitus

- hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman sisällöllisen perusrakenteen ja päätti lähettää sen lausuntokierrokselle maakunnan kuntiin sekä keskeisille sidosryhmille

- varasi omarahoitusta kehittämisrahastosta 14 275 euroa vuosille 2019–2021 kaksivuotiselle ylimaakunnalliselle EAKR-hankkeelle, jonka avulla Elinkeinot murroksessa (ELMO) -pilotin ja strategian toimeenpano varmistetaan

- nimesi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvoinnin yhteistyöryhmään työelämäprofessori Kaisa Kostamo-Pääkön Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta sekä sivistysjohtaja Erkki Seitajärven Haapaveden kaupungista.

Kokousaikataulu

Maakuntahallituksen seuraava kokous pidetään tiistaina 23.4.2019.