Ajankohtaista
 
Vahva kasvu jatkuu – kuinka pitkään
18.04.2019

Pohjois-Pohjanmaan klustereiden työllisyys kohenee edelleen, vaikka voimakkaan kasvun taittumista on jo ennakoitu. Kaikkien Pohjois-Pohjanmaan liiton seuraamien klustereiden liikevaihto ja henkilöstömäärä kasvoivat vuoden 2018 jälkimmäisellä puoliskolla.

Rakentamisen kasvu on edelleen hyvin vahvaa, vuoden 2018 alkuvuonna liikevaihto kasvoi peräti 21,8 prosenttia edellisestä vuodesta. Henkilöstömäärä seurasi perässä, kuitenkin hiukan maltillisemmin. Vaikka erityisesti Oulussa rakennetaan paljon, maakunnan osuus koko maan rakentamisesta on silti alle 8 prosenttia.

Maakunnalle tärkeä puuklusterin on vahvassa kasvussa sekä liikevaihdossa ja henkilöstömäärässä. Maakunta on mahtitekijä puuklusterissa, Pohjois-Pohjanmaan osuus koko maan henkilöstöstä on yli 12 prosenttia. Metalliklusterin tilanne on mielenkiintoinen. Klusterin osuus koko maasta pienenee jatkuvasti, vaikka liikevaihto ja erityisesti henkilöstömäärä kasvavat ennätystahtia.

Matkailu eroaa muista tärkeistä toimialoista siinä, että henkilöstömäärä ei ole kasvanut samassa suhteessa kuin liikevaihto. Kuitenkin vuoteen 2017 verrattuna henkilöstön määrä matkailussa on lisääntynyt. Luovan talouden klusterin loppuvuosi oli voimakasta kasvua alkuvuoden pienen notkahduksen jälkeen. Hyvinvointiklusterin henkilöstömäärä on lisääntynyt tasaisesti eikä notkahdusta ole tapahtunut. Vuonna 2018 viennin kasvu oli 7,2 prosenttia, mikä jää kuitenkin selvästi vuoden 2017 kasvuluvuista.

Pohjois-Pohjanmaan suhdanteet (Suhdannetiedot joulukuulle 2018 saakka)

Lisätietoja:
Mikko Väisänen, tutkimus- ja kehittämispäällikkö