Ajankohtaista
 
LAPE-akatemia etenee alueellisiin valmennuksiin
07.05.2019

 

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin johtamisen alueelliset valmennukset alkavat. Kevään ensimmäisen valmennuksen teema on uusi toimintaympäristö. Avaustilaisuudessa luodaan hallinnonala- ja kuntarajat ylittävä tilannekuva yhteisestä toimintaympäristöstä sekä suuntaviivat yhteisiin tavoitteisiin.

Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja Lapin LAPE-akatemia pidetään Oulussa 8.5.2019 klo 9.30–16 Uudella Seurahuoneella (Rantakatu 4, Oulu).

LAPE-akatemiaksi nimetyn moniportaisen valmennusprosessin tavoitteena on uudenlainen, hallinnonalarajat ylittävä verkostomainen johtaminen, joka mahdollistaa lapsen, nuoren ja perheen tarpeisiin sopivat palvelut ja tuet oikea-aikaisesti. LAPE-akatemia on opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön yhteisesti maakuntien alueille tarjoama tuki entistä vaikuttavampaan toimintaan, kokonaisuuksien ymmärtämiseen ja verkostojen johtamiseen.

-       Uusi toimialojen rajat ylittävä johtaminen luo vaikuttavuutta, jolla voidaan vastata nykyistä kustannustehokkaammin lasten, nuorten ja perheiden erilaisiin tilanteisiin kotona, koulussa ja varhaiskasvatuksessa. On toimittava niin, että ongelmat eivät kärjisty ja kasaudu, vaan ne ratkaistaan ajoissa, korostaa hankejohtaja Maria Kaisa Aula sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Yhteiskunnallisesti merkittävän ja uutta luovan valmennusprosessin läpivieminen perustuu vahvasti alueiden omaan sitoutumiseen. LAPE-akatemia kokoaa yhteen kuntien ja kuntayhtymien sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen sekä järjestöjen ja seurakuntien johdon.

-       Tarvitsemme joka maakunnassa ja kunnassa uudenlaista toimintakulttuuria ja uudistuvaa johtamista, johon ei vielä kenelläkään ole valmiita malleja tai ratkaisuja. Yhdistämällä paras tutkimus- ja asiantuntija- sekä kokemustieto on meillä kaikki mahdollisuudet vaikuttaa yhdessä hyvän tulevaisuuden varmistamiseen täällä pohjoisessakin, uskoo muutosagentti Suvi Helanen.

Valmennus jatkuu syksyllä 2019 kahdella tilaisuudella, jolloin teemoina ovat uudenlainen johtaminen ja uusi vaikuttavuus. Syksyn tilaisuuksien tavoitteena on vahvempi, hallinnonrajat ylittävän lasten ja nuorten hyvinvoinnin verkostomainen johtaminen mm. systeemisen ajattelun lapsibudjetoinnin ja päätösten lapsivaikutusten arvioinnin avulla.

LAPE-akatemia on opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön yhteisesti maakuntien alueille tarjoama tuki entistä vaikuttavampaan toimintaan, kokonaisuuksien ymmärtämiseen ja verkostojen johtamiseen. Kunkin maakunnan alueen tilaisuudet päivämäärineen löytyvät stm.fi-verkkosivustolta. Tilaisuuksiin osallistuu myös ministeriöiden ja Opetushallituksen edustaja. Tilaisuuksia vetää LAPE-akatemian fasilitaattori Mirja Antila.

LAPE-akatemia käynnistyi maaliskuussa kansallisella starttitilaisuudella, joka sai hyvin innostuneen palautteen. Katso valtakunnallinen LAPE-akatemian starttitilaisuus jälkitallenteena verkossa.

Lisätietoja:

Pohjois-Pohjanmaan muutosagentti Suvi Helanen, p. 040 6854042, suvi.helanen@pohjois-pohjanmaa.fi

Pohjoisten maakuntien alueiden kunta-agentti Piritta Pietilä-Litendahl, p. 040 1869396, piritta.pietila-litendahl@ouka.fi

Hankejohtaja Maria Kaisa Aula, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 029 516 3658, mariakaisa.aula@stm.fi

Projektipäällikkö Katja Bergbacka, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 029 533 0267, katja.bergbacka@minedu.fi

LAPE-akatemian fasilitaattori Mirja Antila, p. 040 513 0930, mirjaantila@outlook.com

www.stm.fi/lapeakatemia