Ajankohtaista
 
Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimintaohjelman 2021–2027 valmistelutilaisuus
16.05.2019

Maa- ja metsätalousministeriö on käynnistämässä vuosien 2021-2027 Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman valmistelua. Ministeriö on pyytänyt alueellisia näkemyksiä kalataloustoimialan kehittämistarpeista. Lapin ELY-keskus pyytää teitä osallistumaan tilaisuuteen, jossa keskustellaan Pohjois-Suomen näkemyksistä kalatalouden nykytilasta ja keskeisistä kehittämistarpeista.

Tilaisuus järjestetään tiistaina 4.6. klo 13 yhtä aikaa Kajanissa, Oulussa ja Rovaniemellä videoyhteyksin.

Rovaniemi: Lapin ELY-keskus, Hallituskatu 3, kokoustila Halti (yhteyshenkilö Jari Leskinen 0295 037 062)
Oulu: Pohjanmaan ELY-keskus, Veteraanikatu 1, kokoustila KYMMENEN VIRRAN SALI, 4. kerros (ilm. ELY:n aulapalvelussa, yhteyshenkilö Maare Marttila 0295 037 108)
Kajaani: Kainuun ELY -keskus, Kalliokatu 4, kokoustila NH 213 Niska (ilm. ELY:n aulapalvelussa, yhteyshenkilö Petteri Kontila 0295 023 002)

Toivomme osanottajalta näkemyksiä ja ideoita kalatalouden kehittämiseen, alan toimintaedellytyksien parantamiseen ja uuden kalatalousrahaston sisältöön ja käytäntöihin. Kalatalouteen sisältyvät kaupallinen kalastus, vesiviljely, kalanjalostus, kalakauppa ja kalastusmatkailu.

Tilaisuuden alustava ohjelma

klo 13:00 - 13:15 Avaus, Mika Oraluoma, kalatalouspäällikkö
klo 13:15 - 14:00 Kalatalouden nykytila ja kuluvan ohjelmakauden toteutuminen (Jari Setälä, Luke)
klo 14:00 - 14:15 Tulevan ohjelmakauden valmistelutilanne (MMM tai Jari Leskinen)
klo 14:15 - 14:30 Keskustelua, kahvitauko
klo 14:30 - 15:10 Kalatalousryhmien terveiset (Lappi, Kainuu-Koillismaa, Perämeri)
klo 15:10 - 15:25 Lapin ELY -keskuksen näkemyksiä (Jari Leskinen, johtava kalatalousasiantuntija)
klo 15:25 - 15:40 Muiden tahojen kommentteja, keskustelua
klo 15:40 - 15:50 Yhteenveto ja tilaisuuden päättäminen

Ilmoittautumiset ja tieto erityisruokavaliosta kahvitarjoilua varten 24.5.2019 mennessä: jari.leskinen@ely-keskus.fi. Kerro samalla mihin tulet vai osallistuko videon välityksellä. Kutsua saa jakaa.

Tilaisuuteen voi osallista myös videolla:

Liity Skype-kokoukseen  

Ongelmia liittymisessä?  Kokeile Skype Web Appia    Puhelimella  +358942720677
Neuvottelutunnus  52975794

Mikäli ette pääse paikalle, toivomme kommentteja ja ehdotuksia sähköpostitse tai puhelimella

Taustaa

Euroopan komissio on antanut ehdotuksensa EU:n monivuotisiksi rahoituskehyksiksi, yhteisiä säännöksiä koskevaksi asetukseksi (yleisasetus) ja asetukseksi Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta (EMKR) ohjelmakaudeksi 2021–2027.

Ehdotuksen mukaisesti kunkin jäsenvaltion on laadittava yksi ohjelma pannakseen täytäntöön Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimintalinjat. Asetusehdotuksen mukaiset toimintalinjat käsittävät
1) kestävän kalastuksen edistämisen ja meren elollisten luonnonvarojen säilyttämisen,
2) elintarviketurvan varmistamiseen osallistumisen kilpailukykyisen ja kestävän vesiviljelyn sekä kilpailukykyisten ja kestävien markkinoiden avulla,
3) kestävän sinisen talouden kasvun ja vauraiden rannikkoyhteisöjen tukemisen sekä
4) turvalliset, turvatut, puhtaat ja kestävästi hoidetut meret ja valtameret.

Maa- ja metsätalousministeriö toimintaohjelman hallintoviranomaisena johtaa EU:n tulevan rahoitus-kauden 2021-2027 valmistelua. Ministeriö vastaa toimintaohjelman laatimisesta ja yhteensovittamisesta lausuntomenettelyä ja EU:n komissiolle toimittamista varten ja on antanut ELY-keskuksille tehtäväksi alueellisen valmistelun. Valmistelussa pyritään tunnistamaan sellaiset alueiden kehittämistarpeet, joihin mahdollisesti voidaan vaikuttaa Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimilla.

Alustava analyysi alueen kalatalouselinkeinojen nykytilasta sekä keskeisistä kehittämisen painopisteistä

Toimintaohjelman valmistelu ja valittavien toimenpiteiden tulee perustua mm. nykytilan kuvaukseen, markkinoiden toimintaan ja investointitarpeisiin sekä aiempiin kokemuksiin. (lisätietoa linkeissä).

Linkki ohjelmakauden 2014-2020 toimintaohjelmaan:
https://merijakalatalous.fi/meri-ja-kalatalousrahasto/suomen-toimintaohjelma/

Linkki ohjelmakauden 2014-2020 toimintaohjelman ennakointi- ja arviointityön katsauksiin:
https://merijakalatalous.fi/meri-ja-kalatalousrahasto/toimintaohjelman-ennakointi-ja-arviointi/

Linkki ohjelmakauden 2021-2027 asetusehdotukseen
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0390&from=FI

Tervetuloa

Mika Oraluoma
Kalatalouspäällikkö
Lapin ELY-keskus