Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Hae sivuista

Tervetuloa Pohjois-Pohjanmaan liiton sivuille

Tervetuloa Pohjois-Pohjanmaan liiton sivuille

Kokousasiakirjat

Pohjois-Pohjanmaan liiton esityslistat ja pöytäkirjat.

Pohjois-Pohjanmaan älykäs erikoistuminen

Tutustu Pohjois-Pohjanmaan älykkääseen erikoistumiseen.

Pohjois-Pohjanmaan liikennefoorumi 3.12.2020

Ilmoittautuminen on nyt auki ja ohjelma julkaistu.

Ilmoitustaulu

28.10.2020
Kuulutus: Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2022–2025 valmistelu käynnistyy

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmassa 2022–2025 linjataan maakunnan kehittämisen tavoitteet. Ohjelman toimenpiteillä tavoitellaan työtä, hyvinvointia ja elinvoimaa koko maakuntaan. Maakunnan asukkailla ja muilla kiinnostuneilla on mahdollisuus ottaa kantaa ohjelman sisältöön valmistelun eri vaiheissa. Osana valmistelua laaditaan viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (SOVA-laki 200/2005) mukainen ympäristöarviointi. Uuden maakuntaohjelman sekä ympäristöselostuksen valmisteluun voi vaikuttaa jo nyt ohjelmatyön käynnistyessä. Ohjelman työsuunnitelma on nähtävillä…

Ajankohtaista

20.11.2020
Discover Barents -valokuvauskilpailu 2020

Vuosi 2020 on poikkeuksellinen. Koronaviruspandemian vaikutukset ovat konkreettisia jokaisen elämässä joka puolella maailmaa. Nyt kolmatta kertaa järjestettävässä Barentsin alueen valokuvauskilpailun teemana on Koronaviruksen vaikutus Barentsin alueeseen. Discover Barents 2020 -valokuvauskilpailu on kaikille avoin. Siihen voi osallistua enintään kahdella koronaviruspandemiaan liittyvällä kuvalla, jotka on otettu Barentsin alueella. Kilpailuaikaa on 15.1.2021 asti. Voittajille on luvassa rahapalkintoja: I palkinto 1200 euroa, II palkinto 850 euroa, III palkinto 600 euroa. Voittajat valitsee kansainvälinen tuomaristo. Tieto julkaistaan 5.3.2021 verkkosivuilla www.discoverbarents.com ja www.barentscooperation.org. Voittajiin otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti, jos yhteystiedot on annettu kilpailuun osallistuttaessa. Tuomariston valitseman kolmen valokuvan lisäksi myös yleisö voi tykätä ja äänestää suosikkiaan Instagramissa hashtagilla #barents2020. Yleisöäänestyksen voittaja saa tunnustuspalkinnon. Valokuvauskilpailua markkinoidaan aihetunnisteilla #discoverbarents ja #barents2020. Kilpailun päätavoitteena on rajat ylittävän yhteistyön kehittäminen ja vahvistaminen Barentsin alueella. Lisäksi halutaan edistää Barentsin yhteistyöalueen markkinointia ja sen tunnettuutta. Kilpailun järjestää kulloinkin vuorossa oleva Barentsin alueneuvoston puheenjohtaja-alue. Vuosina 2019–2021 puheenjohtajan toimii Västerbottenin lääninhallitus Ruotista. Pohjois-Pohjanmaa on yksi Barentsin alueneuvoston jäsenalueista. Kilpailun säännöt ja tarkemmat osallistumisohjeet verkkosivulta  https://www.discoverbarents.com/ Lisätietoja: Elisabeth Björkman, Västerbottenin lääninhallitus +46 10 225 44 86 elisabeth.bjorkman@lansstyrelsen.se

18.11.2020
Pääradan vaikutusalueella syntyy valtaosa Suomen BKT:stä – pääradan investoinneille suuri tarve

Päärataryhmän tänään järjestämässä Pääratastudiossa nousi keskustelussa esille erityisesti Suomen liikennepolitiikan tehostaminen. Suomen liikenneinfraan tehdyt rahoituspanostukset eivät nykytasolla ole riittäviä, kun sitä verrataan koko Suomen saavutettavuuden merkitykseen Suomen kansantaloudelle. Pääradan vaikutusalueella syntyy valtaosa Suomen BKT:stä, jonka vuoksi investoinnit pääradan välityskyvyn parantamiseen ovat vaikuttavia investointeja. Keskustelijat maakuntajohtaja Esa Halme, liikenne- ja elinkeinopolitiikan johtava asiantuntija Päivi Wood ja liikenteen senior advisor Juhani Tervala vaativat, että Suomella pitää olla rohkeutta priorisoida. Päärata on keskeinen investointikohde. Pääradan varrella haastatellut kansanedustajat esittivät perusteluita pääradan ja sen liityntäyhteyksien suunnittelun ja investointien edistämiselle. Parhaillaan on meneillään jo monia kohteita, mutta hyvin pienellä määrärahalla ja hitaalla aikataululla. Liikenneministeri Timo Harakka toi videopuheenvuorossaan esille pääradan suuren merkityksen. Samalla hän vetosi tekeillä olevaan Liikenne12:een ja sen mahdollistamiin tulevien vuosien kehittämispanostuksiin. Europarlamentaarikko Henna Virkkunen korosti pääradan statuksen nousua eurooppalaisilla liikenneverkoilla. Pohjoinen ydinverkkokäytävä pääsee jatkossa paremmin myös EU-rahoituksen kohteeksi. Päärataryhmä on esittänyt eurooppalaisen ydinverkon solmupisteiksi Tamperetta, Oulua ja Seinäjokea. Ryhmä on myös esittänyt, että EU:n elpymisrahoituksessa tulee Suomen esittää kestävän kasvun ohjelmaan kohteita, jotka edistävät infrastruktuurin kehittämistä ja saavutettavuutta. Kestävään liikenteeseen panostaminen tukee yleiseurooppalaisia ja kansallisia tavoitteita, joita on asetettu vihreälle kasvulle, kestävälle infrastruktuurille ja digitalisaation vahvistamiselle. Suomen päärataan ja sen liityntäyhteyksiin osoitettavat kehittämistoimet tukevat eurooppalaisten liikenneverkkojen toimivuutta sekä parantavat Suomen mahdollisuuksia saada Euroopan Unionin CEF-liikennerahoitusta. Pääratastudion linkki: https://youtu.be/KT2s5Q_chRg Lisätietoja: päärataryhmän puheenjohtaja, maakuntajohtaja Esa Halme, esa.halme@pirkanmaa.fi, 040 500 3531, päärataryhmän varapuheenjohtaja, suunnittelujohtaja Jussi Rämet, jussi.ramet@pohjois-pohjanmaa.fi, 040 586 3877, päärataryhmän sihteeri, edunvalvontapäällikkö Jouni Koskela, jouni.koskela@pirkanmaa.fi, 050 527 2129, yhteysjohtaja Jouko Ylipaavalniemi, 050 3272837, jouko.ylipaavalniemi@hame.fi. Suomen päärataryhmä on laaja-alainen pääradan ja sen jatkoyhteyksien kehittämistä edistävä ryhmä, joka keskittyy kansalliseen vaikuttamiseen ja eurooppalaiseen TEN-T-ydinverkkotyöhön. Ryhmään kuuluu 11 maakuntaa, suurimmat kaupungit ja elinkeinoelämän edustajia. Ryhmässä kuullaan asiantuntijoita liikenne- ja viestintäministeriöstä sekä Väylävirastosta.

18.11.2020
Älykkään erikoistumisen S3 kumppanuus ”Eurooppalainen langaton ICT” sai komission hyväksynnän

Euroopan komissio on hyväksynyt uuden älykkään erikoistumisen kumppanuuden teemassa langaton ICT. Kumppanuus perustetaan Oulun yliopiston ja Pohjois-Pohjanmaan liiton aloitteesta. Muita kumppanuuteen sitoutuneita alueita ovat Norrbotten Ruotsista, Pohjois-Prabant Alankomaista, Wielkopolska Puolasta, Länsi-Kreikka Kreikasta ja Katalonia Espanjasta. Keskustelut Flandersin (Belgia) ja Emilia-Romagnan (Italia) liittymisestä ovat käynnissä. Kumppanuus tulee sijoittumaan älykkään erikoistumisen teollisuuden uudistamiseen liittyvälle alustalle. Kumppanuuden tavoitteena on mahdollistaa Euroopan johtoasema langattomien 5G / 6G teknologioiden kehittämisessä ja käyttöönotossa. Erityisesti kumppanuus keskittyy terveyden, uudistuvan ja kestävän teollisuuden, autonomisten ajoneuvojen ja älykkäiden kaupunkiympäristöjen ja alueiden langattomien teknologiaratkaisujen kehittämiseen. Kumppanuudessa rakennetaan yhteistyötä ja kasvatetaan alueellisia ja alueiden yritysten yhteisiä investointeja. Kumppanuutta on rakennettu hankkeessa "Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen kansainvälisyyden kehittäminen". Ladattava tiedote löytyy TÄSTÄ. Lisätietoja: Projektipäällikkö Gitte Meriläinen, puh. 040-6854053.

Kaikki uutiset

Kokoukset
& tapahtumat

02.12.2020
Luovuudesta elinvoimaa -webinaari ja työpaja

Pohjois-Pohjanmaan kulttuurin kehittämisohjelman webinaarisarja jatkuu 2.12.2020 klo 9-12 teemalla Luovuudesta ja taiteesta elinvoimaa Pohjois-Pohjanmaalle. Mukana läänintaiteilija Krista Petäjäjärvi Taiteen edistämiskeskuksesta sekä Luovuutta Lasitalossa- projektin luovien alojen ammattilaisia. Ilmastonmuutos, koronavirus, mielenterveysongelmat, kaupungistuminen, ikääntyvä yhteiskunta, eriarvoistuminen…. 2020-luvun Suomen haasteet ovat suuria ja kompleksisia. Mikä rooli taiteella ja luovuudella on tässä yhtälössä ja kehittämistyössä? Miten taide voi käytännössä olla osana erilaisten yhteisöjen arkea, miten taiteilijan asiantuntijuus voi välittyä työelämän organisaatioihin ja millaisia vaikutuksia tällä on? Miksi tämä on juuri nyt ajankohtaista ja tärkeää? Mitä tämä kaikki tarkoittaa Pohjois-Pohjanmaalla? Kysymyksiä webinaarissa pohtiva läänintaiteilija Krista Petäjäjärvi tekee työtä taiteilijan asiantuntijuuden ja välittäjätoiminnan edistämiseksi sekä taide...

03.12.2020
Pohjois-Pohjanmaan liikennefoorumi 2020

Tervetuloa Pohjois-Pohjanmaan liikennefoorumiin. Tilaisuus järjestetään webinaarina 3.12.2020 klo 9-12. Päivän teemana on Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden mukaisten ajankohtaisten toimenpiteiden esittely sekä valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelman tilannekatsaus. Ilmoittaudu mukaan 30.11.2020 mennessä tästä linkistä. Linkki webinaarin osallistumiseen sekä keskustelualustana toimivaan viestiseinään toimitetaan ilmoittautumiskuittauksen yhteydessä. Lisätietoja: Olli Kiviniemi Maakuntainsinööri Puh. +358 40 685 4017 Ohjelma 9:00 Liikennefoorumin avaus Matias Ojalehto Maakuntahallituksen puheenjohtaja 9:10 Liikenne12 -tilannekatsaus Alueen kommentit ja kysymykset Marko Mäenpää Traficom & Anna Saarlo Väylä Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman toimintalinjojen edistyminen 9:45 1: Pohjoinen vahvemmin osaksi Euroopan liikenneverkkoa   Pohjois-Pohjanmaata koskevat ajankohtaiset raidehankkeet ja selvitykset   VT4:n tavoitetila Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa Jarno Viljakainen Väylävirasto   Risto Leppänen Pohjois-Pohjanmaan...

04.12.2020
Pohjois-Pohjanmaan matkailustrategian päivittämisen työpaja

Tervetuloa Pohjois-Pohjanmaan matkailustrategian päivittämisen työpajaan! Pohjois-Pohjanmaan matkailustrategian päivitystyö on käynnissä, ja matkailustrategia laaditaan vuosille 2021-2023. Tietoa nykyisestä strategiasta löydät täältä. 4.12.2020 Työpajan ohjelma 9.00 Tervetuloa: Heikki Ojala/Pohjois-Pohjanmaan liitto 9.10 Alustus: Ida Honkanen/Business Finland 9.30-12.00 Työpajatyöskentelyä: Gitte Meriläinen ja Anna-Maija Toivonen/Pohjois-Pohjanmaan liitto Työpajassa työstämme Pohjois-Pohjanmaan matkailun visiota ja valitsemme strategian painopistealueet. Työskentelyssä hyödynnetään digitaalista työpajatyökalua, ja työskentely tapahtuu sekä yksin että ryhmissä. Työpajaan mahtuu max 30 osallistujaa. Ilmoittautumisen jälkeen tulet saamaan tapahtumaan kalenterikutsun, joka vahvistaa osallistumisesi. Kutsumme työpajaan matkailualan yrittäjiä ja matkailualan kehitystehtävissä toimivia henkilöitä. Voit ilmoittautua työpajaan tästä. Lisätietoja tapahtumasta: asiantuntijaharjoittelija Anna-Maija Toivonen, 040 685 4052, anna-maija.toivonen@pohjois-pohjanmaa.fi

Kaikki tapahtumat

Sosiaalinen media