OECD-tutkimuksen politiikkasuositukset julkaistu

12.12.2016


Pohjoisten harvaan asuttujen alueiden verkoston, NSPA:n, OECD:ltä tilaamasta tutkimuksesta on julkaistu kooste. Siihen on listattu mm. keskeisiä politiikkasuosituksia talouskasvun turvaamiseksi. Dokumenttia tullaan käyttämään NSPA-alueiden edunajamiseen sekä kansallisten ministeriöiden että komission suuntaan. OECD-tutkimuksen hyödyntäminen on äärimmäisen tärkeää, sillä se vaikuttaa EU:n tulevaan aluepolitiikkaan. 

OECD-tutkimuksen keskeiset politiikkasuositukset ovat:
- NSPA-alueen luonteenomaiset pysyvät haitat tulee huomioida myös tulevaisuudessa kansallisessa ja EU-tason päätöksenteossa
- NSPA-alueen kehittämisessä on tärkeää lujittaa jo olemassa olevia yhteistyöfoorumeita
- Sekä kansallisen että alueellisen tason hallintoa ja sen yhteensovittamista tulee edelleen kehittää ja lujittaa

Suomen osalta OECD-tutkimus korostaa mm. seuraavia toimia, jotka tukevat etenkin Itä- ja Pohjois-Suomen kasvua:
- Liikenneverkostoa on parannettava
- Palvelutuotannon innovaatioita on kehitettävä
- Yrittäjyydelle ja innovaatiolle on saatava lisätukea
- Maakuntauudistuksessa on huomioitava alueiden itsehallinnon riittävyys

Lue koko uutinen tästä!


 
 

Arkisto
Tilaa uutiskirje


Tilaa Peru