Kasvua kansainvälisistä osaajista -valtakunnallinen ESR- ja EAKR -haku päättyy 25.9.2017

25.08.2017


Työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti syksyllä 2016 Kasvua kansainvälisistä osaajista -agendan. Agendan tavoitteena on kanavoida kansainvälisten osaajien asiantuntemus, verkostot, innovaatiopotentiaali ja muu osaaminen yritysten kasvuksi ja kansainvälistymiseksi.

Kansainvälisellä osaajalla tarkoitetaan maahanmuuttajaa tai suomalaista paluumuuttajaa, jolla on korkeaa osaamista, kansainvälistä kokemusta, asiantuntemusta ja verkostoja. Osaamisella ja kokemuksella on tarkoitus tuoda lisäarvoa Suomen elinkeinoelämälle.

EAKR-hankkeissa rahoittajana toimii Uudenmaan liitto ja ESR-hankkeissa Hämeen ELY-keskus.

http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kasvua-kansainvalisista-osaajista-agendan-jalkauttamiseen-tarjolla-eakr-ja-esr-rahoitusta

  


 
 

Uutisia
Tilaa uutiskirje


Tilaa Peru