Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

EMMI-hankkeen työpaketti 1

Uusiutuvan energiantuotannon ja siihen liittyvän vihreän vetytalouden mahdollisuudet Pohjois-Pohjanmaalla -selvitys

Toimenpiteet ja aikataulu:

Selvityksen toteuttaa Sweco Oy ja Gaia Oy. Työ tehdään tiiviissä yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan liiton asiantuntijoiden kanssa. Työn aikataulu 09/2022-02/2023.

Työn vaiheet: 1. Aloitus, tavoitteet, toimintaympäristön kuvaus; 2. Maakunnan energiapotentiaalin kartoittaminen, kysely; 3. Yksityiskohtainen tarkastelu ja vaihtoehtojen vertailu; 4. Potentiaalisten tuotantoalueiden kohdekuvaus ja rajoitteet; 5. Viimeistely ja loppuraportointi.

-Työssä on meneillään nykytilakartoitus. Olennainen osa selvitystä on ’Kunnat ja uusiutuva energia -energiamurros’ -kysely. Kyselyyn vastausaika on 24.-31.10.2022.

-Kyselyn ja paikkatietotarkastelun perusteella yksityiskohtaisempaan skenaariotarkasteluun valitaan potentiaalisimpia vihreän vedyn tuotantoalueita 5-7- kappaletta Pohjois-Pohjanmaalla.

-Selvitystä ohjaamaan on kutsuttu sparrausryhmä, joka koostuu kuntien maankäytön ja elinkeinotoimen sekä yritysten ja tki-organisaatioiden edustajista. Sparrausryhmän jäsenet: Timo Fabritius, Oulun yliopisto; Markku Kemppainen, Raahen seudun kehitys; Matti Konttinen, Oulun kaupunki; Harri Leppänen, SSAB Oy; Katri Luoma-aho, BusinessOulu; Antti Majava, Käännekohta tki Oy; Satu Pitkäaho, Oulun yliopisto; Anne Sormunen, Utajärvi. Sparrausryhmän kokouksia on kolme kappaletta. 1. kokous on 3.11.2022 klo 10-12.

-Sidosryhmätilaisuuksia järjestetään kaksi kappaletta. 1. tilaisuus 11/2022 ja 2. tilaisuus 1/2023. Aikataulut tarkentuvat työn edetessä.

-Esittely-/keskustelutilaisuus päättäjille järjestetään 12/2022-1/2023.