Vesivärein maalattu violettisävyinen kuva, jossa merta ja kaukana näkyvä kaupungin siluetti.
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kulttuurikenno hankkeen taidepilotit

Taidetta Pohjois-Pohjanmaan kuntiin

Taidepilottien hankinta

Pohjois-Pohjanmaan kulttuuritoiminnan kehittämistehtävä eli Kulttuurikenno – Yhteistyötä ja vaikuttavuutta kulttuuripalveluihin -hanke toteuttaa vuonna 2023 kuusi taidepilottia Pohjois-Pohjanmaan kunnissa. Pilottiaihiot ovat kuntien itsensä ideoimia ja niiden omiin tarpeisiin pohjautuvia. Keskeisenä ajatuksena on kulttuurin pariin innostaminen ja osallisuuden vahvistaminen sekä taiteen ja kulttuurin näkyvyyden lisääminen kuntalaisille. Pilotit toteutetaan 3-6 kunnan muodostamissa ryhmissä eli kennoissa. Kullekin pilottikunnalle on varattu budjettiin 5 000 euroa. Pilotin kokonaisbudjetti määräytyy kuntien määrän mukaan. Kunkin pilotin toteuttamiseen tullaan etsimään taiteilijoita ja luovan alan ammattilaisia avoimella tarjouskilpailulla. Se avataan joulukuun 2022 loppupuolella. Hankintatapana on niin sanottu käänteinen kilpailutus eli kokonaishinta on ennalta määritelty. Taidepilottien tarjouspyyntö julkaistaan näillä sivuilla. Tänne myös lisätään tarjouspyynnöstä esitetyt kysymykset vastauksineen.