HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN UUTISKIRJE POHJOIS-POHJANMAALLA

UUTISKIRJE 2/2014 

Kesäkuu 2014

Kuntalaiset kuntoon

Pohjois-Pohjanmaan liitossa kokoontuva terveysliikunta- ja ravitsemustyöryhmä valmistelee toimintaohjelmaa, jonka viitoittamana terveysliikunnan ja ravitsemuksen hyviä käytäntöjä on tarkoitus juurruttaa Pohjois-Pohjanmaalle. Suunnitteluyhteistyö on käynnistynyt tänä keväänä ja konkreettiseen käytännön toimintaan päästään ensi vuonna. Työ on osa hyvinvointiohjelman toimeenpanoa. Valmistelun osalta tullaan jalkautumaan maakunnan alueille ja kuntiin ensi syksyn aikana.

Lue lisää...

TerPS2-hanke päättymässä –
Miten Pohjois-Pohjanmaan kuntien hyvinvointijohtaminen voi? 

Terveempi Pohjois-Suomi 2 (TerPS2-hanke) päättyy 31.10.2014, joten nyt on aika kurkistaa Pohjois-Pohjanmaan kuntien hyvinvointijohtamisen tilaan. TerPS2:n ja Kuntaliiton maaliskuussa 2014 toteuttama kysely, luo tälle tarkastelulle hyvän pohjan. Kysely lähetettiin kaikkien Suomen kuntien valtuutetuille ja hyvinvointiryhmien jäsenille, joista Pohjois-Pohjanmaan kunnista kyselyyn vastasi 209 valtuutettua ja 129 hyvinvointiryhmän jäsentä. Hyvinvointiryhmien jäsenten vastauksista saadaan kuvaa hyvinvointijohtamisen tilasta alueellamme.

Lue lisää...

Hyvä Potku –hankkeella palveluiden parempaan saatavuuteen

Hyvä Potku -hanke käynnistyi PPSHP:n perusterveydenhuollon yksikön hallinnoimana vuoden 2014 alkupuolella jatkuen 30.10.2015 saakka. Yhteistyökumppanina hankkeessa on HUS. Hanke liittyy Kaste-osaohjelmiin IV ja VI ja on luonteeltaan käyttöönottohanke, jolla tavoitellaan pysyvää muutosta mukaan tulevien yksiköiden palvelutuotannon toimintatavoissa.

Lue lisää...

Oulun Aikalisä-toiminta poikkeuksellisen monialaista

Nuorille tarjottava Time Out! Aikalisä! -tukipalvelu otettiin Oulussa käyttöön vuonna 2009. Nyt Oulun Aikalisä-prosessi on kuvattu ja malli kirjattu oppaaksi, jota voidaan hyödyntää uusien Aikalisä-ohjaajien perehdyttämisessä Oulussa ja muissa kunnissa.

Oulun Aikalisä-toiminta on valtakunnallisesti arvioituna moniammatillisempaa ja poikkihallinnollisempaa kuin vastaava toiminta muissa kunnissa. Oulun mallissa toiminnasta vastaa liikunta- ja nuorisopalvelut, kun taas muualla Suomessa vetovastuu on sosiaali- ja terveystoimella. Oulussa järjestettävissä kutsunnoissa kaikilla kutsunnanalaisilla on mahdollisuus osallistua fyysisen kunnon mittauksiin.

MOPO-hanke on ollut mukana kehittämässä Oulun Aikalisä-mallia yhdessä Aikalisä-verkoston kanssa. Yhteistyöryhmä kokosi Oulun mallista raportin, joka toimii perehdytysoppaana esimerkiksi uusille Aikalisä-ohjaajille.

Oulun Aikalisä toiminta on kuvattu raportissa, jonka voit lukea täältä.

Nuoret ja työ Mahdollisuuksien torin teemana

Mahdollisuuksien tori –tapahtumia järjestetään noin kahdellakymmenellä paikkakunnalla tänäkin vuonna. Vuoden teema ´nuoret ja työ´ näkyy Oulun torilla 6. syyskuuta lukuisin eri tavoin.

Mahdollisuuksien torin esiintyjinä on nuoria, lahjakkaita ihmisiä, jotka pyrkivät kohti unelmiaan erilaisia reittejä käyttäen. Julia Väyrynen nousi koko kansan tietoisuuteen The Voice of Finland –kisasta. Sira Moksi taas on tunnettu koskettavista klubikeikoistaan Oulun ja Kemin seudulla. Tampereelta kotoisin olevan räppäävän Mansesterin kaupunkilaiset nostivat Vuoden tamperelainen –äänestyksessä sijalle 4.

Torin ennakkotapahtumassa Future shorts –elokuvaklubilla 28. elokuuta näytetään kansainvälisten lyhytelokuvien rinnalla Valveen elokuvakoulun lasten ja nuorten tuottamia lyhytelokuvia.

Lue lisää... 

Hyviä uutisia lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisestä

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelman kumppanuuksien tuloksena on syntynyt Muutos nyt Lapset puheeksi –yhteistyö. Yhteistyössä koordinoidaan paikallisia lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia tukevia peruspalveluja ja vastuurakenteita sekä toimintamalleja ja työkäytäntöjä. Lapset puheeksi  -työmenetelmä on yksi konkreettinen, tutkimuksiin perustuva työväline yliseudullisessa kehittämistyössä, jolla luodaan pohjaa lasten hyvinvointia edistävälle työlle kunnan eri sektoreilla. Pohjois-Pohjanmaalla mukana tässä työssä on 28 kuntaa ja 5 kuntayhtymää.

Koulutukset aloitettiin Pohjois-Pohjanmaalla syksyllä 2013. Keväällä 2014 valmistui 60 kouluttajaa ja 360 menetelmänosaajaa, jotka toimivat seuraavissa kunnissa ja kuntayhtymissä: Ii, Kuusamo, Liminka, Muhos, Utajärvi, Taivalkoski, Tyrnävä, Kallion ja Oulunkaaren kuntayhtymät. Myös Oulun kaupunki on tehnyt päätöksen liittyä Lapset puheeksi -työhön. Syksyllä 2014 käynnistyy neljä uutta koulutusta nyt meneillään olevan kahden koulutuksen lisäksi. Koulutusten avausseminaari on 16.9.

Lue lisää... 

Veeran verstas, taiteen kautta hyvinvointia nuorille

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointifoorumissa palkittiin vuoden 2014
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiteko. Tunnustus annettiin oululaiselle nuorten
työpajalle, Veeran Verstaalle taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksia
edistävästä toiminnasta. Taiteen kautta Veeran Verstaassa on kehitetty
toimiva malli nuorille yhteisölliseen oppimiseen ja itsensä etsimiseen.

Pohjois-Pohjanmaa on nuorten maakunta. Veeran Verstaan esimerkki osoittaa,
miten taiteen kautta voidaan luoda nuorille mahdollisuuksia omaan elämään,
hyvinvointia oman itsensä löytämiseen taiteen erilaisin keinoin. Veeran
Verstas on toteuttanut nuorisotakuuta satojen nuorten kohdalla ennen kuin
nuorisotakuuta oli keksittykään.

Lue lisää...

muutosNYT on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen uutiskirje, jota julkaisevat Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelman II vaihe  2012–2014, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon  yksikkö ja Terveempi Pohjois-Suomi –hanke, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Oulun kaupunki, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Kumppanuuskeskus ja Oulu Wellness Instituutti.

Uutiskirje ilmestyy 3 - 4 kertaa vuodessa.
Tapahtumakalenteri