Signalit ja trendit -hankeinfo
 

Pohjois-Pohjanmaan liitto on viime vuosien ajan aktivoinut eri organisaatioita osallistumaan verkostomaiseen ennakointiyhteistyöhön. Tämän verkostomaisen ennakointityön käynnistysvaiheen aikana on käynyt ilmi, että maakunnalliselle ennakointityölle on tarvetta myös jatkossa ja että ennakoinnin toimintatapoja pitää edelleen kehittää.

Pohjois-Pohjanmaan liitto on käynnistänyt kaksivuotisen Signaalit ja trendit Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeen, jossa pilotoidaan uusia ennakoinnin välineitä sekä kehitetään edelleen hyväksi havaittuja toimintatapoja. Hankkeen keskeiset toimenpiteet:

1. Heikkojen signaalien verkkotietokannan suunnittelu, toteutus ja käyttöönoton koulutus. verkkotietokanta palvelee kaikkia hankkeessa mukanaolevia organisaatioita. Siitä tehdään helppokäyttöinen, jotta käyttöönottokynnyksestä tulisi mahdollisimman matala. Signaaleja kerätään joukkoistamisperiaatetta hyödyntämällä. Näin ympäristössä tapahtuvista muutoksista saadaan koottua monipuolista aineistoa ja aineiston pohjalta tehtävät analyysit saadaan verkkotietokannan ja ennakointiprosessin (työryhmätyöskentely) kautta kaikkien hankkeessa mukanaolevien henkilöiden ja organisaatioiden käyttöön.

2. Ennakointiprosessin ja analysoinnin tueksi hanke teettää selvityksiä.

3. Kehitetään alueellisen ennakoinnin mallia järjestämällä toimijoiden välisiä työpajoja sekä pilotoidaan ajatushautomotoimintaa.

4. Hankkeen toiminnasta ja sen tuloksista tiedotetaan liiton ennakointisivuston kautta ml sosiaalisen median kanavat. Muut hankkeessa mukana olevat organisaatiot tiedottavat tuloksista omien tiedotuskanaviensa kautta. Tuloksista kerrotaan myös aihepiiriä koskettavissa muissa tilaisuuksissa ja viestintävälineissä.

Signaalit ja trendit Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeen toiminnasta vastaavat:

Projektipäällikkö Ari Näpänkangas, puhelin 050-433 3950
Hankkeen vastuullinen johtaja on suunnittelujohtaja Jussi Rämet, puh. 040 586 3877.

Liiton sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi.