HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN UUTISKIRJE POHJOIS-POHJANMAALLA

UUTISKIRJE 1/2013 

Maaliskuu 2013

muutos NYT Facebookissa

 muutos NYT – -sivu  

muutosNYT-yhteistyö toimii hyvin

Kumppanuustoiminnan kautta on synnytetty yhteiseen ymmärrykseen ja tahtotilaan perustuva ohjaus- ja toimintamalli kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi Pohjois-Pohjanmaalla.

Lue lisää...

Pääpuhuja arkkipiispa John Vikström
Työhyvinvointi teemana Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointifoorumissa

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointifoorumi järjestetään 9. – 10. huhtikuuta Oulunsalo-talossa Oulussa. Tapahtuman järjestävät Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Työterveyslaitos.

Tämän vuoden teema on työhyvinvointi. Esillä ovat muun muassa fyysinen ja henkinen työympäristö, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen eri muodot työpaikoilla, koulutus ja työssäoppiminen. Myös yrittäjien työhyvinvointiin paneudutaan

Lue lisää...

Järjestötoiminta yhdestä osoitteesta Ihimiset.fi

Sosiaali- ja terveysalan järjestötoiminta löytyy Pohjois-Pohjanmaalla jatkossa yhdestä osoitteesta. Ihimiset.fi kokoaa sosiaali- ja terveysalan järjestöt sekä järjestöjen tarjoaman tuen, toiminnan ja vapaaehtoistoiminnan yhteen paikkaan, josta tieto on helposti ja nopeasti löydettävissä.

Lue lisää... 

Raahen seutukunta mukana pitkäaikaistyöttömyyden vähentämishankkeessa

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä on valittu kuntakokeiluun pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksellä 31.5.2012. Kuntakokeiluun hyväksyttiin kaikkiaan 26 hanketta, jotka koskettavat 65 kuntaa.  Kuntakokeiluhanke on alkanut seutukunnassa 1.9.2012 ja kestää vuoden 2015 loppuun.

Lue lisää... 

Joensuu, Kolari ja Oulunkaari uuden toimintamallin ensimmäiset soveltajat
Kylmän ja kuuman terveyshaittojen ehkäisy osaksi terveyskeskusten toimintaa

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Oulun yliopisto ovat kehittäneet toimintamallin, jonka avulla voidaan ehkäistä kylmästä ja kuumasta aiheutuvia terveyshaittoja osana terveyskeskusten normaalia toimintaa.

Lue lisää... 

MOPO - Hyviä käytäntöjä nuorten palveluihin

MOPO-hankkeen tarkoituksena on edistää pohjoissuomalaisten nuorten miesten hyvinvointia ja terveyttä sekä kehittää hyviä käytäntöjä nuorten palveluohjaukseen sekä liikuntaan aktivoimiseen. Hanke osallistuu täysin uudenlaisten palvelujen kehittämiseen, jotka ottavat huomioon käyttäjiensä kulttuurin, elämäntyylin ja arjen.

Lue lisää...

Uusia terveyspalveluja kehitteillä apteekin yhteyteen

Raahe on yksi kolmesta Suomen kokeilupaikkakunnasta, jossa yksityisen ja julkisen toimijan yhteistyönä kehitetään sairaanhoitajan palveluita apteekin yhteyteen. Kaksi muuta kokeilupaikkakuntaa ovat Rauma ja Joensuu.

Lue lisää...

Lapset tarvitsevat tekoja arjen tueksi

Useissa kunnissa on päätetty ottaa lapsen kehitykselliset tarpeet yhteisen työn kohteeksi aina, kun perheen elämäntilanne muuttuu ja vanhempi hakeutuu esimerkiksi kunnan sosiaali-, terveydenhuollon tai työvoimahallinnon palveluihin.

Lue lisää... 

Apteekin yksilöllinen tupakanvieroituspalvelu osaksi moniammatillista yhteistyötä

Monissa maissa apteekit ovat tarjonneet yksilöllistä tupakanvieroituspalvelua. Sen on osoitettu olevan tehokas menetelmä tupakasta vieroituksen tukemisessa.  

Lue lisää...

Sosiaalipalvelut vaikuttavat merkittävästi hyvinvoinnin jakautumiseen yhteiskunnassa

Sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö jakautuu yhteiskunnassa eri periaatteilla kuin julkiset tulonsiirrot tai palkkatulot, jotka määräytyvät tavallisesti henkilön työmarkkinahistorian perusteella. Eri sosioekonomiset ryhmät hyötyvät universaaleista, eli kaikille yhteiskunnan jäsenille tuotetuista, palveluista eri tavoin. Tulonjakotutkimus  pelkistä kotitalouden käytettävissä olevista tuloista antaakin epätäydellisen kuvan hyvinvoinnin jakautumisesta yhteiskunnassa, sillä  palveluiden vaikutus tässä yhtälössä on merkittävä.

Lue lisää...

Päivähoidon valtionhallinnon tehtävät opetus- ja kulttuuriministeriölle

Päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirtyivät vuoden 2013 alussa sosiaali- ja terveysministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriöön.

Lue lisää...

Huostassa olevien lasten määrä on lähtenyt uudelleen kasvuun

Vuoden 2011 aikana oli huostassa 10 535 lasta. Kiireellisesti sijoitettiin vuoden aikana yhteensä 3 867 lasta. Huostassa olleiden lasten määrä lisääntyi edellisvuodesta vajaa 3 prosenttia. Kiireellisesti sijoitettuja oli 13 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Lue lisää..


muutosNYT on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen uutiskirje, jota julkaisevat Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelman II vaihe  2012–2014, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon  yksikkö ja Terveempi Pohjois-Suomi –hanke, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Oulun kaupunki, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Kumppanuuskeskus ja Oulu Wellness Instituutti.

Uutiskirje ilmestyy 3 - 4 kertaa vuodessa.
Tapahtumakalenteri