HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN UUTISKIRJE POHJOIS-POHJANMAALLA

UUTISKIRJE 1/2014 

Maaliskuu 2014

Uusia osoitteita

Tämä uutiskirje tulee nyt usealle vastaanottajalle ensimmäistä kertaa, sillä muutosNYT-ohjelman osoiterekisteri on päivitetty. Osoitteisiin on poimittu erilaisista julkisista lähteistä muun muassa kulttuuri-, nuoriso-, ja liikunta-asioiden asiantuntijoita.

Jos haluat poistaa nimesi osoiterekisteristä, voit tehdä sen uutiskirjeen lopussa olevasta linkistä ´uutiskirjeen tilaus/tilauksen peruuttaminen´. Jos tiedät jonkun, joka voisi haluta tilata uutiskirjeen, jatka tämä uutiskirje hänen osoitteeseensa ja pyydä häntä liittymään osoiterekisteriin tilaamalla uutiskirje.

Martti Ahlstén
Viestinnän asiatuntija, toimittaja
Viestintätoimisto Verbi Oy
0500 582 588
martti.ahlsten@verbi.fi
www.verbi.fi

Viimeistä viedään – TerPS2 loppusuoralla

Terveempi Pohjois-Suomi2 -hanke on aloittanut viimeisen toimintavuotensa, hanke päättyy 31.10.2014. Viimeisenä hankevuotena keskitymme hankkeen loppuarviointiin, –raportointiin ja syyskuiseen loppuseminaariin (4.9.2014),  hyvinvointijohtamisen osaamisen vahvistamiseen sekä  syntyneiden oivallusten ja työvälineiden juurruttamiseen. Sähköisen hyvinvointikertomuksen kehittäminen kuntajohtamisen työvälineenä on ollut hankkeemme iso ponnistus. Nyt vastuuta on siirretty ja siirretään pysyvälle toimijalle, Kuntaliitolle.

Lue lisää...

Palveluohjausta siellä missä nuoret ovat

Sosiaalisen median hyödyntäminen nuorten palveluohjauksessa voi olla toimiva ja kustannustehokas työmuoto nuorten tavoittamiseksi ja informaation jakamiseksi. MopoTuning-hankkeen kolmen vuoden kokeilusta on lupaavia tuloksia.

Lue lisää...

KesäACTION tarjoaa nuorille maksutonta liikuntaa kesäisin

Oulun kaupungin liikunta- ja nuorisopalvelut kehitti uuden palvelun muuten hiljaiselle kesäajalle. KesäAction on Oulun kaupungin ja Virpiniemen liikuntaopiston järjestämää maksutonta ja vertaisohjattua liikuntaa 13–19-vuotiaille.

Lue lisää... 

Yhtenäinen malli ohjaa kutsuntaikäisten liikuntaneuvontaa Oulussa

Kuntaliitoksen jälkeiseen Ouluun on luotu yhtenäinen malli, laatukriteerit ja mittarit liikuntapalvelujen tuottamalle kutsuntaikäisten liikuntaneuvonnalle. Malli ja sen osat ovat sovellettavissa myös muissa ikäryhmissä. Kehittämistä koordinoi MopoTuning-hanke.

Lue lisää... 

Videovälitteisiä painonhallintaryhmiä jo 17 kunnassa

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kunnissa on viime syksynä käynnistynyt videovälitteisiä painonhallintaryhmiä. Tällä hetkellä ryhmiä pyörii jo 17 kunnassa ja uusia kuntia on tulossa mukaan.  Ryhmissä on ollut osallistujia jo toistasataa ja kokemukset myönteisiä.  Monen elintavoissa on tapahtunut muutoksia ja kilot ovat karisseet.

Lue lisää... 

Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta on nyt totta

Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta tulee toimimaan maakunnan järjestöjen yhteistoimintaelimenä. Neuvottelukunnan tavoitteena on muun muassa vahvistaa järjestöjen roolia maakunnan kehittämistyössä, tehdä järjestötoimintaa näkyväksi ja tunnetuksi, parantaa kansalaisten osallistumismahdollisuuksia ja edistää järjestöjen välistä sekä järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyötä.

Lue lisää...

Pakka -toimintamalli jalkautuu Oulun eteläisellä alueella

Kevään 2014 aikana Pakka -toimintamallia ollaan käynnistämässä useissa Oulun eteläisen ja Raahen seudun kunnissa. Toimintamalli on kehitetty ikärajavalvottavien tuotteiden (alkoholi, tupakka ja rahapelit) käytöstä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi paikallisella tasolla. Tavoitteena on alkoholijuomien ja tupakkatuotteiden myynnin ja välittämisen estäminen alaikäisille. Terveyserojen kaventamisen näkökulmasta tämä toimintamalli on ensiarvoisen tärkeä, sillä alkoholi ja tupakka selittävät puolet terveyseroista.

Lue lisää...

HYTE päivät 22.–23.9.2014

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto järjestää yhteistyössä eri toimijoiden kanssa hyvinvointi- ja terveyspäivät Oulussa 22.–23.9.2014. Päivien teemana on Pohjoisen ihmisen hyvä tulevaisuus.

Lue lisää... 

Selvitystyö terveysliikunnan hyvistä käytännöistä Pohjois-Pohjanmaalla 

Suositeltavat hyvät käytännöt Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa ovat Oulun liikuntaneuvonta, Kuusamon kehonkoostumusmittaukset, Raahen liikunta-aktivointipolku ja Utajärven hyvinvointityö yli rajojen.

Muun muassa nämä terveysliikuntakäytännöt löytyivät Pohjois-Pohjanmaalla tehdyssä terveysliikuntakartoituksessa.  Kartoitus kohdistui laajasti eri ikäryhmiin sekä kunnissa oleviin keskeisiin liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin kehittämisen avainkohtiin.

Lue lisää...

muutosNYT on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen uutiskirje, jota julkaisevat Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelman II vaihe  2012–2014, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon  yksikkö ja Terveempi Pohjois-Suomi –hanke, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Oulun kaupunki, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Kumppanuuskeskus ja Oulu Wellness Instituutti.

Uutiskirje ilmestyy 3 - 4 kertaa vuodessa.
Tapahtumakalenteri