HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN UUTISKIRJE POHJOIS-POHJANMAALLA

UUTISKIRJE

Marraskuu 2011

Ministeri Guzenina-Richardson:
Hyvinvointivaltio paras lääke terveyserojen kasvuun

Suomalaisten terveyserot eri väestöryhmien välillä ovat viime vuosina kääntyneet kasvuun. Terveysongelmat ovat yleisempiä vähiten koulutettujen ja huonommassa sosioekonomisessa asemassa olevien keskuudessa.

´Suomen nousu maailman johtavimpien hyvinvointivaltioiden joukkoon ei ollut aikoinaan sattuman vaan sinnikkään työn tulos. Nyt tarvitaan samaa sinnikkyyttä hyvinvointivaltion päivittämiseksi. Suomen nykyiset terveyserot ovat haaste, mutta haasteita ei saa pelätä. Suomalaiset ovat aina osanneet kääntää mahdottomalta vaikuttavat asiat mahdollisiksi. Suomalaisen perusterveydenhuollon ja kansanterveystyön nostaminen takaisin kansalliseksi ylpeydenaiheeksi on täysin mahdollista. Ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan myös laajaa yhteistyötä ja uutta ajattelua´, sanoo peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson.

Lue lisää...

Lisätietoja
johtaja Taru Koivisto, p. 09 160 73166, 050 3278352 neuvotteleva virkamies Eeva Ollila, p. 09 160 74032, 050 302 1291 erityisavustaja Martta October, p. 09 160 74157

Terveempi Pohjois-Suomi -hankkeen ensimmäinen vaihe on päättynyt

Terveempi Pohjois-Suomi Kaste-hanke on päättynyt. TerPS-koordinaatiohankkeen ja sen kuuden osahankkeen tulokset ja toimenpidesuositukset arviointeineen on julkaistu painotuotteena (linkki).  Koko hankkeen sekä osahankkeiden tarkemmat tulokset ja loppuraportit löytyvät myös edelleen ylläpysyviltä kotisivuilta www.terps.fi ja sieltä etusivulta kohdasta "Hankkeen tulokset ja loppuraportti".

Jatkohanke, TerPS2, on valmisteilla, TerPS-käyttöönottohankkeen muodossa. TerPS-käyttöönottohanke on Anne Niskan valmisteltavana 1.11.2011-31.3.2012. Siinä valmistellaan TerPSin tuloksena syntyneiden hyvien käytänteiden kansallista käyttöönottoa.

Terveempi Pohjois-Suomi –hankeväki kiittää kaikkia yhteisestä Kaste-matkasta ja mukavasta yhteistyöstä hyvinvointityön ytimessä!  Työ jatkuu.

Lue lisää TerPSin tuloksista:
Sähköinen hyvinvointikertomus leviää nopeasti kuntien käyttöön

TerPS tuotti uusia toimintamalleja hyvinvoinnin edistämiseen 

TerPS-raportin sähköinen versio 

Lisätietoja:
Anne Niska, p. 040-5899 214, anne.niska@ppshp.fi

Käyttöönoton hankesuunnitelma

Paikallista yhteistyötä sosiaali- ja terveysyhdistysten välillä alkamassa Helmen ja Oulunkaaren alueilla 

Keväällä 2012 Pohjois-Pohjanmaalla aloitetaan kaksi kokeilua, joiden tavoitteena on lisätä kansalaisten tuen ja tiedon saantia vaikeissa elämäntilanteissa. Tavoitteeseen pyritään tukemalla paikallisia sosiaali- ja terveysalan yhdistyksiä yhteistyössä viestintään ja kansalaisten neuvontaan liittyen. Kokeilut toteutetaan sosiaali- ja terveyspiiri Helmen eli Haapaveden, Pyhännän ja Siikalatvan alueella sekä Oulunkaaren seutukunnassa eli Iin, Simon, Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan alueella.

Yhteistyön mahdollisuuksia ja tarpeita kartoitettiin Helmen alueella jo keväällä 2011 yhdistyksille toteutetun kyselyn sekä yhdistystoimijoiden tapaamisen avulla. Yhteistyökokouksia jatketaan tammikuusta alkaen yhdessä Haapaveden kaupungin kanssa. Oulunkaaren seutukunnassa kokeilu käynnistyy yhdistyksille toteutettavan kyselyn muodossa loppuvuoden 2011 aikana. Myös Oulunkaarella yhteistyökokouksia tullaan järjestämään, mahdollisesti videoneuvottelujen muodossa.

Kokeilut toteuttaa Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama ja Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen hallinnoima Kumppanuuskeskuksen neuvontapisteen kehittämisprojekti (2011-2013).

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Helena Liimatainen, p. 040 820 5228, helena.liimatainen@kumppanuuskeskus.fi

Terveyden edistämiseen ja ravitsemukseen panostaminen säästää kustannuksia pitkällä tähtäimellä

Ravitsemushoidon vaikuttavuus on todettu lukuisissa tutkimuksissa ja siihen sijoittaminen kannattaa myös taloudellisesti. Hyödyistä huolimatta ravitsemushoidon mahdollisuudet sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa ovat vielä pitkälti käyttämättä.

Terveydenhuollossa ravitsemushoito ei toteudu lukuisten potilasryhmien osalta, vaikka se on tutkimusnäytön perusteella vaikuttavaa hoitoa. Lisäksi sairauksien ehkäiseminen on kiistattomasti edullisempaa kuin niiden hoitaminen. Lihavuusepidemian hoito lukuisine liitännäissairauksineen käy yhteiskunnalle kalliiksi. Tyypin 2 diabetesta sairastavien määrän arvioidaan nousevan Suomessa kahteen miljoonaan vuoteen 2030 mennessä, jos ehkäisyyn ei panosteta. Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan 80 prosenttia sepelvaltimotaudista ja 90 prosenttia tyypin 2 diabeteksesta olisi ehkäistävissä terveyttä edistävillä elintavoilla.

Hyötyjen arvioimiseen tarvitaan pitkänäköisyyttä

Ravitsemushoitoon panostamisen tuomat säästöt näkyvät hitaasti, mutta vaikutukset ovat pitkäkestoisia. Ravitsemusohjaus osana elintapaohjausta on kustannusvaikuttava tapa hoitaa lihavuutta, diabetesta ja kohonnutta verenpainetta. Yhdysvaltalaisessa Diabetes Prevention Program -tutkimuksessa yhden elintapaohjauksella ehkäistyn tai viivästetyn diabetestapauksen kustannuksiksi muodostui 24 400 $, joka vastaa noin 17 000 euroa. Varsinkin yhden dialyysihoitoon asti etenevän diabetestapauksen ehkäisy tuottaa huikeat kustannussäästöt: vuosi dialyysihoidossa maksaa n. 55 000 euroa.

Terveydenhuoltolaki vaatii panostamaan terveyden edistämiseen – mistä resurssit?

Terveydenhuoltolaki velvoittaa kuntia panostamaan terveyden edistämiseen, jossa hyvällä ravitsemuksella ja säännöllisellä liikunnalla ovat merkittävä rooli.

Nykyisillä ravitsemusterapiaresursseilla ei voida varmistaa sairauden hoitoon tarvittavaa ravitsemusohjausta, puhumattakaan terveydenedistämiseen tähtäävästä työstä. Perusterveydenhuollossa oli vuoden 2010 lopussa vain 44 ravitsemusterapeutin tointa, joka tarkoittaa yhtä ravitsemusterapeuttia 122 000 henkilöä kohti. Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelma (Dehko 2000-2010) suosittelee ravitsemusterapeuttien määräksi perusterveydenhuollossa vähintään 1/30 000, mikä tarkoittaa 135 ravitsemusterapeutin vajetta perusterveydenhuollossa.

Yhden ravitsemusterapeutin palkkaaminen 30 000 asukasta kohden aiheuttaisi noin kahden euron kustannuksen yhtä asukasta kohti vuodessa. Vuonna 2009 terveydenhuollon kokonaismenot olivat yhtä asukasta kohti 2 936 euroa, johon verraten ravitsemusterapeuttien palkkakustannukset ovat mitätön osuus varsinkin, kun ravitsemushoitoon panostaminen säästäisi samalla sairauksien hoidon kustannuksia.

Lisätietoja:
Henna Kosunen, henna.kosunen@keliakialiitto.fi, p. 050 4327 208, www.keliakialiitto.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen eteen tehdään nyt tosissaan töitä!

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjaustyössä vuonna 2011 on haluttu porautua syvemmälle kuntatyöhön ja vaikuttaa peruskuntien ja yhteistoiminta-alueiden ennaltaehkäisevän toiminnan kuntarakenteiden vahvistamiseen.

Lue lisää...

Lisätietoja:
Erikoissuunnittelija Tytti Tuulos (tytti.tuulos@avi.fi, 040-7282632)

Yhteenveto ehkäisevän päihdetyön nykytilanteesta

PSAVIn alueella on saatu kokonaiskuvaa siitä, millaiset ehkäisevän päihdetyön rakenteet nyt ovat, miten ehkäisevä päihdetyö on kehittynyt kahden vuoden aikana (2009-2011) sekä mitä haasteita ehkäisevälle päihdetyölle on asetettu jatkossa.

Lue Raija Forsin kirjoitus ehkäisevän päihdetyön tilasta PSAVIn alueella.

Lisätietoja:
Aluekoordinaattori Raija Fors, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, raija.fors@avi.fi , 050 456 1358

Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimialueella

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on vuoden 2011 aikana kartoittanut lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn tilannetta toimialueellaan. Paras-lain myötä tapahtuneet rakenteelliset muutokset ovat vaikuttaneet myös lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn tilaan.

Lue lisää...

Lisätietoja:
Ylitakastaja Elisa Roimaa, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, 050 4418166, elisa.roimaa@avi.fi


MATALAN KYNNYKSEN PALVELUA NUORILLE

Matalan kynnyksen nuorten palveluille on ollut Oulussa tarvetta jo pitkään, sillä nuoret eivät välttämättä löydä tai pääse nopeasti tarvitsemaansa palveluun. Tähän tarpeeseen on kehitetty syksyllä 2011 toimintansa aloittanut Byströmin nuorten palvelut, josta nuoret saavat tarvitsemansa asiakaslähtöiset, helposti saavutettavat ja monialaiset palvelut.

Lue lisää...


Lisätietoa
Byströmin nuorten palvelut
Hallituskatu 5, 90100 Oulu 
p. 050 599 2293
nappi@ouka.fi (Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Nappi)

PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ ALOITTAA ENSI VUONNA

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö aloittaa toimintansa 1.1.2011, mikäli sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyy 19.12.2011 pidettävässä kokouksessa yksikön perustamisen.

Perusterveydenhuollon yksikkö perustetaan jo toimivien Yleislääketieteen ja Terveyden edistämisen vastuuyksikköjen toimintojen pohjalle suuntaamalla niiden toimintaa uudelleen ja vahvistamalla niiden resursseja sekä perustamalla terveydenhuoltolain edellyttämien toimintojen hoitamiseksi uusia resursseja.

Väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen toteutuu eri sektoreiden toimintana ja yhteistyönä. Vastuu toimintakokonaisuuden yhteensovittamisesta kuuluu kunnille. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin perustettavalle perusterveydenhuollon yksikölle puolestaan kuuluu omalta osaltaan toiminnan seuranta ja arviointi.

Kukin toimija vastaa oman toimintansa laadusta, suunnittelusta ja suunnitelman täytäntöönpanosta. Alueellinen terveys- ja hyvinvointipalvelujen yhteensovittaminen tehdään toiminnalliseen kokonaisuuteen tähtäävässä, valtuustokausittain laadittavassa terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa.

Perusterveydenhuollon yksikön visio vuoteen 2015 mennessä on löytää aktiivinen roolinsa perusterveydenhuollon kehittäjänä ja koordinaattorina toimien linkkinä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä sekä eri perusterveydenhuollon yksikköjen välillä.

Yksikkö tuottaa monipuolisesti tietoa kuntien käyttöön hyvinvointikertomusten pohjaksi, tukee alueen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmien laatimista, perusterveydenhuollon kehittämistyötä ja sitä tukevaa tutkimusta sekä terveyden edistämistä, koordinoi hoitoketjujen kehittämistä ja ylläpitoa ja järjestää koulutusta.

Yksikkö toimii verkostomaisesti turvautuen sairaanhoitopiirin, kuntien ja alueen muiden osaajien palveluihin, sekä kansallisiin asiantuntijoihin ja organisaatioihin.

Perusterveydenhuollon yksikön henkilöstö muodostetaan nyt olemassa olevista Terveyden edistämisen ja Yleislääketieteen yksiköiden henkilöstöstä. Omistajaohjauksen koordinaatiotyöryhmän ehdotuksen mukaan uusia vakansseja tulee yksi, yksikön johtajan virka.

Muuta tarvittavaa osaamista hankitaan tarpeen mukaan projektirahoituksella ja asiantuntijapalveluja ostamalla. Lisäksi hyödynnetään jäsenkuntien toimijoiden ja sairaanhoitopiirin eri tulosalueiden henkilöstön ammattitaitoa ja asiantuntemusta.

Lisätietoja
Johtaja Veikko Kujala, Terveyden edistämisen yksikkö, PPSHP, veikko.kujala@ppshp.fi

Kansainvälistä ulottuvuutta hyvinvointierojen kaventamistyöhön

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnat sekä Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ovat lähdössä mukaan EU:n laajaan Equity Action – yhteistyöhankkeeseen. Hankkeessa etsitään keinoja hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiselle kansallisella ja aluetasolla.  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toimii yhteistyöhankkeessa kansallisena partnerina ja yhteistyösopimuksen allekirjoittajana. Toiminta ajoittuu keväästä 2011 helmikuuhun 2014 saakka ja sitä koordinoi EuroHealthNet-verkosto.

Yhteistyöhankkeessa keskitytään erityisesti aluetason työhön. Alkukesällä 2011 tehtiin tähän osahankkeeseen liittyvä aluekysely maakuntaliitoille, ELY-keskuksille ja aluehallintovirastoille. Alueiden tehtävänä on tuottaa yhteistyössä THL:n kanssa selvitys terveyserojen kaventamistyöstä ja toimintamalleista alueella. Yksi keskeinen näkökulma hankkeessa on eurooppalainen koheesiopolitiikka sekä rakennerahasto-ohjelmat (EAKR, ESR) ja niiden hyödyntäminen hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamistoiminnassa.

Alueverkoston ensimmäinen laaja kokous pidettiin Lontoossa 14.–15.11.2011. Kokouksessa oli edustus 11:sta eri Euroopan maasta. Hankkeen virallinen liikkeellelähtö odottaa vielä yhteistyösopimuksen allekirjoittamista.

Tästä linkistä voi käydä tutustumassa Equity Action – hankkeen toimintaan ja tavoitteisiin.

Lisätietoja asiasta antavat

erikoissuunnittelija Tytti Tuulos tytti.tuulos@avi.fi ja
suunnittelupäällikkö Ilpo Tapaninen ilpo.tapaninen@pohjois-pohjanmaa.fi

Uutiskirje ilmestyy 3 - 4 kertaa vuodessa.
Tapahtumakalenteri