HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN UUTISKIRJE POHJOIS-POHJANMAALLA

UUTISKIRJE 2/2012 

Marraskuu 2012

muutos NYT perusti Facebook-sivun

Työskenteletkö organisaatiossa, joka tekee töitä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi? Kerro itsestäsi, organisaatiostasi, ideoistasi, hyvistä käytännöistä ja onnistumisista uudella muutos Nyt –facebook-sivulla.

Sivun perusti marraskuussa maakunnallinen hyvinvointiviestinnän yhteistyöverkosto. Sama verkosto tuottaa tätä uutiskirjettä.

muutos NYT –facebook-sivu 

Sähköinen hyvinvointikertomus ja Omahoito sadan oululaisen teon joukkoon

Oulun kaupunkiseudulla valitaan sata alueen asukkaita sekä yrityksiä palvelevaa pientä ja suurta tekoa. 100tekoa Oulusta -ohjelmassa yhdistyvät Oulun kaupunkiseudun ihmisten osallistuminen palvelujen ja tuotteiden parantamiseen sekä näistä teoista ylpeästi kertominen kaupunkisedulla, Suomessa ja jopa maamme rajojen ulkopuolella.

Sähköinen hyvinvointikertomus on valittu 27. teoksi 100tekoa -ohjelmassa. Hyvinvointijohtamisen innovaatio sai alkunsa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin luotsaamana. Innovaatiota on kehitetty yhteistyössä Pohjois-Savon hallinnoiman Kanerva-Kaste hankkeen kanssa. Jo yli kaksi sataa kuntaa on hankkinut sähköisen hyvinvointikertomuksen käyttäjätunnukset.

Teko numero 20 on Oulun Omahoito, Oulun kaupungin kuntalaisille tarjoama henkilökohtainen hyvinvointipalvelu internetissä. Suomen laajin kuntalaisten nettiterveyspalvelu tarjoaa ajasta ja paikasta riippumattoman asiointimahdollisuuden terveys- ja sosiaalipalveluihin.

Lue lisää
Hyvinvointikertomus
Omahoito

Valtakunnallinen seminaarisarja käynnistyy:
Työpaikoilla monia mahdollisuuksia alkoholihaittojen ehkäisemiseen

Suurin osa työikäisistä alkoholin suurkuluttajista ja alkoholisteista on työelämässä.  Alkoholin suurkulutus on uhka terveydelle, turvallisuudelle ja työn tuottavuudelle.  Haitat ja näistä aiheutuvat seuraukset näkyvätkin monin tavoin työpaikkojen arjessa.

Alkoholihaittoja ehkäisevän toiminnan käynnistämiseksi työpaikoilla tarvitaan johdon tukea ja päihdetyöryhmiä. Tavoitteena on saada työpaikoilla alkoholiriskit ja haitat sekä niistä aiheutuvat kulut vähenemään.

Alkoholiohjelma, THL, Työterveyslaitos sekä aluehallintovirastot järjestävät teemaan liittyvän seminaarisarjan loka-marraskuussa eri puolilla maatamme..

Lue lisää...

Nuorten kärkihankkeen valmistelu on alkanut

Pohjois-Pohjanmaan Hyvinvointiohjelman II-vaiheen (2012–2014) toimeenpano on parasta aikaa meneillään ja yhtenä tavoitteena on valmistella maakunnallinen nuorten kärkihanke yhteistyössä Nuorten Ystävien kanssa.

Hyvinvointiohjelman toimintamalli ja sen avulla luodot hyvinvoinnin kehittämisen alue- ja kuntarakenteet mahdollistavat maakunnan eri alueiden mukanaolon hyvinvointityössä vahvuusprofiiliensa mukaisesti. On tärkeää, että saamme maakunnan alueet ja kunnat hankevalmisteluun mukaan jo aivan alkuvaiheessa.

Lue lisää... 

Internet-sivusto opastaa ehkäisemään kylmän terveyshaittoja

Kansalaisille suunnattu kylmän terveyshaittoja käsittelevä internet-sivusto on avattu osoitteessa www.kylmäinfo.fi. Sivustolle on koottu tietoa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä kylmässä ympäristössä.

Viime keväänä julkaistiin kuuman terveyshaittojen ehkäisyyn keskittyvä internet-sivusto ja vuosi sitten kylmän ja kuuman terveyshaittoja käsittelevä opas terveydenhuollon ammattilaisille.

Lue lisää... 

Saako Tolokkua elämää Innopalkinnon?

Tolokkua elämää -toimintamalli on valittu valtakunnallisen Innopalkinto-kisan finaaliin.

Tolokkua elämää -toimintamallin tavoitteena on nuoren hyvinvointiosaamisen tukeminen ja edistäminen elinikäisenä oppimisprosessina. Hyvinvointiosaamisen myötä nuori vahvistaa valmiuksiaan oman ja ympäristönsä hyvinvoinnista huolehtimiseen sekä yhteisönsä ja ympäristönsä toimintaan..

Lue lisää... 

MOPO-hanke tuottaa tutkimustietoa ja kouluttaa

Mopo-hankkeessa on kerätty tutkimustietoa nuorten miesten hyvinvoinnista, liikuntasuhteesta, elintavoista, informaatiokäyttäytymisestä ja kulttuureista Oulun kutsunnoissa vuodesta 2009 alkaen. Kerättyä aineistoa hyödynnetään nuorten palveluohjausmenetelmien kehittämistyössä ja ohjaussisältöjen tuottamisessa nuorten liikunnallisen ja sosiaalisen elämäntavan sekä -hallinnan tukemiseksi.

Hanke kouluttaa nuorten parissa työskenteleviä monialaisen toimijaverkon rakentamiseksi nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi. Tutkimustietoa on esitelty myös kansallisissa ja kansainvälisissä konferensseissa..

Lue lisää...

Kokemusasiantuntijuus käyttöön Oulunkaarella

Iin, Pudasjärven ja Utajärven kuntalaisten kokemuksellista hyvinvointia kuvaileva kolmen tutkimusraportin kokonaisuus on valmistunut. Haastateltavia on ollut lähes 600.

Suurin osa kolmen kunnan asukkaista tunsi hyvinvointinsa vähintäänkin hyväksi, vaikka sairastavuusindeksi näissä kunnissa on valtakunnallisesti hälyttävän korkea. Kuntalaiset pitivät suurina kehittämiskohteina terveyspalveluiden saatavuutta, laatua ja oikea-aikaisuutta. 

Lue lisää...

Pohjoisen Suomen HYTE – päivät kokosivat alueellisia toimijoita hyvin yhteen

Parin vuoden välein järjestettävät Pohjois-Suomen HYTE-päivät kokosivat jälleen laajan joukon valtakunnallisia ja alueellisia asiantuntijoita, järjestöjä ja kuntatoimijoita yhteen. Osallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä, sekä syrjäytymisen ehkäisyä korostavat Hyte-päivät herättivät aitoa kiinnostusta ympäri Suomen.

Lue lisää... 

Ikäihmisille kehitettiin sähköinen hyvinvointiprofiili

Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimi ja MSG Software ovat kehittäneet Ikäihmisten sähköinen hyvinvointiprofiili -järjestelmän.  Kyseessä on työkalu, jonka avulla voidaan kartoittaa kotona asuvan ikäihmisen hyvinvointia hänen elämänsä eri osa-alueilla. Järjestelmän avulla voidaan vähentää merkittävästi paperisten kyselylomakkeiden käyttöä.

Järjestelmän tietokanta on koottu internetiin pilvipalveluna. Oulun kaupungin kotipalvelu on ottanut järjestelmän käyttöönsä ja kerää jatkuvasti lisätietoa pilvipalvelun tietokantaan.  

Lue lisää...

Kehittämistyö onnistunut

Oulun terveyspalvelut ovat usein otsikoissa niin hyvässä kuin pahassa.
Palvelut näyttäytyvät kuntalaiselle suhteellisen muuttumattomina. Todellisuudessa esiripun takana tehdään tärkeää kehittämistyötä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Lue Tuula Tähtisen kolumni Forun24-lehdessä

Rahoitus yksi yritysten suurimpia haasteita

Oulu Wellness Instituutti toteutti syys-lokakuussa yhteistyössä Business Oulu Lifesciencen kanssa hyvinvointi-, terveys- ja bioalan toimialabarometrin.

Tutkimuksen merkittävimpinä tuloksina esiin nousivat toimialan yritysten rahoitusta koskevat haasteet. Riittävän rahoituksen puute näkyy haasteina yritysten kasvulle, kansainvälistymiselle sekä liiketoiminnan kehittämiselle.

Rahoituksen hankinnassa merkittävimpiä haasteita ovat tutkimuksen tulosten perusteella puutteellinen rahoitusmenetelmien tuntemus ja rahoittajien puutteellinen toimialan tuntemus, tuotekonseptien keskeneräisyys, kaupallisen näytön ja omarahoitusosuuden puutteet sekä rahoitusprosessia koskevan osaamisen puute.

Kuntaliitto selvittää lastensuojelun tilan

Katso video Kunta-tv:n verkkosivuilta 
 
muutosNYT on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen uutiskirje, jota julkaisevat Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelman II vaihe  2012–2014, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon  yksikkö ja Terveempi Pohjois-Suomi –hanke, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Oulun kaupunki, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Kumppanuuskeskus ja Oulu Wellness Instituutti.

Uutiskirje ilmestyy 3 - 4 kertaa vuodessa.
Tapahtumakalenteri