Ajankohtaista

Tietopaketeissa tietoa Pohjois-Pohjanmaasta

13.09.2017

PoPSTer-hankkeessa valmisteltiin kesällä 2016 hankkeen työryhmien käyttöön mittavat, työryhmien teemojen mukaiset tietopaketit. Tietopaketeissa on kattavasti tietoa Pohjois-Pohjanmaasta ja sen asukkaista, muun muassa väestöennusteista, palvelutarpeista ja kokemustietoa asukkaiden hyvinvoinnista. Tietopaketit on päivitetty kesällä ja syksyllä 2017 tuoreimmilla saatavissa olleilla tiedoilla ja ne ovat nyt luettavissa alla.

Valmiilla tietopaketeilla on haluttu tukea nykyisten ja tulevien sote-palvelujen valmistelua. Samalla ymmärrys siitä, kuinka valtavasta tietokokonaisuudesta on kyse ja miten tulevan maakunnan tietojohtamista tulisi kehittää, on kasvanut.

Tietopakettien sisältämät tiedot on tarkoitettu kaikkien yhteiseen käyttöön, joten niitä kannattaa hyödyntää mahdollisuuksien mukaan. Joidenkin tietojen laatuun liittyy paljon epävarmuustekijöitä, ja esimerkiksi erilaiset palvelujen järjestämistavat ja kirjaamiskäytännöt vaikeuttavat kuntien välistä vertailua. Nykyisellään maakunnan kuntien ja alueiden välisten tietojen saaminen valmiiksi kaavioiksi ja taulukoiksi edellyttää valtavasti käsityötä, mikä lisää inhimillisten virheiden mahdollisuutta. Tämä on syytä pitää mielessä tietopakettien tietoja tulkitessa. Tiedon lähteet on pyritty merkitsemään niin, että tietojen paikkansapitävyyden voi halutessaan tarkistaa.

1 Yleistietoa Pohjois-Pohjanmaasta (pdf)

   Yleistietoa Pohjois-Pohjanmaasta (ppt)

2 Tietoa lapsista ja perheistä (pdf)

   Tietoa lapsista ja perheistä (ppt)

3 Tietoa nuorista aikuisista ja työikäisistä (pdf)

   Tietoa nuorista aikuisista ja työikäisistä (ppt)

4 Tietoa ikäihmisistä (pdf)

   Tietoa ikäihmisistä (ppt)

5 Tietoa välittömän avun tarpeesta (pdf)

   Tietoa välittömän avun tarpeesta (ppt)

6 Tietoa avohoidosta ja vastaanottotoiminnasta (pdf)

   Tietoa avohoidosta ja vastaanottotoiminnasta (ppt)

7 Tietoa vuodeosasto- ja sairaalahoidosta (pdf)

   Tietoa vuodeosasto- ja sairaalahoidosta (ppt)

8 Tietoa mielenterveydestä ja päihteistä (pdf)

   Tietoa mielenterveydestä ja päihteistä (ppt)

9 Tietoa vammaispalveluista (pdf)

   Tietoa vammaispalveluista (ppt)

10 Tietoa kuntoutumisesta ja toimintakyvystä (pdf)

    Tietoa kuntoutumisesta ja toimintakyvystä (ppt)

Lataa tästä kaikki tietopaketit PowerPoint-muodossa.