Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Asiointi ja asiakirjajulkisuus

Asiointi ja asiakirjajulkisuus

Asiointi

Asioidessasi Pohjois-Pohjanmaan liiton kanssa toimita asiakirjasi Pohjois-Pohjanmaan liiton kirjaamoon. Suosi sähköisiä viestintäkeinoja, se nopeuttaa asiakirjasi ja asiasi käsittelyä, ja tällöin saat myös automaattisen kuittauksen asiakirjasi perille saapumisesta. Pohjois-Pohjanmaan liiton käsiteltävänä olevista asioista ja saapuneista asiakirjoista pidetään asiarekisteriä.

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Pohjois-Pohjanmaan liiton asiakirjajulkisuuskuvauksesta saat lakisääteiset tiedot asiarekisteriin rekisteröitäviä tietoja sisältävistä tietojärjestelmistä ja käytettävissä olevista hakutekijöistä. Asiakirjajulkisuuskuvaus sisältää myös selosteen henkilötietojen käsittelytoimista.

Tietopyynnön tekeminen

Voit tehdä tietopyynnön Pohjois-Pohjanmaan liiton asiakirjoista tai asiarekisteristä. Viranomaisen asiakirjat ja asiarekisteri ovat julkisia, jollei salassapidosta ole säädetty laissa. Ennen tietopyynnön tekemistä tarkasta onko haluamasi asiakirja tai tieto saatavilla suoraan Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuilta. Esimerkiksi toimielinten uusimmat esityslistat ja pöytäkirjat, sekä merkittävimmät toiminta-asiakirjat, kuten talous- ja toimintasuunnitelma ja tilinpäätös pidetään verkkosivuilla nähtävänä.

Tietopyynnön tekeminen:

  1. Yksilöi mitä asiakirjaa tai asiaa pyyntösi koskee
  2. Liitä mukaan tarvittavat yhteystiedot jotta pyyntöösi voidaan vastata
  3. Toimita pyyntösi Pohjois-Pohjanmaan liiton kirjaamoon