Digituki-pilotti
 

Digi kuuluu kaikille – samoin tuki sen käyttöön

Pohjois-Pohjanmaan kunnissa kehitetään kuntalaisten digitukea. Se on sekä verkkoasioinnin että älylaitteiden opastusta. Pohjois-Pohjanmaa on yksi viidestä kansallisesta pilotointialueesta, jossa toimeenpannaan valtionvarainministeriön digituen mallin mukaista toimintaa. Väestörekisterikeskus toimii pilottien valtakunnallisena tukijana.

Digitukea voidaan antaa lähitukena esimerkiksi kirjastoissa tai muissa kokoontumispaikoissa, yhteispalvelupisteissä tai kuntalaisen kodeissa. Etätukea voi saada puhelimitse tai netin kautta. Digituen opastajina voivat toimia ammattilaiset tai vapaaehtoiset toimijat. Mukaan kutsutaan ne tahot, jotka jo antavat tällä hetkellä tukea tai suunnittelevat sen aloittamista.

Tavoitteena on vahvistaa kuntalaisten digitukea mm. seuraavilla toimilla:

·         digitukea kehittävän ja antavan verkoston toiminnan käynnistäminen kaikissa kunnissa/alueilla
·         digituen saatavuuden parantaminen käynnistämällä kokeiluja sen tarjoamiseksi
·         digituen kuvaaminen ja tuotteistaminen niin, että kuntalaisille voidaan kertoa, mistä ja millaista tukea heidän alueeltaan on saatavissa
·         digituen kannustinmallien pilotointi valituilla alueilla ja tuen muodoilla
·         digituen maakunnallisen toimintasuunnitelman laatiminen.

Pohjois-Pohjanmaan digitukiverkoston toimijoita ovat kuntien ja valtion viranomaiset, järjestöt ja vapaaehtoiset toimijat ja oppilaitokset sekä yritykset, kuten pankit tai kaupat.
Toteutusaika ja rahoitus

Hankkeen toteuttamisaika on vuosi 2019 ja kokonaisbudjetti 300 000 euroa. Hankkeen rahoittavat valtionvarainministeriö ja Pohjois-Pohjanmaan liitto.
Hanketoimijat

Projektipäällikkö Marjut Parhiala, marjut.parhiala@popmaakunta.fi, p. 040 6854048
Koillismaa: verkostokoordinaattori Anu Lämsä, anu-birgitta.lamsa@kuusamo.fi, p. 040 7291483 ja Tauno Korpela, Kuntien Tiera Oy, tauno.korpela@tiera.fi
Oulu ja Oulun ympäristökunnat: verkostokoordinaattori Kirsi Hanhela, kirsi.hanhela@oulunkaari.com, p. 040 1418290,
Rannikko: verkostokoordinaattori Heidi Nielmelä, heidi.niemela@popmaakunta.fi, p. 040 6711593
Jokilaaksojen alue: verkostokoordinaattori Asko Eerola, asko.eerola@reiskaleader.fi, p. 044 7727877

Seuraa somessa: https://facebook.com/popdigituki