Hankinnat
 

Sopimustenhallintajärjestelmän hankintaan liittyvää tarjouspyyntöämme koskien olemme saaneet kaksi kysymystä.  Kysymykset ja vastaukset kysymyksiin ohessa.

KYSYMYS

Tuleeko järjestelmän mahdollistaa SÄHKE2 - mukaisuus vai tuleeko metatietomallin noudattaa SÄHKE2- mukaisuutta?

VASTAUS       

Järjestelmän tulee toteuttaa sopimusasiakirjojen metatietojen hallinta SÄHKE2 -metatietomallin vaatimusten mukaisesti.

KYSYMYS

Koska migroitavasta sopimuskannasta tai tilaajan mahdollisuudesta osallistua migraatioon ei  ole tarkempaa tietoa voidaanko migraatioista tehdä erillinen migraatioiden määrittelyprojekti eri organisaatioiden osalta aikataulutettuna eikä migraation näin ollen tarvitsisi sisältyä tarjouksen kokonaishintaan?

VASTAUS

Migraation tulee sisältyä tarjouksen kokonaishintaan. Sopimusten migraatio keskittyy pääsääntöisesti Cloudia ja TWeb järjestelmiin. Tilaaja tukee sopimusten siirtoa omalla resurssilla esim. skannaamalla sopimuksia eri organisaatioista valittuun järjestelmään.