Muutosagentti Pohjois-Pohjanmaalla
 

Muutosten tueksi Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan on palkattu muutosagentti, jonka tehtävänä on tukea kehittämistyötä. Muutosagentin tehtävänä on innostaminen, muutoksen tukeminen ja tietoon perusturva muutoksen ohjaaminen yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Muutosagentti saa tukea ja tietoa työhönsä kansallisilta toimijoita, mutta työskentelee osana alueellista toimintaorganisaatiota vastuullaan iäkkäiden palveluiden ja omaishoidon kehittäminen.

Muutosagentin työn päätavoitteena on muodostaa maakuntaan yhteen sovitettu iäkkäiden palveluiden kokonaisuus ohjaamalla tietoon perustuvaa muutosta, hallitsemalla alueellinen tietoperusta ja ymmärtämällä alueen historiallinen kehitys. Muutosagentin avulla Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan muodostuu yhteen sovitettu palvelukokonaisuus. Tällä mahdollistetaan strategisten tavoitteiden, kuten iäkkäiden kotona asuvien osuuden kasvu sekä palveluiden tarkoituksenmukainen kohdentuminen ja kattavuustavoitteiden toteutuminen.