Pohjois-Pohjanmaan kokeilut, hankkeet
 

Kansallisen kärkihankkeen mukaisesti kehitämme Pohjois-Pohjanmaalla asiakas- ja palveluohjausta sekä hyvinvointia edistäviä toimintoja, kotihoidon toimivuutta sekä kaikenikäisten omais- ja perhehoitoa.

Kehittämistyötä ohjaavat Pohjois-Pohjanmaan liiton maakunta- ja sote-uudistuksen (POP-maakunta ja PoPSTer) toimijat sekä tuleva maakunnallinen hallinto.

Kehittämistyötä tehdään maakunnan alueella toimivista toimijoista kootussa kehittämisverkostossa ja monialaisissa kehittämistiimeissä 6 osahankkeessa: 

1.       keskitetty asiakas- ja palveluohjaus (KAAPO),
2.       hyvinvointia edistävä toiminta (HYTE),
3.       kuntouttava kotihoito (KUKO),
4.       toimiva kotihoito (TOKO),
5.       kaikenikäisten omais- ja
6.       perhehoito (OMAIS ja PERHO).

Kutakin osahanketta ohjaa ja koordinoi nimetty vastuuorganisaatio (Oulu, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Kuusamo, Kallion kuntayhtymä, Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi sekä Oulunkaaren kuntayhtymä). Kehittämisverkostoa ohjaa Pohjois-Pohjanmaan I&O-muutosagentti.