Järjestöneuvottelukunta
 

Maakunnallisessa hyvinvointiohjelmassa painotetaan laajaa hyvinvointivastuuta ja myös kansalaisten aktivointia. Tavoitteena on saada maakunta liikkeelle ja tukea järjestökenttää osallistumaan maakunnalliseen kehittämistyöhön. Maakunnassamme toimii lukuisa määrä kansalaisten sosiaalista ja terveydellistä hyvinvointia edistäviä järjestöjä tai yhdistyksiä paikallisella, seudullisella ja maakunnallisella tasolla. Tulevaisuudessa kansalaisyhteiskunnan toimijoiden merkitys hyvinvoinnin edistäjinä ja palveluiden tuottajina kasvaa. Kansalaisyhteiskunnan toimijat, yhdistykset ja järjestöt tarvitsevat toimiakseen ja vastatakseen asetettuihin odotuksiin toimintaedellytyksiä tukevia resursseja. Tähän tarpeeseen vastataan perustettavalla neuvottelukunnalla.

Järjestöneuvottelukunta tulee toimimaan maakunnan järjestöjen yhteistoimintaelimenä. Sen tavoitteena on muun muassa vahvistaa järjestöjen roolia maakunnan kehittämistyössä, tehdä järjestötoimintaa näkyväksi ja tunnetuksi, parantaa kansalaisten osallistumismahdollisuuksia ja edistää järjestöjen välistä sekä järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyötä. Neuvottelukunnan muodostavat kansalaisjärjestöjen edustajat järjestötoiminnan eri sektoreilta sekä julkishallinnon asiantuntijaedustajat. Neuvottelukunnan kokoonpanoa laadittaessa on käyty tiivistä vuoropuhelua Pohjois-Pohjanmaan järjestökentän kanssa. Kokoonpanossa on huomioitu sekä alueellisuus että toimialakohtaisuus. Järjestöt nimeävät edustajansa neuvottelukuntaan.

Neuvottelukunnan kokoonpano 

Puheenjohtaja: Anne Mustakangas-Mäkelä, Oulun Seudun Setlementti ry

Varapuheenjohtaja:

Varsinainen jäsen:

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
SPR Oulun piiri
Pohjois-Pohjanmaan Sydänpiiri ry
Pohjois-Pohjanmaan liikunta
Nuorten Ystävät ry
Suomi-Venäjä seura
Myötäle ry, Kuusamo
Pohjanmaan partiolaiset
Monikoti ry / Oulu eteläinen

Raudaskylän kristillinen opisto
Eläkeliitto ry, Pohjois-Pohjanmaan piiri

Oulun Taiteilijaseura -63 ry
Pohjois-Iin kyläyhdistys ry
Haapaveden uhanalaiset työttömät ry

Kuntajäsen:
Pudasjärvi

Asiantuntijajäset:
Pirjo Mäkeläinen, AVI
ELY: Ville Mehtälä, ELY-keskus

Pohjois-Pohjanmaan liiton edustajat:
Suunnittelupäällikkö Ilpo Tapaninen
Varajäsen:

MLL Oulun piiri
Hyvän mielen talo ry
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
Kalajoen Junkkarit
Vanhempain liitto, Oulu
Lions Utajärvi
Kuusamon reserviläiset
4H Tyrnävä
Monikulttuurinen opetus ja kulttuurien kehittämisyhdistys ry, Oulu
OK opintokeskus Oulu
Eläkkeensaajien keskusliitto EKL ry, Oulun piiri
Nivala-seura
Pohjois-Pohjanmaan kylät ry
Ytyä Oulu / NuVa-talo

Ulla Karppinen, AVI
Kukka Kukkonen, ELY-keskus


Aluesuunnittelija Auli Suorsa

Lisätiedot:
Suunnittelupäällikkö Ilpo Tapaninen, Pohjois-Pohjanmaan liitto,
puhelin +358 (0)50 301 7546 tai sähköpostitse.

(Liiton sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi)