Organisaatio
 
Pohjois-Pohjanmaan liiton organisaatio muodostuu luottamushenkilötoimielimistä, liiton virastosta sekä työryhmistä ja toimikunnista.