I&O kärkihanke Pohjois-Pohjanmaa
 

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Pohjois-Pohjanmaalla

Kärkihankkeen tavoitteena on kehittää Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa iäkkäille sekä omais- ja perhehoitajille nykyistä yhdenvertaisemmat, paremmin koordinoidut ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut.

Kärkihanketta tarvitaan siksi, että palvelujärjestelmä on pirstaleinen, hyvät käytännöt ovat levinneet hitaasti ja alueelliset erot ovat pysyneet suurina. Näin on myös maakunnassamme Pohjois-Pohjanmaalla.

Kärkihankkeen tavoitteen mukaisesti maakunnassa luodaan, kokeillaan ja juurrutetaan kotihoidon sisältöä kehittäviä toimintamalleja, joissa huomioidaan iäkkäiden osallisuuden lisääminen, digitalisaation hyödyntäminen, tiedolla johtaminen sekä valinnanvapauden lisääntyminen. Tiedot palvelukokonaisuudesta tulisi olla myös omaisten käytössä ja mahdollistaa omaisten aktiivisemman osallistumisen.

Tavoitteenamme on luoda ikäystävällinen Pohjois-Pohjanmaan maakunta, joka
· osallistaa ikäihmisiä ja lisää heidän vaikuttamismahdollisuuksia
· tarjoaa yhdenvertaisia, paremmin ja joustavammin kohdennettuja palveluita
· tarjoaa toimintakykyä ja kuntoutumista edistäviä toimintoja ja monipuolisia sosiaali- ja terveyspalveluita kotona asumisen tueksi
· tarjoaa yhteen sovitettuja palvelukokonaisuuksia keskitetyn palveluohjauksen ja sujuvan tiedonkulun avulla
· toteuttaa omais- ja perhehoidon palveluita yhdenmukaisesti ja tarvelähtöisesti

Muutosten tueksi Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan on palkattu myös  muutosagentti, jonka tehtävänä on tukea tätä kehittämistyötä. Muutosagentin tehtävänä on innostaminen, muutoksen tukeminen ja tietoon perusturva muutoksen ohjaaminen yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.

Tällä sivustolla kerrotaan kärkihankkeen toteutumisesta Pohjois-Pohjanmaalla.

Marraskuun mahtavin tapahtuma- Koti on POP, Oulussa 13.11.2018

Hallituksen kärkihanke: Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa kutsuu Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia yhteiseen koulutustapahtumaan teemalla ´Koti on POP´. Maksuton tapahtuma järjestetään 13.11.2018  klo 9-15.30 Oulun ammattikorkeakoulun Kontinkankaan kampuksella. Tapahtuma on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille, ammattilaisille ja erityisesti ikäihmisten palveluissa toimiville.

 

Ohjelmaan voit tutustua tästä.

Näytteilleasettajaesite

POPmaakunta muutoksessa
Muutosjohtaja Marjukka Manninen, Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistus

I&O on POP
Muutosagentti Rita Oinas, Pohjois-Pohjanmaan liitto

Tulevaisuuden työntö ihmislähtöiseen kotihoidon kulttuuriin
Geroartisti, ekspressiivisen taideilmaisun ohjaaja Taina Semi


Sote-ammattilainen; ennaltaehkäise ja toimi asiakasta kuullen!
Palvelupäällikkö Maria Vahtola, Oulun kaupunki ja hoito ja hoivapalveluiden tulosaluejohtaja Mervi Koski, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä


Kotihoito uudistuu - Miksi? Ketä varten?
Ikäihmisten palveluiden johtaja Satu Kangas, Kuusamo ja palvelujohtaja hoito- ja hoivapalvelut Reetta Hjelm, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio


Ohjelmalinja 1: Etsien – ennaltaehkäisten – asiakasta kuullen

Asiakkaan ääni: asiakasraadit, kehittäjäasiakkaat ja kokemusasiantuntija
Palvelupäällikkö Virpi Kamunen, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio ja kehittäjäasiakas Sirkka Junttila


Asiakassuunnitelma, asiakkaan valinnat
Palveluesimies Sari Heikka, Oulun kaupunki, ikäihmisten palveluohjausyksikkö


Hoivaa mua taiten
Esteetön ry. Pauliina Lappi & työryhmä Luovat Askeleet


Hyvinvointi- ja terveystarkastukset ennaltaehkäisevänä työnä
Geriatrian ylilääkäri Marja-Liisa Karjula, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä


Ohjelmalinja 2: Asiakkaan valinta – toimintakykyä edistävä – toimiva kotihoito

Pienikin voimavara on mahdollisuus - kinestetiikka
Fysioterapeutti Sari Ervasti, Kuusamo kaupunki


Arviointi ja kuntoutusjaksot, kotikuntoutus asiakaslähtöisesti: paneelikeskustelu
Selänteen hyvinvointikuntayhtymä, Oulun kaupunki ja Kuusamon kaupunki


Kotihoito 24/7, akuuttitilanteet/liikkuvat tiimit ja moniammatillisuus
Avohoidon tulosyksikköjohtaja Ritva Kanervo, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä


Digi on liki kotihoidossa
Vs. vanhuspalvelujohtaja Hannele Pöykiö, Oulunkaaren kuntayhtymä

Toimintakykyä ravitsemuksella! 26.9.2018

Toimintakykyä ravitsemuksella- alueellinen koulutus oli suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollo ammattilaisille, jotka työskentelevät ikäihmisten parissa, erityisesti kotihoidon henkilöstölle. Tilaisuudessa kouluttajina toimivat geriatrian professori Timo Strandberg sekä Pohjois-Pohjanmaan ravitsemusasiantuntijat. Koulutuksessa käsiteltiin ravitsemustilan arvioinnin merkitystä ja menetelmää.

Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien I& sekä ympäristöministeriö järjestivät yhteistyössä seminaarin

Parasta elämää kotona- asumisen arkea Pohjois-Suomessa 22.2.2018

Seminaari oli tarkoitettu Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan vanhusneuvostoille sekä ikäihmisten asumisesta, palveluista ja niiden kehittämisestä kiinnostuneille kuntalaisille, asiakkaille, ammattilaisille ja päättäjille.

Videotallenne seminaarista.

Ohjelma

 

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

http://stm.fi/hankkeet/koti-ja-omaishoito
http://stm.fi/koti-ja-omaishoito/muutosagentit