POUTA
 

POUTA - POP maakunta:
Arjessa pärjääminen digituen turvin

Tausta

Organisaatioiden tarjoamat palvelut digitalisoituvat kiihtyvällä tahdilla. Digitaalisten palvelujen hyödyntäminen edellyttää asukkaiden digitaalisten taitojen kehittämistä ja yksilöllistä tukemista.

Valtionvarainministeriön AUTA-hankkeen Digituen toimintamalli kuvaa, miten Suomessa digituen saatavuus voidaan järjestää niiden henkilöiden auttamiseksi, jotka eivät osaa tai pysty käyttämään digitaalisia palveluja. Pohjois-Pohjanmaan Digituki -pilotti on osa valtakunnallisen digituen toimintamallin toimeenpanoa.

Pilotin tuotokset

Pohjois-Pohjanmaan digituki-pilotin keskeisimmät tuotokset ovat
· Pohjois-Pohjanmaan digitukiverkoston toiminnan käynnistäminen, koordinointi sekä saatavuuden turvaaminen ja edellä mainittujen tehtävien kuvaaminen
· jäsennys alueen digituen tarpeista ja tunnistettuja tarpeita vastaava toimintasuunnitelma digituen onnistuneeksi toteuttamiseksi
· verkoston toimijoiden perehdyttäminen digitukitoimintamalliin ja aineistoihin
· VRK:n tukirakenteiden tehokas hyödyntäminen sekä niihin liittyvien kokemusten ja kehityskohteiden tunnistaminen
· alueen keskeiset tulokset koottuna yhtenäiseksi raportiksi, jossa on kokemusten lisäksi tunnistetut kehityskohteet verkoston ja kansallisten yhteistyökumppanien hyödynnettäväksi
· itsearviointien yhteenkoostaminen kansallisen vertailun pohjaksi
· digituen kannustinmallien tunnistaminen, kehittäminen ja kuvaaminen
· aktiivinen osallistuminen yhteiseen kehittämistyöhön VRK:n ja muiden pilottien kanssa
· pilotin arvioinnin toteuttaminen yhteistyössä VRK:n kanssa

Pohjois-Pohjanmaan digitukiverkoston toimijoita ovat mm.
· kuntien asiakas- ja yhteispalvelupisteet, kirjastot ja sivistys- ja nuorisopalvelut
· valtiohallinnon toimijat kuten TE-palvelut, KELA ja verotoimistot
· alueen 3. sektorin toimijat (järjestöt, yhdistykset, vanhus-, vammais- sekä mielenterveys- ja päihdeneuvostot, muu vapaa kansalaistoiminta, seurakunnat jne.)
· opetus- ja tutkimuslaitokset
· alueella ja kansallisesti toimivat kaupalliset toimijat (esim. kauppaketjut, pankit)

Toteutusaika ja rahoitus

Pohjois-Pohjanmaan liiton hallinnoiman hankkeen toteutusaika on 8-12/2018 ja kokonaisbudjetti 120 000 euroa. Hankkeen rahoittaa valtionvarainministeriö.