Suomi 100 Aluetuki
 
Pohjois-Pohjanmaan liitto on jakanut aluetukea 44 alueellaan toteutettavalle Suomi 100 –juhlavuoden hankkeelle yhteensä 105 000 euroa.

Päätökset on tehty maakuntahallituksen kokouksissa 22.8.2016 (16 §) ja 20.2.2017 (36 §).

Suomi 100 -aluetuen saajat 2016

Suomi 100 -aluetuen saajat 2017

Aluetuen saajille


Alla näkyvistä linkeistä löytyvät ohjeet ja tarvittavat lomakepohjat Pohjois-Pohjanmaan liitolta Suomi100 -aluetukea saaneille toimijoille.

Työajanseurantalomake
Ajopäiväkirja
Loppuraportti
Ohjeita tuensaajalle