Toiminta-asiakirjat ja säännöt
 

Toimintastrategia

Pohjois-Pohjanmaan liiton toimintastrategia 2020 hyväksyttiin maakuntavaltuuston syyskokouksessa 2013.

Toiminnassa painotetaan strategian mukaisesti liiton roolia maakunnan johtavana kehittäjänä, yhteensovittajana ja edunvalvojana. Toiminnan perustana on tiivis yhteistyö kuntien, seutukuntien sekä muiden keskeisten sidosryhmien kanssa.

Pohjois-Pohjanmaan liiton toimintastrategia 2020

Toimintasuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelma linjaa lähivuosien keskeiset tavoitteet ja toiminnan sekä liiton rahoituskehyksen. Talous- ja toimintasuunnitelma käsitellään maakuntavaltuuston syyskokouksessa.

Talous- ja toimintasuunnitelma 2018-2020 ja Talousarvio 2018

Talous

Maakuntavaltuusto hyväksyy liiton tilinpäätöksen kevätkokouksessaan.

Arviointikertomus 2017

Tilintarkastuskertomus 2017

Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017

Säännöt