Yhteistyö ja edunajaminen
 

Maakunnan menestyminen on tulosta yhdessä tehdystä työstä - yrityksissä, julkisissa palvelutehtävissä ja ns. kolmannella sektorilla. Paras tulos saadaan aikaan joukkueena, kun eri osapuolet maakunnan tasolta alueille ja kyliin sekä valtakunnan tasolle saakka toimivat saman päämäärän hyväksi.

Pohjois-Pohjanmaan liiton tehtävä aluekehitysviranomaisena on toimia kokoavana yhteistyön osapuolena. Kiinteä ja vuorovaikutteinen yhteistyö maakunnan kehittämisessä mukana olevien eri tahojen kanssa tuo Pohjois-Pohjanmaan liiton toimintaan merkittävän voimavaran.

Edunvalvonta on koko Pohjois-Pohjanmaan liiton toimintaan kiinteästi liittyvää työtä. Edunvalvontatyön pohjana ovat maakuntasuunnitelma ja siihen perustuvat maakuntaohjelma ja maakuntakaava. Erityisesti liitto ajaa koko maakuntaa palvelevien hankkeiden etua ja korostaa maakunnallista yhteistoimintaa. Liitto toimii yhdessä jäsenkuntien ja muiden maakunnallisten toimijoiden kanssa myös pienempien, seutukuntaa tai yksittäistä kuntaa koskevien hankkeiden puolesta.

Maakunnalle ja yksittäisille kunnille tärkeitä asioita viedään päättäjien tietoisuuteen, edistetään niiden toteutumista sekä myös ennakoidaan erilaisia kehitystrendejä. Edunvalvontaa tehdään yhä enemmän myös Euroopan unionin suuntaan.


Hallitusohjelmatavoitteet

Lisätiedot:
Maakuntajohtaja Pauli Harju, puhelin 0400 389 152 tai sähköpostitse.

(Liiton sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi)