Henkilökunta / Personel
 

Henkilökunnan sähköpostiosoite: 
etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi

(Korvaa nimessä esiintyvät skandinaaviset kirjaimet:
ä -> a ja ö -> o)

  SKYPE-osoite: etunimi.sukunimi@ppliitto.onmicrosoft.com

E-mail:
firstname.surname@pohjois-pohjanmaa.fi

(Replace letters:  ä -> a  and  ö -> o)


Elomaa Pekka
Projektipäällikkö
P. +358 (0)40 685 4032
* Vesivoiman kulttuuriperintö -hanke

Hankivaara Arja
Viestintäpäällikkö / Manager, Communication and Public relations
P. +358 (0)50 322 5797
* Viestintä, mediayhteydet, tapahtumajärjestelyt
* Communications and promotion of regional affairs

Harju Pauli

Maakuntajohtaja/Region Mayor
P. +358 (0)400 389 152
* Liiton yleisjohto, ulkoiset suhteet ja edunvalvonta
* Leading the operations of the Regional Council, management of public relations and regional interests

Helanen Suvi
Pohjois-Pohjanmaan LAPE-muutosagentti
p. +358 (0)40 685 4042

Hiltula Maija
Lastensuojelun asiantuntija
SyTy -koordinaattori
+358 (0)40 685 4052
* Pohjois-Pohjanmaan SyTy-hankkeen (lastensuojelun systeeminen toimintamalli) koordinointi ja kouluttaminen

Hinno Kimmo 
Projektipäällikkö
P. +358 (0)50 919 0578
  @HinnoKimmo

Honkamäkilä Hanna
Kansainvälisten asioiden päällikkö/ Manager, International Affairs
P. +358 (0)40 685 4040

Honkanen Mervi
Osastosihteeri / Department Secretary
P. +358 (0)40 685 4021
* Asiakaspalvelu ja neuvonta, kokoustilavaraukset ja -laskutus, catering

Isomäki Ritva
Erityisasiantuntija / Senior Advisor
P. +358 (0)40 685 4026
* Luonnonvarat, bio- ja kiertotalous, energia
* Natural Resources, Bio- and Circular Economy, Energy

Jokinen Jaana
Erityisasiantuntija
P. +358 (0)40 685 4043
* Pohjoisen alueen Osaamis- ja tukikeskus (OT -keskus)
* Lastensuojelun systeemisen toimintamallin kouluttaminen
* Lapset puheeksi -toimintakokonaisuus

Kallio Tuomas
Ympäristöpäällikkö / Manager, Environment 
P. +358 (0)50 345 7047
* Ympäristöasiat, tuulivoima, merialuesuunnittelu
* Environment, wind power, maritime spatial planning

Kansanniva Anita
Asiakaspalvelusihteeri / Customer Services Secretary
P. +358 (0)40 685 4013
* Asiakaspalvelu ja neuvonta, puhelinvaihde, asianhallintajärjestelmä ja postitus, julkaisujen myynti
* Client guidance and advice, telephone exchange, postal and publication services, library

Keisanen Päivi
Kehittämispäällikkö
P. +358 (0)50 431 0605
* Koheesipolitiikka ja rahoituskauden 2021-27 valmistelu, EU4-jaosto, Alueiden uudistumisen neuvottelukunnan (AUNE) valmisteluverkoston jäsen, PS ja IP-koordinaatioryhmät

Kiviniemi Olli
Maakuntainsinööri
P. +358 (0)40 685 4017
* Liikennejärjestelmät, energia- ja vesihuoltoverkostot, jätehuolto

Kuukasjärvi Mari
Kaavoituspäällikkö / Regional Land Use Planning Manager
P. +358 (0)40 685 4015
* Maakuntakaavoitus, kaavaneuvottelut ja lausunnot
* Regional land use plan, collaborative projects

Laakkonen Mirko
Projektipäällikkö / Project Manager
P. +358 (0)40 685 4036
* Iijoen vaelluskalakärkihanke

Lappalainen Aki
Aluekehitysasiantuntija
P. +358 (0)40 502 1851
* EAKR -hankkeiden rahoituspäätösten valmistelu

Laukkanen Heikki
Aluekehitysasiantuntija
P. +358 (0)50 918 0035
* EAKR -hankkeiden rahoituspäätösten valmistelu

Lipponen Markku
Tietohallintopäällikkö / CIO, Chief Information Officer
Tietosuojavastaava / DPO, Data Protection Officec
P. +358 (0)40 707 2721
* ATK-järjestelmän kehittäminen ja ylläpito, internetsivut, tietosuojavastaava
* ADP system, computer support service, web pages 

Malinen Rauno
Paikkatietopäällikkö / GIS Manager
P. +358 (0)50 433 0306
* Paikkatietojärjestelmät ja niihin liittyvä kehittäminen, paikkatietoaineistot ja analyysit, maaseudun aluerakenteen kehityksen seuranta
* Developing GIS (Geographic Information System), geographic information data and analyzes, monitoring the development of regional structure

Meriläinen Gitte
Projektipäällikkö / Project Manager
P. +358 40 6854 053
* Elinkeinot murroksessa -pilotti
* Pilot action on Regions in Industrial transition

Mällinen Tarja
Talouspäällikkö / Financial Manager
P. +358 (0)40 685 4016
* Taloushallinto, kirjanpito, palkanlaskenta sekä kehittämisrahojen maksatus ja seuranta
* Financial administration, accounting, salary remittance, payment and monitoring of development funds

Nuutinen Elmo
Hallintoassistentti
P. +358 (0)40 685 4031

Näpänkangas Ari
Erityisasiantuntija, tutkimus ja kehittäminen / Senior Adviser, research and development
P. +358 (0)50 4333 950 

Ojala Heikki
Aluekehityspäällikkö / Regional Development Manager
P. +358 (0)50 433 3951
* Euroopan aluekehitysrahasto-ohjelman toteutus, AIKO ja ERM valmistelu, maaseudun kehittäminen, maakunnan kehittämisraha

Paasikivi Anu
Taloussihteeri / Financial Secretary
P. +358 (0)40 6854 024

Pitkänen Riitta
Hallintojohtaja / Administration Director
P. +358 (0)50 505 2260

Puotiniemi Maria
Projektikoordinaattori / Project Coordinator
Kauppurienkatu 8 A, 90100  OULU
P. +358 40 685 4049
POP Muutoksen tuki -hanke

Rajala Tiina
Kehitysjohtaja / Development Director
P. +358 (0)40 685 4033
* Kehittäminen tulosalueen johtaja, maakuntaohjelman toteuttaminen, elinkeinopolitiikka ja yrityskontaktit
* Head of the Regional development department. Implementation of the Regional Programme, policy for industry and trades, relations with business life

Reskalenko Kirsti
Maakunta-arkkitehti / Architect, Regional Land Use Planning
P. +358 (0)40 685 4030
* Kulttuuriympäristöt, kuntakaavoituksen ohjaus, maailmanperintöhankkeet
* Cultural Heritage,

Rämet Jussi
Suunnittelujohtaja / Planning Director
P. +358 (0)40 586 3877

Saarela Anu
Palvelukoordinaattori / Services Coordinator
P.  +358 (0)400 467 698
* Matkajärjestelyt, asiakaspalvelu, toimistomateriaalin hankinta ja monistus
* Arrangements for travelling, accommodation customer service, office materials, copying

Saarenpää Riitta 
Rahoitustarkastaja / Financing Controller
P. +358 (0)50 520 6685
* EAKR-hankkeiden maksatukset, hanketarkastukset
* ERDF Payment applications, project auditing

Saranpää Toni
Vs. Hallintopäällikkö / Acting Administration Manager
P. +358 (0)50 572 7855
* Hallinto- ja talousasiat

Suorsa Auli
Aluesuunnittelija / Region Planner
P. +358 (0)50 386 8443
* Kulttuuri ja kulttuurihyvinvointi

Taikina-aho Inga
Suunnitteluavustaja / Planning Assistant
P. +358 (0)40 685 4018
* Paikkatietojen käsittely, visuaaliset esitykset ja suunnittelutehtävät
* Editing geographical information, visual presentation and planning tasks

Tapaninen Ilpo
Suunnittelupäällikkö / Planning Manager
P. +358 (0)50 301 7546
* Maakuntaohjelma, maakunnan hyvinvoinnin edistämistyö ja hyvinvoinnin yhteistyöryhmä; järjestöyhteistyö ja järjestöneuvottelukunta sekä nuorisoasiat

Timisjärvi Katarina
Aluekehitysasiantuntija
P. +358 (0)40 685 4025
* EAKR-kehittämisrahahankkeiden rahoituspäätösten valmistelu

Tornberg Ossi
Maksatustarkastaja
P. +358 (0)40 685 4014

Vimpari Anne
Osastosihteeri
P. +358 (0)40 685 4019

Vitikka Riikka
EU-tiedottaja
Pohjois-Pohjanmaan liitto / Pohjois-Pohjanmaan EU-tietopiste
P. +358 (0)50 320 4835

Vähävihu Merja
Johdon assistentti 
P. +358 (0)40 685 4023
* Johdon assistentti, matkajärjestelyt
* Secretarial tasks respective to the directors

Väisänen Mikko
Tutkimus- ja kehittämispäällikkö / Manager for Research and Development
P. +358 (0)50 3366 524
* Maakuntaohjelman Kansainvälinen innovaatiojärjestelmä -toimintalinja, ennakointi ja ennakoinnin verkostoyhteistyö, tietoyhteiskuntaasiat
* Information society matters

Välimäki Pia
Maksatustarkastaja / Payment Controller
Projektiassistentti / Project Assistant
P. +358 (0)40 685 4020
* Maakunnan kehittämisrahahankkeiden ja AIKO-hankkeiden maksatukset
Payments of Regional Development Funds

Väänänen Mari
Rahoitustarkastaja / Financing Controller
P. +358 (0)50 433 3948
* EAKR-hankkeiden maksatukset, EURA2014 –järjestelmän virastopääkäyttäjä
* ERDF projects payment applications, EURA2014 system main user


Karelia CBC

Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@kareliacbc.info

Internet: http://www.kareliacbc.info

Ruokangas Marko
Ohjelmajohtaja / Programme Director 
M. +358 (0)400 602 268

Auer Niko
Ohjelmakoordinaattori / Programme Coordinator
P. +358 (0)40 685 4012

Cannizzaro Auli
Asiantuntija / Adviser
P. +358 (0)50 344 8470

Kärkimaa Jarkko
Ohjelmakoordinaattori / Programme Coordinator
P. +358 (0)50 520 6670

Laitala Heli
EU-maksatustarkastaja / EU Financing Controller
P. +358 (0)50 370 9462

Laurila Henna-Mari
Eritysasiantuntija / Senior Adviser 
P. +358 (0)50 9180 049

Martin-Buyalo Evgenia
Ohjelma-assistentti/Programme Assistant
P. +358 (0)40 685 4028