Popster

Suunniteltu sote- ja aluehallintouudistus on suurimpia hallinnon ja toimintatapojen uudistuksia, mitä Suomessa on tehty. Muutos koskettaa kaikkien kansalaisten palveluja ja tuhansien ihmisten työtä Pohjois-Pohjanmaalla. Tavoitteena on, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja muita alueellisia tehtäviä siirtyy maakunnille 1.1.2020.

PoPSTer-hankkeessa luodaan mallit ja toimenpideohjelma siitä, millä tavalla sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään ja tuotetaan Pohjois-Pohjanmaalla 1.1.2020 alkaen valmisteilla olevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Hankkeessa tehdään merkittävää toimintaprosessien uudistustyötä, joka mahdollistaa asiakaslähtöisen palvelukokonaisuuden ja eheät palveluketjut huomioiden alueelliset erityispiirteet. Ensisijaista on lähipalvelujen varaan rakentuva arjen tuki ja palvelujen toteuttaminen siten, että erikoisosaaminen tukee perustason toimintaa.

Hankkeessa selvitetään tapoja toteuttaa asiakkaan valinnanvapautta ja luodaan valmiuksia uusien ratkaisujen kaupalliseen hyödyntämiseen ja monituottajuuteen. Hanke vahvistaa Pohjois-Pohjanmaan kilpailukyvyn rakentamista vahvistamalla julkisen sektorin eri osapuolten välistä integraatiota sekä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyötä. Yritysten ja kolmannen sektorin näkemykset otetaan huomioon palvelukokonaisuuksien valmistelussa.

Hankkeen tavoitteena on parantaa Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen vaikuttavuutta ja tehokkuutta. Tavoitteena on alueen asukaskohtaisten sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten nettokasvun puolittaminen pysyvästi palvelujen taso turvaten.

Pohjois-Pohjanmaan liitto on valittu hankkeen päätoteuttajaksi ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri osallistuu hankkeeseen osatoteuttajana. Hanke saa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta ja se toteutetaan ajalla 12.2.2016 - 30.6.2017.

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämismallin valmistelusta vastaa siihen nimetty poliittinen ohjausryhmä. Kunnanjohtajista muodostuva johtoryhmä johtaa valmistelutyötä yhdessä selvityshenkilön kanssa. Sote-johtajista muodostuva sote-ryhmä ohjaa käytännön valmistelutyötä. Hankkeeseen on palkattu selvityshenkilö, projektipäällikkö ja asiantuntijoita, joista tarkemmin yhteystiedoissa.

Yhteystiedot

Hankesuunnitelma

Viestintäsuunnitelma