Sivukartta


Etusivu
      Pohjois-Pohjanmaa

Ajankohtaista
      Ajankohtaista
            Tilaa tästä RSS-syöte (kaikki uutiset)
            Uutiskirjeet
                  Uutiskirjeen tilaus
            Tapahtumakalenteri

Pohjois-Pohjanmaan liitto
      Pohjois-Pohjanmaan liitto
            Maakuntauudistus
            POUTA
            I&O kärkihanke Pohjois-Pohjanmaa
                  Muutosagentti Pohjois-Pohjanmaalla
                        Viesti-palautekanava
                  Toimintasuunnitelma Pohjois-Pohjamaalla
                  Pohjois-Pohjanmaan kokeilut, hankkeet
                  Muiden maakuntien hankkeet
                  Hyödyllisiä linkkejä
            LAPE
            Kokousasiakirjat
            Organisaatio
                  Jäsenkunnat
                        Yhteystiedot
                  Maakuntavaltuusto
                        Puheenjohtajisto ja jäsenet
                        Maakuntavaltuuston vaalilautakunta
                  Tarkastuslautakunta
                  Maakuntahallitus
                        Puheenjohtajisto ja jäsenet
                  Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR)
                        Puheenjohtajisto ja jäsenet
                        MYR:n sihteeristö
                  Maakuntajohtaja
                  Virasto
                        Yhteystiedot
                  Toimikunnat ja työryhmät
                        Hyvinvoinnin yhteistyöryhmä
                              Kokousaineistot
                        Järjestöneuvottelukunta
                              Kokousaineistot
                        Koulutuksen ja tutkimuksen yhteistyöryhmä
                        Kunta-asioiden yhteistyöryhmä
                        Maakuntakaavoituksen neuvottelukunta
                        Matkailun kehittämistoimikunta
                  Lomakkeet
            Toiminta-asiakirjat ja säännöt
            Kansainvälinen toiminta
                  Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
                  Kansainvälinen yhteistyö
                  Barents yhteistyö
                  Euregio Karelia
                  NSPA
            Kuntatalous ja -palvelut
                  Työllisyys, työttömyys ja työmarkkinatuki
                  Kuntien talous 2014
                  Kuntien talous 2013
                  Kuntien talous 2012
                  Kuntien talous 2011
                  Kuntien talous 2010
                  Kuntien talous 2009
            Yhteistyö ja edunajaminen
            Pohjois-Pohjanmaan maakuntapäivät
            Suomi 100 -juhlavuosi
                  Satavuotiaan syntymäpäivät
                  Yhdessä viikonloppu 25.-27.8.2017
                  Tule mukaan
                  Ajankohtaista
                  Juhlavuoden ohjelmaa
                  Suomi 100 Aluetuki
                  Tapahtumat ja tilaisuudet
                  100visio -kilpailu
                  Yhteystiedot
            Yhteystiedot
                  Henkilökunta / Personel
            Rekrytointi
            Hankinnat
            Sidonnaisuusilmoitukset
            Tietosuoja
            Linkkejä

Aluesuunnittelu
      Aluesuunnittelu
            Maakuntakaavoitus
                  Maakuntakaavoituksen yhteyshenkilöt
                  Hanhikiven ydinvoimamaakuntakaava lainvoimainen
                  Pohjois-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaavaa uudistetaan
                  1. vaihemaakuntakaava lainvoimainen
                  2. vaihemaakuntakaava lainvoimainen
                  3. vaihemaakuntakaava hyväksytty
            Maakuntaohjelma ja -suunnitelma
                  Maakuntaohjelma 2018-2021
                        Maakuntaohjelman taustamateriaalit
                        Seurantaindikaattorit 2018-2021
                  Maakuntasuunnitelma 2040
                  Maakuntaohjelma 2014-2017
                        Seurantaindikaattorit
                  Seurantakatsaus
            Merialuesuunnittelu
            Ennakointi
                  Ajankohtaista
                  Signalit ja trendit -hankeinfo
                  Tutka
                  Ennakointi Facebookissa
                  Tilastot
                        Tilastokuviot
                              Kuntien taloustilanne
                              Tuotanto ja työpaikat 1988-2016
                        Työllisyys ja työmarkkinat
                              Työllisyys ja työttömyys
                              Työmarkkinatuki
                              ELY-keskuksen tilasto- ja ennakointijulkaisut
                        Suhdannetiedot
                        Matkailun tunnuslukuja
                        Tilastolinkkejä
                  Materiaalipankki
                        Barometrejä ja suhdannekatsauksia
                        Osaamistarvekartoituksia
                        Strategioita Pohjois-Pohjanmaalla
                        Toimialaraportteja
                        Tulevaisuuden tutkimusta, skenaarioita ja megatrendejä
                  Linkkejä
                  Ennakointitapahtumia
                        10. valtakunnallinen alue-ennakoinnin seminaari 21.3.2018
                        Digitaalinen Pohjois-Pohjanmaa -työpaja 25.11.2016
                        Tulevaisuuden kunta -seminaari 1.12.2015
                        Ennakointityöpajat
                              Toimialojen tavoiteltu kehitys Pohjois-Pohjanmaalla 20.11.2014
                              Osaamisrakenteet murroksessa 14.8.2014
                              Pohjois-Pohjanmaa talouden ja viennin kasvumaakuntana 11.12.2013
                              Mittavien mahdollisuuksien ICT 5.9.2013
                              Kilpailukykyä metsistä ja uusista energiaratkaisuista 30.5.2013
                              Pohjoisen menestyksen eväät 11.2.2013
                        Muut tapahtumat
                              Radikaalit teknologiat -seminaari 8.12.2014
                              CLT-tutustumismatkan aineisto 11.6.2014
                              Osaamistarvekartoitusten esittelytilaisuus 11.9.2013
                              Puurakentamisen ekskursio 03.06.2015 Iihin ja Pudasjärvelle
                              VARES -päivä 18.2.2016
                  Blogi
                  Ennakointikoulutus
                  Koulutustarve 2020
            Kulttuuri
                  Kulttuurihyvinvointi
            Matkailu
                  Ajankohtaista
                  Matkailun kehittämistoimikunta
                  Matkailuparlamentti 2018
                  Matkailutilastot
                  Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan matkailutietohanke
                  CoReFor-hanke
            Hyvinvointiohjelma 2007-17
                  muutosNyt -uutiskirje
                  Hyvinvoinnin kuntakirjeet
            Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040
                  Tapahtumat
            Iijoen otva
                  Ajankohtaista
            Iijoen vaelluskalakärkihanke
                  Ajankohtaista
            KAAPO kaupunki- ja kuntakeskustat pohjoisessa
            Kaista käyttöön
            PPBIO -Kohti kestävää taloutta
                  PPBIO Tapahtumat ja tulokset
            Aluesuunnittelun päättyneet projektit
                  Pohjois-Pohjanmaan alueelliset resurssivirrat
                  Arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi Pohjois-Pohjanmaalla
                  Pohjois-Pohjanmaan ja Länsi-Kainuun suo-ohjelma
                  Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan manneralueen tuulivoimaselvitys
                  Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI)
                        POSKI 1 ja 2 loppuseminaari 28.4.2015
                        Hankkeen rahoitus
                  Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Pohjois-Pohjanmaalla POSKI2
                        POSKI 1 ja 2 loppuseminaari 28.4.2015
                        Hankkeen rahoitus
                  Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Pohjois-Pohjanmaalla POSKI3
                        POSKI 1-3 aineistot
                  READi for Health
                  Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastostrategia
            Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategia

Aluekehitys
      Aluekehitys
            Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020
                  EU-rahoituksen hakeminen
                  Esimerkkejä vaikuttavista EAKR-hankkeista
                  Tunnukset
                  Säädökset ja ohjeet
                  Lomakkeet 2014-2020
                  Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR)
                  EU koulutus ja materiaalit
            Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO)
                  AIKO - Rahoitetut hankkeet
            Karelia CBC -ohjelma
                  Karelia ENPI CBC -ohjelma
            Maakunnan kehittämisraha
                  Rahoitetut hankkeet 2017
                  Rahoitetut hankkeet 2015-2016
                  Säädökset, ohjeet ja lomakkeet
            Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma
            Maakunnan menestystarinoita
            Älykäs erikoistuminen
            NSPA/OECD tutkimushanke 2015-2016
            Liiton omat hankkeet
                  Kohti modernia elintarviketaloutta
                  Iijoen OTVA
                  KAAPO kaupunki- ja kuntakeskukset pohjoisessa
                  Kaista käyttöön
                  Kohti kestävää taloutta
                  PopSTer-hanke
                  POSKI 3 Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Pohjois-Pohjanmaalla
                  Rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 tekninen tuki - EAKR Pohjois-Pohjanma
                  POP muutoksen tuki
            Aluekehityksen päättyneet hankkeet
                  Pohjois-Pohjanmaan kuntien elinkeino- ja työllisyysrakenteen analyysi ja ennakointi
                  Suomen Barents-yhteistyon koordinaatio
            Muita rahoitushakuja
            Muita ohjelmia ja linkkejä
                  Interreg Pohjoinen
                  Karelia ENPI CBC -ohjelma
                  Muita rahoituslähteitä
                  Pohjois-Suomen alueportaali
                  Rakennerahastot.fi
                  Regional Policy - Inforegio

Tietopankki
      Tietopankki
            Ennakointi
            Julkaisut
                  A-sarjan julkaisut
                  B-sarjan julkaisut
                  Muut julkaisut
                        Opas Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan tavanomaisen rakentamisen tarjouspyynnöistä ja vaatimuksista
            Graafinen ohjeistus, vaakuna ja logot
            Maakuntatunnukset
            Pohjois-Pohjanmaata esittelevä diasarja
            Pohjois-Pohjanmaan Vuoden Kylä
            Pohjola Kilta
            Pohjois-Pohjanmaa -palkinto
                  Numero 1 (2005)
                  Numero 2 (2006)
                  Numero 3 (2007)
                  Numero 4 (2007)
                  Numero 5 (2008)
                  Numero 6 (2009)
                  Numero 7 (2010)
                  Numero 8 (2011)
                  Numero 9 (2012)
                  Numero 10 (2013)
                  Numero 11 (2014)
                  Numero 12 (2015)
                  Numero 13 (2016)
                  Numero 14 (2017)
                  Numero 15 (2018)
            Tapahtumien aineistoja
                  Hyvinvointifoorumi 2018
                   Emiraatti info Oulussa 3.9.-4.9.2018
                  Pohjois-Pohjanmaan kasvufoorumi 28.5.2018
                  10. valtakunnallinen alue-ennakoinnin seminaari 21.3.2018
                  Biokaasuseminaari 14.3.2018
                  Pohjois-Pohjanmaan maakuntapäivät 6.-7.11.2017
            Ympäristötietoisuus palkinto

Yhteystiedot
      Yhteystiedot
            Henkilökunta