Sivukartta


Etusivu
      Pohjois-Pohjanmaa

Ajankohtaista
      Ajankohtaista
            Tilaa tästä RSS-syöte (kaikki uutiset)
            Uutiskirjeet
                  Uutiskirjeen tilaus
            Tapahtumakalenteri

Pohjois-Pohjanmaan liitto
      Pohjois-Pohjanmaan liitto
            Maakuntauudistus
            POUTA
            Kokousasiakirjat
            Organisaatio
                  Jäsenkunnat
                        Yhteystiedot
                  Maakuntavaltuusto
                        Puheenjohtajisto ja jäsenet
                        Maakuntavaltuuston vaalilautakunta
                  Tarkastuslautakunta
                  Maakuntahallitus
                        Puheenjohtajisto ja jäsenet
                  Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR)
                        Puheenjohtajisto ja jäsenet
                        MYR:n sihteeristö
                  Maakuntajohtaja
                  Virasto
                        Yhteystiedot
                  Toimikunnat ja työryhmät
                        Hyvinvoinnin yhteistyöryhmä
                              Kokousaineistot
                        Järjestöneuvottelukunta
                              Kokousaineistot
                        Koulutuksen ja tutkimuksen yhteistyöryhmä
                        Kunta-asioiden yhteistyöryhmä
                        Maakuntakaavoituksen neuvottelukunta
                        Matkailun kehittämistoimikunta
                  Lomakkeet
            Toiminta-asiakirjat ja säännöt
            Kansainvälinen toiminta
                  Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
                  Kansainvälinen yhteistyö
                  Barents yhteistyö
                  Euregio Karelia
                  NSPA
            Kuntatalous ja -palvelut
                  Työllisyys, työttömyys ja työmarkkinatuki
                  Kuntien talous 2014
                  Kuntien talous 2013
                  Kuntien talous 2012
                  Kuntien talous 2011
                  Kuntien talous 2010
                  Kuntien talous 2009
            Yhteistyö ja edunajaminen
            Pohjois-Pohjanmaan maakuntapäivät
            Suomi 100 -juhlavuosi
                  Satavuotiaan syntymäpäivät
                  Yhdessä viikonloppu 25.-27.8.2017
                  Tule mukaan
                  Ajankohtaista
                  Juhlavuoden ohjelmaa
                  Suomi 100 Aluetuki
                  Tapahtumat ja tilaisuudet
                  100visio -kilpailu
                  Yhteystiedot
            Päättyneet hankkeet
                  I&O kärkihanke Pohjois-Pohjanmaa
                  LAPE
            Yhteystiedot
                  Henkilökunta / Personel
            Rekrytointi
            Hankinnat
            Sidonnaisuusilmoitukset
            Tietosuoja
            Linkkejä

Aluesuunnittelu
      Aluesuunnittelu
            Maakuntakaavoitus
                  Maakuntakaavoituksen yhteyshenkilöt
                  Hanhikiven ydinvoimamaakuntakaava lainvoimainen
                  Pohjois-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaavaa uudistetaan
                  1. vaihemaakuntakaava lainvoimainen
                  2. vaihemaakuntakaava lainvoimainen
                  3. vaihemaakuntakaava voimaan
                  Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavojen yhdistelmäkartta sekä merkinnät ja määräykset
            Maakuntaohjelma ja -suunnitelma
                  Maakuntaohjelma 2018-2021
                        Maakuntaohjelman taustamateriaalit
                        Seurantaindikaattorit 2018-2021
                  Maakuntasuunnitelma 2040
                  Maakuntaohjelma 2014-2017
                        Seurantaindikaattorit
                  Seurantakatsaus
            Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma
            Ennakointi
                  Ajankohtaista
                  Signalit ja trendit -hankeinfo
                  Tutka
                  Ennakointi Facebookissa
                  Tilastot
                        Tilastokuviot
                              Kuntien taloustilanne
                              Tuotanto ja työpaikat 1988-2016
                        Työllisyys ja työmarkkinat
                              Työllisyys ja työttömyys
                              Työmarkkinatuki
                              ELY-keskuksen tilasto- ja ennakointijulkaisut
                        Suhdannetiedot
                        Matkailun tunnuslukuja
                        Tilastolinkkejä
                  Materiaalipankki
                        Barometrejä ja suhdannekatsauksia
                        Osaamistarvekartoituksia
                        Strategioita Pohjois-Pohjanmaalla
                        Toimialaraportteja
                        Tulevaisuuden tutkimusta, skenaarioita ja megatrendejä
                  Linkkejä
                  Ennakointitapahtumia
                        10. valtakunnallinen alue-ennakoinnin seminaari 21.3.2018
                        Digitaalinen Pohjois-Pohjanmaa -työpaja 25.11.2016
                        Tulevaisuuden kunta -seminaari 1.12.2015
                        Ennakointityöpajat
                              Toimialojen tavoiteltu kehitys Pohjois-Pohjanmaalla 20.11.2014
                              Osaamisrakenteet murroksessa 14.8.2014
                              Pohjois-Pohjanmaa talouden ja viennin kasvumaakuntana 11.12.2013
                              Mittavien mahdollisuuksien ICT 5.9.2013
                              Kilpailukykyä metsistä ja uusista energiaratkaisuista 30.5.2013
                              Pohjoisen menestyksen eväät 11.2.2013
                        Muut tapahtumat
                              Radikaalit teknologiat -seminaari 8.12.2014
                              CLT-tutustumismatkan aineisto 11.6.2014
                              Osaamistarvekartoitusten esittelytilaisuus 11.9.2013
                              Puurakentamisen ekskursio 03.06.2015 Iihin ja Pudasjärvelle
                              VARES -päivä 18.2.2016
                  Blogi
                  Ennakointikoulutus
                  Koulutustarve 2020
            Kulttuuri
                  Kulttuurihyvinvointi
                        POPkulta uutiskirje
            Matkailu
                  Ajankohtaista
                  Matkailun kehittämistoimikunta
                  Matkailuparlamentti 2018
                  Matkailutilastot
                  Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan matkailutietohanke
                  CoReFor-hanke
            Hyvinvointiohjelma 2007-17
                  muutosNyt -uutiskirje
                  Hyvinvoinnin kuntakirjeet
            Vesivoiman kulttuuriperintö
            Merialuesuunnittelu
            Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040
                  Tapahtumat
            Iijoen otva
                  Ajankohtaista
            Iijoen vaelluskalakärkihanke
                  Ajankohtaista
            Aluesuunnittelun päättyneet projektit
                  PPBIO -Kohti kestävää taloutta
                        PPBIO Tapahtumat ja tulokset
                  Kaista käyttöön
                  KAAPO kaupunki- ja kuntakeskustat pohjoisessa
                  Pohjois-Pohjanmaan alueelliset resurssivirrat
                  Arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi Pohjois-Pohjanmaalla
                  Pohjois-Pohjanmaan ja Länsi-Kainuun suo-ohjelma
                  Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan manneralueen tuulivoimaselvitys
                  Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI)
                  Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Pohjois-Pohjanmaalla POSKI2
                  Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Pohjois-Pohjanmaalla POSKI3
                  READi for Health
                  Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastostrategia
            Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategia

Aluekehitys
      Aluekehitys
            EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021-2027 valmistelu
                  Sidosryhmätilaisuus 4.2.2019
            Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020
                  EU-rahoituksen hakeminen
                  Esimerkkejä vaikuttavista EAKR-hankkeista
                  Tunnukset
                  Säädökset ja ohjeet
                  Lomakkeet 2014-2020
                  Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR)
                  EU koulutus ja materiaalit
            Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO)
                  AIKO - Rahoitetut hankkeet
            Karelia CBC -ohjelma
                  Karelia ENPI CBC -ohjelma
            Maakunnan kehittämisraha
                  Rahoitetut hankkeet 2017-2018
                  Rahoitetut hankkeet 2015-2016
                  Säädökset, ohjeet ja lomakkeet
            Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma
            Maakunnan menestystarinoita
            Älykäs erikoistuminen
            Liiton omat hankkeet
                  Kohti modernia elintarviketaloutta
                  Iijoen OTVA
                  KAAPO kaupunki- ja kuntakeskukset pohjoisessa
                  Kaista käyttöön
                  Kohti kestävää taloutta
                  PopSTer-hanke
                  POSKI 3 Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Pohjois-Pohjanmaalla
                  Rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 tekninen tuki - EAKR Pohjois-Pohjanma
                  POP muutoksen tuki
            Aluekehityksen päättyneet hankkeet
                  NSPA/OECD tutkimushanke 2015-2016
                  Pohjois-Pohjanmaan kuntien elinkeino- ja työllisyysrakenteen analyysi ja ennakointi
                  Suomen Barents-yhteistyon koordinaatio
            Muita rahoitushakuja
            Muita ohjelmia ja linkkejä
                  Interreg Pohjoinen
                  Karelia ENPI CBC -ohjelma
                  Muita rahoituslähteitä
                  Pohjois-Suomen alueportaali
                  Rakennerahastot.fi
                  Regional Policy - Inforegio

Tietopankki
      Tietopankki
            Ennakointi
            Julkaisut
                  A-sarjan julkaisut
                  B-sarjan julkaisut
                  Muut julkaisut
            Graafinen ohjeistus, vaakuna ja logot
            Maakuntatunnukset
            Pohjois-Pohjanmaata esittelevä diasarja
            Pohjois-Pohjanmaan Vuoden Kylä
            Pohjois-Pohjanmaa -palkinto
                  Numero 1 (2005)
                  Numero 2 (2006)
                  Numero 3 (2007)
                  Numero 4 (2007)
                  Numero 5 (2008)
                  Numero 6 (2009)
                  Numero 7 (2010)
                  Numero 8 (2011)
                  Numero 9 (2012)
                  Numero 10 (2013)
                  Numero 11 (2014)
                  Numero 12 (2015)
                  Numero 13 (2016)
                  Numero 14 (2017)
                  Numero 15 (2018)
                  Numero 16 (2019)
            Ympäristötietoisuus palkinto
            Tapahtumien aineistoja
                  Pohjois-Pohjanmaan rakennerahastoinfo 24.1.2019
                  Pohjois-Suomen EU:n ohjelmakauden 2021-2027 valmistelun sidosryhmätilaisuus 4.2.2019
                  Pohjois-Pohjanmaan maakuntapäivät 5.-6.11.2018
                  Hyvinvointifoorumi 2018
                   Emiraatti info Oulussa 3.9.-4.9.2018
                  Pohjois-Pohjanmaan kasvufoorumi 28.5.2018
                  10. valtakunnallinen alue-ennakoinnin seminaari 21.3.2018
                  Biokaasuseminaari 14.3.2018

Yhteystiedot
      Yhteystiedot
            Henkilökunta